Type: Nieuws

Curasoft haalt MedMij-label als DVZA

Curasoft heeft als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label behaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.

De DVZA is een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) het MedMij-label halen én ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Dit moet de zorgaanbieder doen via een DVZA.

Een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) is een ICT-leverancier van een zorgaanbieder met het MedMij-label binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De zorgaanbieder slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem. De DVZA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een persoon. Andersom kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.

Curasoft biedt online software ter ondersteuning van de informatiebehoefte, werkprocessen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën van zowel grote als kleine zorgorganisaties. Curasoft kwalificeerde voor de gegevensdiensten 48. Basisgegevens zorg (BgZ) en 51. Documenten.

Een overzicht van alle DVZA’s met MedMij-label vind je op de pagina MedMij-deelnemers.

Livegang bij DermaZuid: BgZ en Documenten succesvol opgehaald in PGO’s

De gecontroleerde livegang (GLG) bij DermaZuid – een zelfstandige kliniek in Maastricht waar huidaandoeningen behandeld worden – is succesvol afgerond. DermaZuid is een van de eerste zorginstellingen in Nederland die de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Documenten uitwisselt conform MedMij.

De BgZ is een set met relevante gegevens zoals medicatiegegevens, labuitslagen, allergieën en vaccinaties. Daarnaast konden patiënten ook de brieven van de zorginstelling digitaal nog eens teruglezen via de gegevensdienst Documenten. Gebruikers konden al deze gegevens bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bij de livegang waren drie PGO’s betrokken: Drimpy, Digeketen en Zodos, waarbij Drimpy tevens de rol van DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) vervulde.

Gebruikerservaringen op een rij

In een GLG worden echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van een geselecteerde groep patiënten uitgewisseld op de MedMij-manier. MedMij werkt hierbij samen met PROVES, een programma dat de werking van MedMij in de praktijk toetst. Inmiddels is de gecontroleerde livegang afgelopen en zijn de belangrijkste gebruikerservaringen op een rij gezet:

  • Enthousiasme over PGO’s bij zorgverleners is voor patiënten een belangrijke reden om een PGO te gebruiken. De meeste aanmeldingen volgden uit een persoonlijke uitnodiging van een betrokken, enthousiaste zorgverlener. Dit kan de specialist zijn, maar denk ook aan de baliemedewerker of POH’er.
  • Er is behoefte aan heldere en voldoende informatie over wat een PGO is, wat je ermee kunt en wat MedMij inhoudt. Dit schept vertrouwen bij de patiënt.
  • Digitale vaardigheid van patiënt een belangrijk aandachtspunt. 81 patiënten gaven aan interesse te hebben om deel te nemen. Toch heeft uiteindelijk minder dan de helft daadwerkelijk een PGO-account aangemaakt. Redenen om geen PGO-account aan te maken waren onder andere: een ingewikkelde procedure van registreren en inloggen bij de PGO én het gebruik van DigiD bij het ophalen van gegevens.
  • Meer gegevens leidt tot meer gebruik van PGO’s. Patiënten die meededen aan de GLG gaven aan dat zij vaker een PGO zouden gebruiken, wanneer er meer gegevens beschikbaar komen.

Alle ervaringen en bevindingen teruglezen van de gecontroleerde livegang bij DermaZuid?

Download dan hieronder de eindrapportage:

Eindrapportage PROVES-MedMij-GLG DermaZuid

 

 

 

MedMij bij huisartsen

Ook in de wachtkamers van huisartsen vind je MedMij nu. Drie maanden lang kun je in een groot aantal praktijken van huisartsen een korte video over het MedMij-label tegenkomen. Ook is het mogelijk om via het portaal van de PGO-alliantie/Patiëntenfederatie Nederland (bestellen.pgo.nl) een sticker en een leaflet met uitleg over MedMij te bestellen.

Dit najaar herhalen we de actie en ondersteunen we deze online. Denk hierbij aan video-advertenties op Facebook, Instagram en YouTube, en banners op sites als gezondheidsplein.nl. Doel is het MedMij-label meer bekendheid te geven onder zorggebruikers (en zorgverleners). Zodat zij het MedMij-label herkennen en weten dat het staat voor een veilige online uitwisseling van medische gegevens in PGO’s.

Neem een kijkje op de speciale landingspagina medmij.nl/veilig.

Brightfish haalt MedMij-label als DVZA

Brightfish heeft als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label gehaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.

De DVZA is een rol die beschreven staat in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) het MedMij-label halen én ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Dit moet de zorgaanbieder doen via een DVZA.

Een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) is een ICT-leverancier van een zorgaanbieder met het MedMij-label binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De zorgaanbieder slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem. De DVZA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een persoon. Andersom kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.

Brightfish, een bedrijf dat mobiele oplossingen voor de gezondheidszorg ontwikkelt, kwalificeerde zich met de gegevensdienst Overgevoeligheden.

Voor een overzicht van alle DVZA’s met MedMij-label, kijk op de pagina MedMij-deelnemers.

MedMij publiceert versie 1.6.0 van afsprakenstelsel

MedMij publiceerde op zaterdag 14 mei jl. een nieuwe versie van het afsprakenstelsel: release 1.6.0. Release 1.5.1 wordt daarmee de verplichte versie voor gegevensuitwisseling conform MedMij. Wij zetten de grootste veranderingen op een rij.

MedMij-deelnemers waren betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe release en de uitwerking daarvan. Net als de voorgaande release kwam 1.6.0 mede tot stand op basis van requests for change (RFC’s). Deze RFC’s werken we in een openbare omgeving uit (Confluence) zodat MedMij-deelnemers kunnen bijdragen aan (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen.

Hiervoor organiseerde MedMij onder meer verschillende expertsessies waarin betrokkenen actief mee konden denken over de nieuwe release van het afsprakenstelsel. Ook dit keer was er tijdens de sessies veel betrokkenheid van MedMij-deelnemers, waarmee we fundament verder kunnen verstevigen.

Release 1.5.1 nu de verplichte versie

Sinds 2020 werkt MedMij met een zogenaamd ‘dakpanmodel’. Release 1.4.0 (de tot 14 mei 2022 verplichte release) heeft sinds 14 mei jl. de status ‘verouderd’. Dit wil zeggen dat deze release niet meer actief is. Release 1.5.1 is nu de verplichte versie. Release 1.6.0 is nu ook geldig, met een optionele status. Hiermee geeft MedMij alle deelnemers de tijd om de veranderingen, die een nieuwe release met zich meebrengt, te implementeren. Een ander doel is zorgen dat PGO-gebruikers sneller nieuwe functionaliteiten kunnen gebruiken.

MedMij blijft samen met haar deelnemers het afsprakenstelsel doorontwikkelen. Toekomstige aanpassingen zullen volgen uit onder meer wet- en regelgeving, techniek en standaarden en uiteraard uit wensen en eisen van de deelnemers.

Wijzigingen in release 1.5.1

In de nu verplichte release 1.5.1 voerden we onder meer deze wijzigingen door:

Gebruiksvriendelijkheid

Het aantal keer dat de PGO-gebruiker moet inloggen, en toestemming moet geven, wordt verkleind. Iemand kan in één keer toestemming geven voor het verzamelen van gegevens bij alle gegevensdiensten die een aanbieder aanbiedt op het netwerk. Dit is alleen mogelijk voor de gegevensdiensten die een aanbieder via dezelfde leverancier (Dienstverlener (zorg)aanbieder) worden aangeboden. Voor PGO’s is dit optioneel om in te bouwen, voor DV(Z)A’s verplicht.

Veiligheid

MedMij vereist bij het inloggen op een PGO dat er naast een wachtwoord een tweede verificatie plaatsvindt om de identiteit van de gebruikers vast te stellen. Dit heet tweefactorauthenticatie. Als tweede factor is SMS gezien onvoldoende veilig. Daarom worden PGO-leveranciers verplicht om ook een veiligere tweede factor te bieden.

Het verplicht gebruik van tweefactorauthenticatie geldt voortaan op de volledige PGO die het MedMij-label draagt, niet alleen op het deel waar de MedMij-uitwisseling plaatsvindt.

Machtigen

Optioneel is ook vrijwillige vertegenwoordiging mogelijk. Hierdoor kan een PGO-gebruiker zich binnen de eigen PGO laten vertegenwoordigen door iemand anders. De vertegenwoordiger maakt gebruik van het dossier dat al voor de vertegenwoordigde bij de PGO-leverancier bekend is.

Wijzigingen 1.6.0

Voor de 1.6.0-release van het afsprakenstelsel werd onder meer een aantal nieuwe functionaliteiten uitgewerkt die een bijdrage leveren aan het verbeteren van het gebruiksgemak van PGO’s. Dit zijn het mogelijk maken om opgehaalde gegevens uit de PGO te verwijderen en het aanpassen van alle schermteksten naar B1-niveau om de leesbaarheid voor een brede groep gebruikers te verbeteren. Ook is een voorbereiding getroffen om in een later stadium over verschillende DVZA’s heen te kunnen autoriseren, waarmee de flexibiliteit van het stelsel toeneemt.

Voor een totaaloverzicht van de wijzigingen: zie de changelog. Alles over het afsprakenstelsel lees je hier.

 

Publicatie BgZ Wijzigingsverzoek

Nu ook verzoek tot wijziging zorgdossier mogelijk vanuit PGO

Zorggebruikers kunnen bij (onder meer) hun huisarts of medisch specialist een verzoek indienen tot wijziging van het medisch dossier. Het wordt nu ook mogelijk zo’n verzoek te sturen vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Na een Proof of Concept (PoC) door PROVES en een periode van openbare consultatie publiceerde Nictiz op 1 september jl. de MedMij-standaard Dossierwijzigingsverzoek en de MedMij-gegevensdienst BgZ Wijzigingsverzoek.

Over de standaard Dossierwijzigingsverzoek 

De informatiestandaard maakt het mogelijk dat een zorggebruiker vanuit een PGO, via een vrij tekstveld, een bericht stuurt naar een zorgverlener. In dit bericht kan de zorggebruiker een verzoek doen tot aanpassing van (delen van) het medisch dossier. Denk hierbij aan het wijzigen van een contactpersoon, een diagnose of een allergie. Na ontvangst van het wijzigingsverzoek is de zorgverlener zelf verantwoordelijk voor het verwerken van dit verzoek.  

Openbare consultatie en PoC 

Tijdens de consultatieperiode (5 juli tot 15 augustus 2022) gaven diverse zorgverleners, PGO-leveranciers en patiënten feedback op de ontwikkelversie van de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek. Daarnaast voerde PROVES de afgelopen maanden een PoC uit voor de MedMij-gegevensdienst BgZ Wijzigingsverzoek, die in het kader van VIPP 5 ontwikkeld werd. De publicatie van het rapport van de PoC wordt later verwacht.  

BgZ Wijzigingsverzoek zorgt op termijn voor meer regie bij de zorggebruiker 

Na publicatie van deze eerste versie van de standaard en de gegevensdienst gaat de ontwikkeling verder. Vanuit ervaringen die, vooral in het kader van VIPP 5 module 2, worden opgedaan, wordt gewerkt aan een uitgebreidere versie. Hierin worden ook de opvolging van het wijzigingsverzoek door de zorgverlener en de overdracht van dossiergegevens opgenomen.  

Reactie VIPP 5-programmabureau 

“Voor patiënten is deze nieuwe functionaliteit een goede ontwikkeling. Zij kunnen direct vanuit hun PGO een wijzigingsverzoek van hun medisch dossier indienen. Naast gebruiksgemak beïnvloedt dit ook de regie van de patiënt over zijn eigen gezondheid positief”, stelt het VIPP 5-programmabureau. 

KPN Health haalt MedMij-label als DVZA

KPN Health heeft als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label behaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.

De DVZA is een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) het MedMij-label halen én ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Dit moet de zorgaanbieder doen via een DVZA.

Een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) is een ICT-leverancier van een zorgaanbieder met het MedMij-label binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De zorgaanbieder slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem. De DVZA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een persoon. Andersom kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.

KPN DVZA is één van de diensten van KPN Health Exchange – een platformdienst van KPN Health die zorginformatie toegankelijk maakt en op een veilige en gestandaardiseerde manier de gegevensuitwisseling faciliteert tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten. Zij kwalificeerden zich voor de gegevensdienst 51. Documenten. 

Een overzicht van alle DVZA’s met MedMij-label vind je op de pagina MedMij-deelnemers.