Over Stichting MedMij

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en werd in 2015 als een van de vijf focusprogramma's omarmd. Het Informatieberaad Zorg koos toen voor het programma MedMij. Om zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken werkt het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden. Hiervoor worden afspraken, standaarden en voorzieningen gemaakt, samen met de deelnemers van het Informatieberaad.

hoofdfoto-organisatie-stichting-medmij

MedMij-deelnemers

Stichting MedMij is in 2018 opgericht om onafhankelijk af te wegen of een partij deelnemer mag worden van MedMij. Als partijen aan kunnen tonen zich aan de afspraken uit het afsprakenstelsel te houden, dan sluiten we een Deelnemersovereenkomst met ze af. Zo zorgen we ervoor dat alle deelnemers op de MedMij-manier gegevens kunnen uitwisselen. We mogen zonder overige belangen optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Lees meer over onze visie en missie

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit twee onafhankelijke bestuurders, Ronald Gorter en Theo Hooghiemstra, met daarnaast een Eigenaarsraad waarin koepels namens patiënten/zorggebruikers en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruikers is altijd gelijk. In de Eigenaarsraad zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Actiz, KBO-PCB, KNMP, MantelzorgNL, MIND, NHG, de Nederlandse ggz en Patiëntenfederatie Nederland.

Adviesraad

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol. Daarnaast is er een Adviesraad. Hierin zitten afgevaardigden namens patiënten, zorgaanbieders en MedMij-deelnemers. De Adviesraad adviseert onder meer over de releasekalender van het afsprakenstelsel. Zo zorgen we ervoor dat de belangen van externe belanghebbenden op het gebied van doorontwikkeling, prioritering en implementatie zorgvuldig zijn afgewogen.

Samenwerking met Nictiz en VZVZ

Stichting MedMij werkt samen met Nictiz en VZVZ om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen. Ook spelen Nictiz en VZVZ een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum. Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van de Stichting.

MedElkaar

Stichting MedMij is onderdeel van MedElkaar (samen met ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)) en wordt gefinancierd door het eerder genoemde ministerie en ZN. Ben je benieuwd waarom ze dat doen? Lees dan hier verder…

Directeur bij Stichting MedMij

Marc van Dijk

‘Vanuit mijn ervaring met en belangstelling voor ICT-ontwikkelingen en innovatie in de zorg werd ik directeur bij Stichting MedMij. Mijn grootste uitdaging is het verder optimaliseren van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals en PGO’s. Daarvoor zet ik mij als verbinder graag in. Ik zie een enorm potentieel van PGO’s met MedMij-label voor iedere inwoner van Nederland.’

Voorzitter Stichting MedMij

Ronald Gorter

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de stem van de patiënt beter wordt gehoord? Mensen regie geven over hun eigen gezondheidsinformatie en ze daarmee een gelijkwaardiger partner maken in de spreekkamer, zou enorm helpen. En daarom sta ik helemaal achter MedMij. Ik volg de ontwikkelingen al vanaf het begin en ben blij en trots dat ik als voorzitter van het bestuur een steentje mag bijdragen.’  

ronald-gorter-medmij
Expert-bestuurder Stichting MedMij

Theo Hooghiemstra

'Ik zet mij voor MedMij in vanuit mijn overtuiging dat PGO’s slechts een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen als de gezondheidsgegevens in PGO’s beschermd worden tegen de datamacht van bedrijven en overheden en tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en interoperabel zijn.'

theo-hooghiemstra-medmij