Integraal Zorgakkoord (IZA)

'Samen werken aan gezonde zorg', dit is de titel die hoort bij het in september 2023 ondertekende Integraal Zorgakkoord (IZA). Het heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

zwanger-vrouw-arts-medmij

Om dit te bereiken zijn er in het IZA afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Een onderdeel in het IZA dat direct verband houdt met MedMij is het verbeteren van digitalisering en gegevensuitwisseling in de zorg. Op de website van de Rijksoverheid kun je een overzichtelijke infographic bekijken, met een samenvatting van het IZA.

Wat gaat MedMij hierin betekenen?

Het ministerie van VWS is samen met Stichting MedMij en alle betrokken partijen vanuit het IZA aan de slag gegaan met het opstellen van een zogenaamde PGO-werkagenda voor de komende jaren. Deze werkagenda is opgedeeld in meerdere overkoepelende thema’s en bevat concrete actiepunten voor de verschillende zorgsectoren en samenwerkingsverbanden. Het doel is om implementatie van PGO’s verder op te schalen binnen deze sectoren en samenwerkingsverbanden. Het betreft de sectoren: huisartsenzorg, langdurige zorg, medisch-specialistische zorg, geboortezorg en geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer?

De werkagenda is klaar maar moet nu verder geconcretiseerd worden in actieplannen. Zodra we hier mee over kunnen vertellen, wordt deze pagina geüpdatet.

Vragen over PGO's?

Neem contact met ons op: