Type: Nieuws

Curasoft haalt MedMij-label als DVZA

Curasoft heeft als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label behaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.

De DVZA is een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) het MedMij-label halen én ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Dit moet de zorgaanbieder doen via een DVZA.

Een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) is een ICT-leverancier van een zorgaanbieder met het MedMij-label binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De zorgaanbieder slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem. De DVZA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een persoon. Andersom kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.

Curasoft biedt online software ter ondersteuning van de informatiebehoefte, werkprocessen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën van zowel grote als kleine zorgorganisaties. Curasoft kwalificeerde voor de gegevensdiensten 48. Basisgegevens zorg (BgZ) en 51. Documenten.

Een overzicht van alle DVZA’s met MedMij-label vind je op de pagina MedMij-deelnemers.

Buitenlandse interesse voor persoonlijke gezondheidsomgevingen

Op dinsdag 4 oktober jl. ontvingen MedMij en PGO on Air van Patiëntenfederatie Nederland een internationale delegatie van de Global Digital Health Partnership (GHDP) die op werkbezoek waren. De GDHP is het samenwerkingsverband van meer dan 30 nationale digitale zorgautoriteiten uit de hele wereld. De VS zit de GHDP voor. Leden komen uit onder meer Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Indonesië, Korea, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de GHDP werd Nederland verkozen tot vicevoorzitter. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseerde de Global Digital Health Partnership NL Summit. Voor het eerst in 2,5 jaar kon de groep experts weer fysiek bijeenkomen. Daarom lag de nadruk op ontmoetingen. Een van de focusgebieden van de GDHP is Interoperability, met een werkgroep die op dit moment aan het versnellen van het gebruik van de International Patient Summary (IPS) werkt. Daaraan droeg Nederland ook bij, met twee PGO’s die hieraan mee testten en werkten.

De afgevaardigden hoorden en zagen zagen in de presentaties hoe we in Nederland actief zijn met het doorvoeren van de PGO’s,  welke uitdagingen er nog zijn, welke activiteiten PGO on air ontwikkelt voor een stijgend gebruik van PGO’s en welke rol MedMij en het MedMij Afsprakenstelsel hierin hebben. Een levendige paneldiscussie leidde tot veel vragen van de deelnemers. De interesse en het enthousiasme was groot.

De PGO’s Gezondheidsmeter en Mijn PGO presenteerden ook de werking en de mogelijkheden van hun PGO. Er waren onder andere vragen over het inloggen en de veiligheid van de PGO’s.

Nu beschikbaar: Verbind.MedMij – snel en gemakkelijk een kopie van je medische gegevens ophalen in je persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Het MedMij-label staat voor veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en hun patiënten. Veilig betekent ook dat mensen een aantal noodzakelijke stappen moeten zetten als zij hun gegevens willen verzamelen in een PGO. Dankzij Verbind.MedMij en de persoonlijke QR-code die zorgaanbieders sinds kort kunnen meegeven aan hun patiënten wordt dit een stuk makkelijker.

‘Het is eenvoudig,’ vertelt Robert Pelleboer, projectleider van Verbind.MedMij bij Stichting MedMij. Zorgaanbieders kunnen de kaartjes met QR-code bestellen via het bestelportaal bestellen.pgo.nl. Na afloop van een consult kunnen zij het kaartje meegeven aan hun patiënten. Door de QR-code te scannen komen patiënten direct op de website van Verbind.MedMij. Daar krijgen gebruikers de keuze tussen inloggen in hun PGO of een PGO kiezen en een account aanmaken. Daarna komen zij automatisch op de plek waar zij een kopie van hun medische gegevens kunnen ophalen in de PGO. De zorgaanbieder die de QR-code geeft, is al voorgeselecteerd. ‘Zo maakt Verbind.MedMij het ophalen van gegevens bij de juiste zorgverlener een stuk makkelijker. In de PGO hoeft de gebruiker niet te zoeken, maar komt meteen op de juiste plek. Een geplaveide weg als het ware.’  

Vrije keuze voor zorggebruikers 

Patiënten kunnen zelf kiezen welke PGO zij willen gebruiken. De QR-code leidt dan ook niet naar een specifieke PGO maar naar een overzicht met alle PGO’s met MedMij-label die Verbind.MedMij hebben geïmplementeerd. ‘Patiënten die de Verbind.MedMij-QR-code gebruiken kunnen op dit moment kiezen uit vijf PGO’s.’  

Snel meer keuze 

Zodra zorgaanbieders aan de slag gaan met het uitnodigen van hun patiënten om een PGO te gebruiken via de QR-code, verwachten wij dat ook de andere PGO’s snel aansluiten’. De keuze voor een PGO blijft aan de patiënt. ‘De patiënt moet een PGO kunnen kiezen die het beste bij hem of haar past, en dat gebeurt niet als de zorgaanbieder die keuze maakt. Dokter en patiënt kunnen dit natuurlijk wel met elkaar bespreken. Wanneer je al een PGO hebt, dan selecteer je die gewoon.’ Geeft dat geen keuzestress? ‘Ik denk het niet. Iedereen die hulp nodig heeft bij het kiezen van een PGO verwijzen we naar de de PGO Keuzehulp.’  

Verbind.MedMij ontzorgt zorggebruiker en zorgaanbieder

Het ontzorgen van zowel de zorgaanbieder als de patiënt is het belangrijkste voordeel van Verbind.MedMij. ‘Het is belangrijk de drempel om een PGO te gaan gebruiken zo laag mogelijk te maken. Sommige zorgaanbieders verwachten dat een PGO extra werk betekent, omdat ze veel moeten uitleggen aan de patiënt. Een deel van die zorg kunnen we met Verbind.MedMij wegnemen. En ook voor patiënten wordt het makkelijker.’ 

Kunnen alle zorgaanbieders de Verbind.MedMij QR-code gebruiken? 

Robert Pelleboer geeft graag nog mee: ‘Voor je als zorgaanbieder de kaartjes met QR-code gaat gebruiken, is het belangrijk dat je gegevens kunt ontsluiten naar PGO’s. Dat geldt ook voor de andere promotiematerialen. Die ga je pas uitdelen als je weet dat het ophalen van de medische gegevens in de PGO goed werkt.’ 

Beter onthouden met PGO’s

Veel ziekenhuizen en zelfstandige medische klinieken werken op dit moment aan het behalen van de 5%-norm van VIPP 5 voor het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) door patiënten en cliënten. Waarschijnlijk wordt er binnen je instelling op verschillende manieren aandacht aan en uitleg over PGO’s gegeven. Lukt het patiënten informatie die zij over PGO’s ontvangen beter te onthouden? En is het voldoende om daadwerkelijk een PGO te gaan gebruiken?

De Vergeetcurve van Ebbinghaus

Hermann Ebbinghaus, een Duitse psycholoog uit de vorige eeuw, was de grondlegger van de klassieke vergeetcurve – de Vergeetcurve van Ebbinghaus. Nog steeds wordt de curve als een handig hulpmiddel gebruikt binnen het onderwijs voor het onthouden van informatie. In dit artikel slaan we een brug tussen het onthouden van zorginformatie en het bewaren van medische gegevens in een PGO.

De vergeetcurve geeft inzicht in hoe snel nieuwe informatie verloren gaat. Die informatie verdwijnt uit je werkgeheugen (niet uit je kortetermijngeheugen). Je vergeet eerst snel heel veel informatie, daarna vergeet je steeds langzamer en minder informatie.

In de zorgcontext betekent dit dat mensen informatie die vaak als nutteloos wordt ervaren (het aantal auto’s op het parkeerterrein of het merk van de computer van de arts) veel sneller vergeten (dan is de curve dus veel dieper). Bij zinvolle informatie, of informatie die als emotioneel belangrijk wordt ervaren, blijft de curve hoger. Je kunt dus stellen dat wat je als arts aan je patiënt of cliënt over zijn of haar gezondheid vertelt meestal wél langer blijft ‘hangen’. Dat is ook logisch.

Toen de rijksoverheid begon met de BOB-campagne sloeg deze niet meteen aan bij het grote publiek. Door herhaling, ludieke filmpjes en gratis sleutelhangers met de letters BOB werd de boodschap uiteindelijk in ons brein ingeprent: neem, als je gedronken hebt, geen deel aan het verkeer als bestuurder.

Nu de stap naar PGO’s. Wanneer de overheid, Patiëntenfederatie Nederland en/of Stichting MedMij communiceren over het nut en de noodzaak van een PGO, reikt de kracht van die boodschap en vooral hoelang deze in ons geheugen blijft nog niet zo heel ver. PGO’s zijn nieuw en we konden tot nu toe altijd zonder. Zie ook het voorbeeld van de BOB-campagne in het kader.

Beter onthouden met PGO’s

Met meer grip op hun gezondheidsgegevens zijn mensen in staat de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Wanneer die informatie voorzien is van context en betekenis, levert dat ook een bijdrage aan de dingen die mensen zelf kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, op een veilige en betrouwbare manier over de eigen medische gegevens kan beschikken.

De belangrijkste voordelen van PGO’s voor jou als zorgverlener op een rij:

 • Je patiënten zijn beter op de hoogte over hun gezondheid en komen daardoor beter voorbereid naar een consult.
 • Je krijgt meer informatie over de sociale context en ervaringen van je patiënten, onder meer doordat patiënten zelfmetingen en andere informatie vanuit hun PGO met je kunnen delen.
 • Een deel van de administratieve taken kan (vooraf) via een PGO afgehandeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van vragenlijsten.

Kortom: je voert betere gesprekken met je patiënten wanneer zij een PGO gebruiken. Zo kun je passende en zelfs betere zorg bieden.

Informatie voor zorggebruikers

Voor je patiënten, oftewel de zorggebruikers is op onze website https://medmij.nl/zorggebruikers/ en op https://www.pgo.nl/ veel informatie beschikbaar over PGO’s en de voordelen van PGO-gebruik.

Omdat het onthouden van informatie bij iedereen anders verloopt, bieden we ook hulpmiddelen zoals animaties (met gesproken tekst en ondertiteling).

Tot slot nog een paar tips van Ebbinghaus om de kans groter te maken dat informatie goed wordt onthouden:

  • Maak je boodschap zo zinvol mogelijk (begrijpt je patiënt je verhaal, kan hij/zij verbanden leggen, eventueel via een ezelsbruggetje?)
  • Kan je patiënt je boodschap onthouden?
  • Gebruik naast tekst ook auditief en/of visueel hulpmateriaal.
  • Biedt herhaling van de informatie aan – kort nadat je de informatie voor het eerst hebt gedeeld – bijvoorbeeld door een folder mee te geven, door informatie in het medisch dossier toe te voegen of door een e-mail te sturen een week na de afspraak met aanvullende informatie.

Beter onthouden met PGO’s – nog een laatste tip van ons:

 • Gebruik Verbind.MedMij: geef na afloop van een consult (een visitekaartje met) je QR-code mee aan je patiënten. Via Verbind.MedMij kunnen zij dan snel en gemakkelijk de medische gegevens uit jouw zorgdossier ophalen in een zelfgekozen PGO. Meer informatie over hoe Verbind.MedMij voor jou als zorgaanbieder werkt zie je in deze animatie.

Bevindingen VIPPtathon vragen om follow up

Afgelopen oktober vond de eerste VIPPtathon plaats, waarin zorginstellingen en leveranciers samen aan de slag gingen met gegevensuitwisseling. Tijdens dit event kwamen veel zaken naar boven die opvolging nodig hebben. Welke bevindingen had deze VIPPtathon zoal en hoe gaan we daarmee verder?

Aan de VIPPtathon in oktober deden ruim 50 zorginstellingen, 6 dienstverlener zorgaanbieders (DVA’s) en 8 PGO-leveranciers mee. In een connectathon-achtige setting testten zij real time de uitwisseling van gegevens (Basisgegevensset Zorg en correspondentie) tussen instellingen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Op deze manier konden fouten in de uitwisseling direct worden opgespoord en genoteerd.

Bevindingen VIPPtathon

VIPP 5 organiseerde dit event samen met Stichting MedMij, Nictiz en VZVZ. In totaal kwamen er tijdens het testen 188 issues naar voren. In meer dan de helft van deze issues was er sprake van gegevens die wel beschikbaar waren in de dossiers. De gegevens werden echter niet verstuurd door de dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) of waren niet zichtbaar in de PGO. In ongeveer 15% van de gevallen kwamen de gegevens niet juist over in een PGO. Daarnaast deden zich nog fouten voor zoals dubbelingen en verkeerde vertalingen. Denk hierbij aan het niet of foutief tonen van bijvoorbeeld een huisnummer, telefoonnummer of e-mailadres. Andere voorbeelden zijn medische verrichtingen uit het verleden, die als geplande verrichtingen worden getoond of het niet kunnen lezen van vrije tekstvelden.

Follow up

Een team van specialisten werkt aan het doorgronden en oplossen van de issues. Van lang niet alle issues is namelijk duidelijk waar precies de oorzaak ligt. Marc van Dijk van Stichting MedMij: “In een ongelofelijk korte tijd kregen we belangrijke bevindingen in de gegevensuitwisseling boven tafel. Hierdoor kunnen we gezamenlijk verbeteren en zorgen dat patiënten straks medische gegevens van hun ziekenhuis of kliniek kunnen ophalen in een PGO.” Het streven is om zo veel mogelijk bevindingen voor de volgende VIPPtathon op te lossen. “We willen zoveel mogelijk hobbels wegnemen om te zorgen dat VIPP 5-instellingen voor eind juni 2023 de 5% PGO-gebruik kunnen realiseren”, aldus Marco Suppers van VIPP 5.

Tweede VIPPtathon

Omdat de VIPPtathon erg leerzaam was en het de deelnemers een unieke gelegenheid bood om te kunnen testen, organiseren we op 20 januari 2023 een vervolg. Meer informatie over het programma en deelname vind je op de VIPPtathon-website. Op 9 december 2022 is er ook een informatiebijeenkomst. Deze is te volgende via deze link. Of meld je daar direct aan voor de VIPPtathon op 20 januari.

Resultaten Proof of Concept BgZ-wijzigingsverzoek

Patiënten van ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen op dit moment de Basisgegevensset Zorg (BgZ) verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met behulp van de gegevensdienst Verzamelen BgZ. Het is nog niet mogelijk een verzoek tot wijziging van deze gegevens te versturen vanuit een PGO. De subsidieregeling VIPP 5 bevat een module om dit te veranderen. Nictiz ontwierp hiervoor een nieuwe informatiestandaard; de gegevensdienst BgZ-wijzigingsverzoek. Hiermee kan de PGO-gebruiker met behulp van een vrijetekstbericht een wijzigingsverzoek (van BgZ-gegevens) indienen bij de zorgaanbieder. Stichting MedMij gaf PROVES opdracht de nieuwe gegevensdienst BgZ-wijzigingsverzoek te beproeven via een Proof of Concept (PoC).

PoC BgZ-wijzigingsverzoek – doelstellingen en uitdagingen

De PoC had als doel de gegevensdienst BgZ Wijzigingsverzoek technisch te realiseren en te beproeven. Daarnaast beoogde Stichting MedMij met de PoC bij te dragen aan de doorontwikkeling van de gegevensdienst. Hiervoor verzamelde PROVES de bevindingen en deed aanbevelingen over de aansluiting van de gegevensdienst op de werkprocessen van de zorgaanbieder. Bovendien werd in samenwerking met PGO-leveranciers en PGO-gebruikers nagedacht over een gebruiksvriendelijke user experience (UX). Een samenvatting van de UX-aanbevelingen voor PGO-leveranciers staan in onderstaande informatiekaart en zijn uitgebreider terug te lezen in de rapportage.

Download de Informatiekaart PoC BgZ-wijzigingsverzoek

Download de Eindrapportage PoC BgZ-wijzigingsverzoek

In deze PoC vormden de vele praktische vraagstukken over de toepassing van de gegevensdienst een uitdaging. Denk hierbij:

 • Is het wijzigingsverzoek te structureren (i.p.v. vrije tekst)?
 • Hoe kan de zorgaanbieder tijdig en correct alle wijzigingsverzoeken verwerken, en
 • Welke interactiemogelijkheden tussen patiënt en zorgaanbieder over het ingediende wijzigingsverzoek zijn haalbaar en wenselijk?

Voor deze gegevensdienst werd voor het eerst FHIR-versie R4 gebruikt, dit vereiste van de deelnemende PGO-leveranciers extra aandacht.

Aanpak

De PoC bestond uit een aantal hoofdactiviteiten:

 • Een theoretische verdieping op de gegevensdienst, praktische vraagstukken en aansluiting op werkprocessen bij de zorgaanbieder. Hieruit kwamen een aantal kleine aanpassingen voort aan de informatiestandaard. PROVES verzamelde de bevindingen en deed aanbevelingen die als input dienen voor de doorontwikkeling.
 • Het UX-traject, waarvoor PGO-leveranciers samen met een UX-expert mock-up user interfaces opstelden, werd gereviewd door de PGO-leveranciers en geëvalueerd door PGO-gebruikers. Een samenvatting van de resultaten staat in de informatiekaart.
 • Een eindtest; tijdens een gezamenlijke testdag testten we de uitwisseling van het wijzigingsverzoek. Samen met de PGO-leveranciers werden, op basis van diverse evaluatiecriteria, de bevindingen verzameld en verwerkt in de rapportage.

Belangrijkste bevindingen

In totaal werden 17 bevindingen vastgelegd, de belangrijkste zijn:

 • Er is duidelijkheid nodig over welke juridische risico’s verbonden zijn aan het wijzigingsverzoek als gevolg van de huidige werking, interactiemogelijkheden en gebruikersverwachtingen.
 • PGO-gebruikers hebben meer duidelijkheid nodig over de workflow en wat zij daarvan mogen verwachten.
 • Voor PGO-leveranciers is de business case om de gegevensdienst in de te bouwen te mager/ontbreekt op dit moment. Veel grote XIS-leveranciers (van buiten de PoC) zullen de gegevensdienst niet inbouwen en het gebruik van de gegevensdienst zal naar verwachting beperkt zijn.
 • De PGO-gebruiker is volledig vrij om het wijzigingsverzoek te gebruiken voor ieder(e) willekeurig doeleinde, verzoek of melding. Dit kan leiden tot moeilijk te verwerken wijzigingsverzoeken voor de zorgaanbieder. Dit vraagt om structuur in het wijzigingsverzoek.

Livegang bij DermaZuid: BgZ en Documenten succesvol opgehaald in PGO’s

De gecontroleerde livegang (GLG) bij DermaZuid – een zelfstandige kliniek in Maastricht waar huidaandoeningen behandeld worden – is succesvol afgerond. DermaZuid is een van de eerste zorginstellingen in Nederland die de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Documenten uitwisselt conform MedMij.

De BgZ is een set met relevante gegevens zoals medicatiegegevens, labuitslagen, allergieën en vaccinaties. Daarnaast konden patiënten ook de brieven van de zorginstelling digitaal nog eens teruglezen via de gegevensdienst Documenten. Gebruikers konden al deze gegevens bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bij de livegang waren drie PGO’s betrokken: Drimpy, Digeketen en Zodos, waarbij Drimpy tevens de rol van DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) vervulde.

Gebruikerservaringen op een rij

In een GLG worden echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van een geselecteerde groep patiënten uitgewisseld op de MedMij-manier. MedMij werkt hierbij samen met PROVES, een programma dat de werking van MedMij in de praktijk toetst. Inmiddels is de gecontroleerde livegang afgelopen en zijn de belangrijkste gebruikerservaringen op een rij gezet:

 • Enthousiasme over PGO’s bij zorgverleners is voor patiënten een belangrijke reden om een PGO te gebruiken. De meeste aanmeldingen volgden uit een persoonlijke uitnodiging van een betrokken, enthousiaste zorgverlener. Dit kan de specialist zijn, maar denk ook aan de baliemedewerker of POH’er.
 • Er is behoefte aan heldere en voldoende informatie over wat een PGO is, wat je ermee kunt en wat MedMij inhoudt. Dit schept vertrouwen bij de patiënt.
 • Digitale vaardigheid van patiënt een belangrijk aandachtspunt. 81 patiënten gaven aan interesse te hebben om deel te nemen. Toch heeft uiteindelijk minder dan de helft daadwerkelijk een PGO-account aangemaakt. Redenen om geen PGO-account aan te maken waren onder andere: een ingewikkelde procedure van registreren en inloggen bij de PGO én het gebruik van DigiD bij het ophalen van gegevens.
 • Meer gegevens leidt tot meer gebruik van PGO’s. Patiënten die meededen aan de GLG gaven aan dat zij vaker een PGO zouden gebruiken, wanneer er meer gegevens beschikbaar komen.

Alle ervaringen en bevindingen teruglezen van de gecontroleerde livegang bij DermaZuid?

Download dan hieronder de eindrapportage:

Eindrapportage PROVES-MedMij-GLG DermaZuid