Wat zijn MedMij-hackathons?

Nieuws30 mei 2023

Het afgelopen jaar zijn verschillende hackathons georganiseerd, ook wel VIPPtathons genaamd. Deze bleken succesvol en daarom organiseren we ook dit jaar weer nieuwe hackathons voor diverse gegevensdiensten en functionaliteiten.  Een hackathon vraagt om een goede voorbereiding en genoeg tijd en capaciteit. We lichten graag toe wat er tijdens een hackathon gebeurt, voor wie ze bedoeld zijn en hoe het proces er precies uitziet.  

Wat is een hackathon?

Een hackathon is een manier om op grote schaal de hele keten in uitwisseling van gegevens te testen (DVP, DVA, XIS en zorgaanbieder), zodat eventuele problemen eerder kunnen worden herkend. Een hackathon levert in korte tijd veel input over de huidige staat van de gegevensdienst. Doordat issues tijdens deze dag direct worden gevonden, kunnen deze ook sneller worden opgelost.

De hackathon wordt voorbereid met het schrijven van testdossiers/scripts, het trainen van een loggingsteam en een triageteam. Het loggingsteam staat tijdens de hackathon klaar voor ondersteuning bij het loggen van issues. Deze issues worden vervolgens door een triageteam geanalyseerd en toebedeeld aan de juiste partij.

Een hackathon kent dus veel voordelen, echter is dit niet het enige middel om de gegevensdiensten klaar te stomen voor grootschalig gebruik. Het is belangrijk dat het juiste middel wordt gekozen voor het doel. Om te beoordelen of een hackathon een juist middel is heeft PROVES een canvas en blauwdruk voor hackathons ontwikkeld, op basis van ervaringen uit eerdere hackathons.

Ik wil een hackathon organiseren. Waar start ik?

De eerste stap is een officiële aanvraag indienen bij het Kernteam Implementatie van MedMij. Dit kernteam beoordeelt de aanvraag en bepaalt of een hackathon plaats kan gaan vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van MedMij, VZVZ, Nictiz en PROVES en of een hackathon het juiste middel is voor de vraag.

Nadat het kernteam Implementatie akkoord is met het organiseren van een hackathon, neemt de hackathonprojectleider van PROVES contact op met de aanvrager. Gezamenlijk wordt een canvas van de hackathon ingevuld. Hieruit blijkt wat er nodig is om de hackathon uit te voeren (denk hierbij aan capaciteit, planning, rolverdeling, kosten, reikwijdte, risico’s etc). Door deze proces stappen te volgen, wordt jouw hackathon een succes!

Heb je vragen? Neem dan contact op met Carlos Villa Baars.

Zie hier de blauwdruk van een hackathon.

Zie hier de canvas van een hackathon.