Geschiedenis MedMij

Lees over de geschiedenis van MedMij - vanaf de start van het programma tot en met nu.

Corporate story

Regie over je gezondheid

Wat is het belangrijkste in het leven? Wanneer je mensen deze vraag stelt is het meest gehoorde antwoord: gezondheid. Het is iets waar we niet vanzelfsprekend controle over hebben; ziekte en gezondheidsklachten horen bij het leven. We kunnen zelf bijdragen aan onze gezondheid door voldoende te bewegen, te ontspannen en gezond te eten. Hiervoor is eigen regie essentieel. Hoe kan technologie hierin een rol spelen? Het antwoord komt van MedMij.

Vanuit digitale mogelijkheden ontstonden in het vorige decennium nieuwe kansen om de regie over onze gezondheid te vergroten. En die regie begint bij het inzicht in je eigen medische gegevens. Denk aan welke zorg je hebt ontvangen, welke medicijnen je gebruikt, of een overzicht van je allergieën, bloeduitslagen en vaccinaties.

Hiervoor bestond nog geen actueel en compleet inzicht. Daarom kwam Patiëntenfederatie Nederland met het idee van een persoonlijke, digitale gezondheidsomgeving (PGO) waar mensen al hun gegevens op één plek veilig kunnen verzamelen. Hierdoor krijgen zij inzicht en regie over hun eigen gezondheid. MedMij ontstond als programma om te zorgen voor veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens via een PGO.

In 2018 werd MedMij een stichting. Als stichting kan MedMij onafhankelijk besluiten of een PGO-leverancier of IT-leverancier van de zorgverlener MedMij-deelnemer mag worden en daarmee het MedMij-label mag gebruiken. Hiervoor moeten partijen zich houden aan strenge regels. De stichting sluit met alle deelnemers een overeenkomst af en we treden op als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Eerste gegevensuitwisselingen in een PGO

De keuze voor MedMij was zeker geen makkelijke weg. Met veilige gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieder en zorggebruiker stonden we aan de start van een pad met obstakels die lang niet allemaal te voorzien waren. Obstakels die verder gingen dan MedMij en de gehele gegevensuitwisseling in de zorg betroffen.

In 2018 legde toenmalig minister Bruno Bruins de basis voor de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg). Met de wet moest een einde komen aan gedateerde uitwisseling van gegevens – via dvd’s en faxen – tussen en binnen zorgorganisaties.

En ook MedMij bouwde verder. Het MedMij Afsprakenstelsel werd ontwikkeld waarmee een krachtig fundament werd gelegd voor het gebruik van PGO’s: een uitgebreide set aan informatiestandaarden. De theorie werd praktijk. De eerste gegevensuitwisselingen in een gecontroleerde livegang vormden een mijlpaal in de geschiedenis van MedMij. Al waren we eind 2020 minder ver dan we eerder hoopten. Gegevensuitwisseling in de praktijk van de grond krijgen bleek omvangrijker en ingewikkelder dan we dachten.

Directeur-bestuurder Marc van Dijk van Stichting MedMij stelt: “We werken met elkaar aan een mega-operatie, want MedMij wil alle inwoners van Nederland op een veilige manier de mogelijkheid bieden om hun gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen in een zelfgekozen PGO met MedMij-label.”

Verder lezen?

De belangrijkste mijlpalen van MedMij vind je hier.

Lees hier deel 2 – Nut en noodzaak open gegevensuitwisseling in de zorg

Lees hier deel 3 – Gebruikerservaringen PGO’s noodzakelijk voor verbeteringen 

Lees hier deel 4 – Toekomst van MedMij  

Vragen over PGO's?

Neem contact met ons op: