Buitenlandse interesse voor persoonlijke gezondheidsomgevingen

Nieuws05 oktober 2022

Op dinsdag 4 oktober jl. ontvingen MedMij en PGO on Air van Patiëntenfederatie Nederland een internationale delegatie van de Global Digital Health Partnership (GHDP) die op werkbezoek waren. De GDHP is het samenwerkingsverband van meer dan 30 nationale digitale zorgautoriteiten uit de hele wereld. De VS zit de GHDP voor. Leden komen uit onder meer Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Indonesië, Korea, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de GHDP werd Nederland verkozen tot vicevoorzitter. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseerde de Global Digital Health Partnership NL Summit. Voor het eerst in 2,5 jaar kon de groep experts weer fysiek bijeenkomen. Daarom lag de nadruk op ontmoetingen. Een van de focusgebieden van de GDHP is Interoperability, met een werkgroep die op dit moment aan het versnellen van het gebruik van de International Patient Summary (IPS) werkt. Daaraan droeg Nederland ook bij, met twee PGO’s die hieraan mee testten en werkten.

De afgevaardigden hoorden en zagen zagen in de presentaties hoe we in Nederland actief zijn met het doorvoeren van de PGO’s,  welke uitdagingen er nog zijn, welke activiteiten PGO on air ontwikkelt voor een stijgend gebruik van PGO’s en welke rol MedMij en het MedMij Afsprakenstelsel hierin hebben. Een levendige paneldiscussie leidde tot veel vragen van de deelnemers. De interesse en het enthousiasme was groot.

De PGO’s Gezondheidsmeter en Mijn PGO presenteerden ook de werking en de mogelijkheden van hun PGO. Er waren onder andere vragen over het inloggen en de veiligheid van de PGO’s.