MedMij voor leveranciers

Meedoen aan MedMij betekent meedoen aan een afsprakenstelsel met landelijk draagvlak. Deze set aan afspraken is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen.

factsheet-veiligheid-medmij

Bijdragen aan zinnige zorg

Grip op gezondheidsgegevens stelt mensen in staat de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Goede informatie, voorzien van context en betekenis, ondersteunt zelfmanagement. Er is inmiddels het nodige bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende patiënten bijdragen aan zinnige en betaalbare zorg en dat zij een betere kwaliteit van leven ervaren.

Toegang tot gezondheidsgegevens

MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil toegang krijgt tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Via MedMij kunnen gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden. Dat kan van een zorgaanbieder met een MedMij-label naar een persoon die een PGO met een MedMij-label heeft. En weer terug.

Voordelen voor leveranciers

  • Een afsprakenstelsel met landelijk draagvlak: MedMij is een afsprakenstelsel dat zowel technische standaarden als juridische richtlijnen en verplichtingen bevat. Deze set aan afspraken is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgverleners van de grond te krijgen.
  • Financiële stimulans vanuit de overheid: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde verschillende financieringsregelingen. Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij het ontsluiten van gezondheidsgegevens naar hun patiënten. Daarnaast is er een gebruikersregeling voor PGO’s, wat interessante bedrijfskansen op kan leveren.
  • Denk mee over doorontwikkeling: Deelname aan MedMij zorgt er ook voor dat je onderdeel uitmaakt van de governance van MedMij via de Deelnemersraad. Samen werken we aan de verdere doorontwikkeling van MedMij.

Interesse om deel te nemen?

Download dan het factsheet Hoe word je MedMij-deelnemer en/of onze informatiepakketten:

Welke leveranciers gingen je voor?

Er zijn al tientallen leveranciers (DVP en DVZA) die MedMij-deelnemer zijn. Wil je weten welke? Klik dan op de button voor een overzicht.

Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op jouw vraag! Staat jouw vraag er niet tussen? Kijk dan hier.

Wat is het MedMij Afsprakenstelsel?
Het MedMij Afsprakenstelsel is de set van afspraken waaraan organisaties (vaak zijn dit PGO-leveranciers en ICT-leveranciers van zorginformatiesystemen) moeten voldoen om MedMij-deelnemer te worden. Het stelsel bevat afspraken over onder meer juridische -, technische - en informatiebeveiligingsaspecten. Door MedMij-deelnemer te worden verbinden partijen zich aan de set van afspraken en zo zijn gebruikers verzekerd van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Alles over het afsprakenstelsel lees je hier.
Wat levert het MedMij-label mij op?
Het MedMij-label straalt vertrouwen uit naar zorggebruikers en zorgaanbieders. Je helpt inwoners van Nederland meer regie te hebben over hun gezondheid. MedMij-deelnemers zijn voor zorggebruikers en zorgverleners te herkennen aan het MedMij-label. Dat staat voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling volgens de regels uit het MedMij Afsprakenstelsel. Meedoen met MedMij is toekomstbestendig door gebruik van informatiestandaarden. De set van MedMij-afspraken zorgt voor standaardisatie en interoperabiliteit zodat partijen niet zelf één op één afspraken hoeven te maken over gegevensuitwisseling. Dit is efficiënter, sneller en kostenbesparend.
Hoe kan ik MedMij-deelnemer worden en een MedMij-label krijgen?
Overweeg je je aan te melden als kandidaat-deelnemer van MedMij? Dan plannen we eerst een kennismakingsgesprek met een van onze Leveranciersmanagers. Je kunt ons vragen stellen en we maken samen een inschatting of je een goed beeld hebt van het traject dat je gaat starten. Daarna volgt de administratieve toets. Alle benodigde formulieren vul je digitaal in en stuur je samen met de gevraagde documenten sturen aan het MedMij-loket: info@medmij.nl. Lees meer in dit factsheet.

Meer informatie op MedCom

MedMij-(kandidaat-)deelnemers ontmoeten elkaar virtueel op MedCom. Op dit platform delen we nieuws en informatie specifiek voor (kandidaat-)deelnemers. Sommige informatie is openbaar; MedCom-gebruikers met een account kunnen ook met elkaar in gesprek gaan op het forum. Wil je meer weten? Neem dan contact op met het MedMij-loket.