Over Stichting MedMij

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is in 2015 als een van de vijf focusprogramma's omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg. Om zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken werkt het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden. Hiervoor worden afspraken, standaarden en voorzieningen gemaakt, samen met de deelnemers van het Informatieberaad.

hoofdfoto-organisatie-stichting-medmij

Deelnemers

Stichting MedMij is in 2018 opgericht om onafhankelijk af te wegen of een partij deelnemer mag worden van MedMij. Als partijen aan kunnen tonen zich aan de afspraken uit het afsprakenstelsel te houden, dan sluiten we een deelnemersovereenkomst met ze af. Zo zorgen we ervoor dat alle deelnemers op de MedMij-manier gegevens kunnen uitwisselen. We mogen zonder overige belangen optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Tot en met 31 december 2019 hebben het programma en de Stichting naast elkaar bestaan. Op 31 december 2019 is het programma opgeheven en zijn de taken van het programma ondergebracht in de stichting. Lees meer over onze visie en missie.

Bestuur

Onze directeur is Marc van Dijk. Het bestuur van de Stichting bestaat uit twee onafhankelijke bestuurders, Ronald Gorter en Theo Hooghiemstra, met daarnaast een Eigenaarsraad waarin koepels namens patiënten/zorggebruikers en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruikers is altijd gelijk. In de Eigenaarsraad zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Actiz, KBO-PCB, KNMP, MantelzorgNL, MIND, NHG, de Nederlandse ggz en Patiëntenfederatie Nederland.

Adviesraad

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol. Daarnaast is er een Adviesraad. Hierin zitten afgevaardigden namens patiënten, zorgaanbieders en MedMij-deelnemers. De Adviesraad adviseert onder meer over de releasekalender van het afsprakenstelsel. Zo zorgen we ervoor dat de belangen van externe belanghebbenden op het gebied van doorontwikkeling, prioritering en implementatie zorgvuldig zijn afgewogen.

Samenwerken met Nictiz en VZVZ

Stichting MedMij werkt samen met Nictiz en VZVZ om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen. Ook spelen Nictiz en VZVZ een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum. Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van de Stichting.

Financiers

Stichting MedMij wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Ben je benieuwd waarom ze dat doen? Lees dan hier verder…

Voorzitter Stichting MedMij

Ronald Gorter

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de stem van de patiënt beter wordt gehoord? Mensen regie geven over hun eigen gezondheidsinformatie en ze daarmee een gelijkwaardiger partner maken in de spreekkamer, zou enorm helpen. En daarom sta ik helemaal achter MedMij. Ik volg de ontwikkelingen al vanaf het begin en ben blij en trots dat ik als voorzitter van het bestuur een steentje mag bijdragen.’  

ronald-gorter-medmij
Expert-bestuurder Stichting MedMij

Theo Hooghiemstra

'Ik zet mij voor MedMij in vanuit mijn overtuiging dat PGO’s slechts een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen als de gezondheidsgegevens in PGO’s beschermd worden tegen de datamacht van bedrijven en overheden en tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en interoperabel zijn.'

theo-hooghiemstra-medmij