Disclaimer

Stichting MedMij (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71559884) verleent je hierbij toegang tot medmij.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Stichting MedMij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op medmij.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting MedMij.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting MedMij spant zich in om de content op de website continu te
actualiseren en/of uit te breiden. Ondanks deze zorg en aandacht is het
mogelijk dat bepaalde content onvolledig en/of onjuist is.
De content wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Content kan op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Stichting MedMij. Voor de gevolgen van
dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor de
onjuistheid van hyperlinks naar externe websites of diensten van derden
kan Stichting MedMij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen
liggen bij Stichting MedMij. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik
van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van Stichting MedMij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in
regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke
materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.