Overzicht van MedMij-gegevensdiensten

Een gegevensdienst is een verzameling van afspraken over het gebruik van informatiestandaarden. Deze afspraken zorgen ervoor dat informatie over jouw zorg op de juiste manier wordt vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen.

informatieberaad-afsprakenstelsel-medmij

Hieronder volgen de namen en de uitleg van de actuele MedMij-gegevensdiensten. In de linkerkant zie je de namen van de gegevensdiensten en in de rechterkolom zie je de naam van de informatiestandaard. Met een link erachter naar de uitleg ervan.

Goed om te weten: het ophalen van de gegevens bij de zorgverlener noemen we “verzamelen”, het beschikbaar stellen van jouw informatie aan de zorgverlener noemen we “delen”.

Naam van de gegevensdienst Uitleg Naam van de informatiestandaard
Dossierwijzigingsverzoek In een bericht naar de zorgverlener kan een patiënt een verzoek doen voor een aanpassing in (delen van) het medisch dossier. Voorbeelden hiervan zijn: het wijzigen van een contactpersoon, een diagnose door een zorgverlener of een allergie. Dossierwijzigingsverzoek
Verzamelen laboratoriumresultaten Het verzamelen van laboratoriumresultaten: een overzicht van uitslagen van bijvoorbeeld je bloedonderzoek, een uitstrijkje of cholesterolonderzoek. Laboratoriumresultaten
Verzamelen afspraken/correspondentie Het verzamelen van afspraken: een overzicht van afspraken die gemaakt zijn met zorgverleners zoals je huisarts, ziekenhuis of therapeut. eAfspraak
Verzamelen basisgegevensset zorg Het verzamelen van de basisgegevens zorg: gegevens die alle zorgverleners – zoals je huisarts, ziekenhuis of therapeut – van jou nodig hebben om de juiste zorg te verlenen. Denk hierbij aan je adresgegevens, geboortedatum of bloeddruk. BgZ
Verzamelen huisartsgegevens Het verzamelen van huisartsgegevens: je medische dossier bij je huisarts. Huisartsgegevens
Verzamelen basisgegevens GGZ Het verzamelen van basisgegevens GGZ: je medische dossier bij je GGZ-instelling, zoals bijvoorbeeld je behandeling. Basisgegevens GGZ
Verzamelen documenten Het verzamelen van een document of een lijst van documenten: bijvoorbeeld jouw brieven van medisch specialisten, radiologie-berichten of verwijsbrieven. PDF/A
Delen documenten Het delen van documenten als bijvoorbeeld het indicatiebesluit of een verwijsbrief met je zorgverlener, zoals je huisarts of therapeut. PDF/A
Delen beelden Het delen van beelden – bijvoorbeeld een foto die je van een wond maakt – met eventueel toelichtende tekst met je zorgverlener, zoals je huisarts of therapeut. Beelden
Verzamelen medicatiegegevens Het verzamelen van medicatiegegevens: de gegevens van de medicijnen die zorgverleners zoals je huisarts aan je voorschrijven. Zoals hoe je een medicijn moet gebruiken. Medicatieproces
Verzamelen meetwaarden vitale functies Het verzamelen van meetwaarden vitale functies: een overzicht van metingen van vitale functies die je zelf doet, zoals je hartslag, ademhaling, temperatuur en bloeddruk. Zelfmetingen
Delen meetwaarden vitale functies Het delen van meetwaarden van vitale functies: het delen van de uitkomsten van metingen die je zelf doet, zoals je hartslag en temperatuur, met je zorgverlener zoals je huisarts. Zelfmetingen
Verzamelen overgevoeligheden Het verzamelen van overgevoeligheden: een overzicht van je allergieën en intoleranties (zoals lactose-intolerantie). AllergieIntolerantie
Verzamelen medicatiegerelateerde overgevoeligheden Het verzamelen van medicatiegerelateerde overgevoeligheden: een overzicht van je allergische reacties op medicijnen (als je die hebt). AllergieIntolerantie
Verzamelen verwijzing naar vragenlijst Het verzamelen van een verwijzing naar een vragenlijst: een verwijzing van een zorgverlener – zoals je huisarts, ziekenhuis of therapeut – naar een vragenlijst die je in kunt vullen. Vragenlijsten
Delen antwoorden op vragenlijst Het delen van je antwoorden op de vragenlijst met de zorgverlener, zoals je huisarts, ziekenhuis of therapeut. Vragenlijsten
Verzamelen basisgegevens langdurige zorg Het verzamelen van basisgegevens van langdurige zorg: gegevens die zorgverleners – zoals het ziekenhuis of je therapeut – van jou nodig hebben en opslaan om langdurige zorg te verlenen. Denk hierbij aan medicijngebruik, een wilsverklaring en allergieën. Basisgegevens Langdurige Zorg