Voorlichting voor PGO-gebruikers

Hoe haal je je gezondheidsgegevens op om ze in je PGO te zetten? Wat betekent het om op de MedMij-manier je gegevens te verzamelen? Op deze pagina lees je er alles over. Ook heb je een aantal rechten en plichten waarover we je graag meer vertellen.

informatieberaad-afsprakenstelsel-medmij

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een PGO is een digitale omgeving, bijvoorbeeld een website, of een app op je smartphone of tablet. Met een PGO kun jij beschikken over gezondheidsgegevens die verschillende zorgverleners over jou hebben opgeslagen. Je kunt ze ook aanvullen met je eigen gegevens. Bijvoorbeeld je bloeddruk, je gewicht, een medicatiedagboek, enzovoorts.

Wat is MedMij?

MedMij zorgt ervoor dat jouw PGO veilig en betrouwbaar gegevens kan uitwisselen met jouw zorgverleners. Want MedMij maakt de spelregels voor het uitwisselen. Die staan in het MedMij Afsprakenstelsel. PGO’s en organisaties die het MedMij-label gebruiken, moeten zich aan deze spelregels houden. Daardoor ben jij er zeker van dat je gegevens veilig zijn. En dat niemand anders ze zomaar kan bekijken.

Hoe veilig is het gebruik van PGO’s?

Als je een PGO gebruikt met het MedMij-label, dan ben je er zeker van dat je die veilig kunt gebruiken. Want PGO’s die volgens de MedMij-afspraken gegevens uitwisselen, moeten aan strenge beveiligingsmaatregelen voldoen. En terecht, want het beschermen van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk.

Hoe kan ik mijn medische gegevens ophalen?

Allereerst kies je een PGO die voldoet aan MedMij, zodat je zeker weet dat je je medische gegevens veilig kunt ophalen. Zo’n PGO kun je herkennen aan het MedMij-label. Je kunt dat controleren op medmij.nl en pgo.nl. Vervolgens maak je in je PGO verbinding met je zorgverlener. Je logt hiervoor in met je DigiD zodat ook je zorgverlener zeker weet dat de juiste persoon jouw gegevens ophaalt.

Zijn er anderen die informatie in mijn PGO kunnen zien?

Nee. Alleen jij kan inloggen. En iemand die jij gemachtigd hebt. Verder heeft niemand anders toegang tot jouw gegevens in jouw PGO.

Kan in geval van nood iemand anders bij mijn gegevens komen?

Daarover doet MedMij geen uitspraak. In geval van nood wordt meestal een zorgverlener, bijvoorbeeld je huisarts, gevraagd om jouw actuele medische gegevens.

Kan ik via MedMij informatie delen met andere zorgaanbieders?

Ja. Als die zorgaanbieders ook het MedMij-label hebben, kun je (een deel van) je gegevens via je PGO met hen delen.

Kan een zorgaanbieder, of een andere partij, mij verplichten een PGO te gebruiken?

Nee. Het gebruik van een PGO is altijd vrijwillig.

Kan een zorgaanbieder via MedMij informatie delen met andere zorgaanbieders?

Nee, zorgaanbieders kunnen onderling geen informatie uitwisselen via MedMij.

Waarvoor geef ik toestemming als ik op de MedMij-manier ga uitwisselen?

Je geeft toestemming aan je PGO om je persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en je geboortedatum. Als je hiervoor geen toestemming geeft, dan kun je geen PGO gebruiken. Wanneer je verbinding maakt met een zorgaanbieder, moet je nog eens uitdrukkelijk bevestigen dat je toestemming geeft om gegevens uit te wisselen naar je PGO. Deze toestemming is alleen geldig voor de gegevensuitwisseling die je op dat moment doet.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik van PGO wissel?

Als gebruiker heb je het recht om je gegevens mee te nemen. Dus als je wilt overstappen naar een andere PGO, kun je je gegevens meenemen naar die nieuwe PGO. Op de website van jouw PGO-leverancier kun je vinden hoe je dit regelt.

Heb ik recht op alle gegevens uit mijn medisch dossier?

Nee. Zorgverleners zijn weliswaar wettelijk verplicht om jouw medisch dossier aan jou aan te bieden. En sinds juli 2020 zijn ze zelfs verplicht om jouw gegevens op verzoek digitaal te delen. Maar, het is nu nog niet mogelijk om álle gegevens al op de MedMij-manier uit te wisselen. Voor verschillende soorten gegevens moeten aparte informatiestandaarden worden ontwikkeld. Daar werken we hard aan.

Daarnaast zijn er specifieke regels voor het inzien van je medische dossier als je onder de 16 bent. Afhankelijk van de situatie kan een arts besluiten om niet al je gegevens met je te delen.

Hoelang blijven gegevens zichtbaar in mijn PGO?

De gegevens blijven zichtbaar zolang je gebruik blijft maken van de PGO. Je kunt de gegevens natuurlijk wel zelf wissen. De leverancier van je PGO mag jouw gegevens wissen als je geen gebruik meer maakt van je PGO. Informatie over de bewaartijd van jouw gegevens vind je op de website van je PGO-leverancier.

Wat gebeurt er met mijn gegevens na overlijden?

Bekijk de website van jouw PGO-leverancier om te lezen hoe zij dit regelen.

Wie is verantwoordelijk voor de data als ze in de PGO zijn opgeslagen?

Als eigenaar van je PGO ben jij verantwoordelijk voor je eigen gegevens. Jouw zorgverlener, zoals je huisarts of het ziekenhuis, is niet verantwoordelijk voor de informatie in jouw PGO.

Nog meer weten?

Voor meer informatie over het uitwisselen op de MedMij-manier, bekijk je de veelgestelde vragen.

Waar kan ik terecht met vragen of een klacht?

Neem voor vragen over het gebruik van je PGO altijd contact op met de leverancier van je PGO. Die helpt je graag verder. En kijk hier voor overige contactmogelijkheden.

Bron: MedMij Afsprakenstelsel

Goed om te weten

Jouw persoonsgegevens zijn van grote waarde. Ze moeten goed beschermd worden. Daarom zijn er wetten en regels voor het beschermen van je privacy. Het verwerken van je persoonsgegevens via MedMij voldoet aan deze wetten en regels. Maar niet alleen de leverancier van je PGO moet jouw gegevens beschermen. Zelf moet je dat ook doen.

Het is belangrijk is dat je je bewust bent van de risico’s en bewust handelt. Deel bijvoorbeeld nooit inloggegevens, zodat die niet in verkeerde handen kunnen vallen. Ook is het verstandig goed na te denken met wie je welke informatie wilt delen. Je bent nooit verplicht je (medische) gegevens met derden te delen.

Verder heb je verschillende rechten bij het verwerken van persoonsgegevens – die staan in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) – waarop je een beroep kunt doen bij je PGO-leverancier. Bijvoorbeeld: het recht op het verbeteren van onjuiste informatie, het recht om vergeten te worden en het recht om al je persoonsgegevens op te vragen om die mee te nemen naar een andere PGO. Bekijk de website van je PGO-leverancier om de privacyverklaring in te zien.

Vragen over PGO's?

Het PGO-informatiepunt helpt je graag: