Mijlpalen

De geschiedenis van MedMij strekt zich uit van 2015 tot vandaag. We zetten de belangrijkste mijlpalen voor je op een rij.

Mijlpalen
Wat Wanneer
2011  Eerste kamer verwerpt landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). 
2016  Start programma MedMij (initiatief van Patiëntenfederatie Nederland), gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZN. 
2018  Stichting MedMij wordt opgericht. De stichting en het programma bestaan naast elkaar. 
2019  De eerste gegevensuitwisselingen worden mogelijk via gecontroleerde livegangen (GLG’s). 
2019  VWS start het programma Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). Een complex en lang traject om te komen van gegevensuitwisseling naar wettelijke verplichting van digitale uitwisseling, inclusief certificering en handhaving. 
2020  Stichting MedMij vervangt het programma en stelt Marc van Dijk als directeur aan. In dit jaar deden we veel voorbereidend werk: onder meer nieuwe GLG’s met medewerking van ziekenhuizen en fysiotherapeuten. 
2020 – 1 juli  Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) treedt in werking.
Dit is het recht op (gratis) elektronische inzage én een elektronisch afschrift van je medisch dossier. Al is dit nu wettelijk mogelijk, het is nog niet praktisch uitvoerbaar voor burgers met meerdere zorgaanbieders.  PGO’s met een MedMij-label bieden hiervoor een oplossing en dat is goed nieuws voor iedereen die meer regie over de eigen gezondheidsgegevens wil. 
2021  Samen met OPEN ondersteunt MedMij leveranciers en huisartsen bij aansluiting op MedMij via een uitgebreid traject met all-to-all testen. 
2021 – november  Het wetsvoorstel voor de Wegiz gaat naar de Tweede Kamer. 
2021 – december  VIPP OPEN sluit bijna 5.000 huisartsen aan, ook worden de eerste gebruikerservaringen opgehaald. 
2022 – maart  VIPP GGZ sluit af; 30 ggz-instellingen zijn aangesloten bij MedMij. 

Start MedElkaar (VWS/ZN/Patiëntenfederatie/MedMij) om gezamenlijk te werken aan oplossingen voor zeven belangrijke knelpunten. 

2022 – april  Minister Kuipers verzoekt de Tweede Kamer om uitstel voor behandeling van het wetsvoorstel voor de Wegiz. 
2022 – mei  De Europese Commissie lanceert de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space, EHDS). De EHDS zal mensen binnen de EU in staat stellen hun gezondheidsgegevens in hun eigen land of in andere lidstaten te beheren en te gebruiken volgens de hoge EU-normen voor gegevensbescherming. 
2022 – oktober  VIPP 5 ziekenhuizen kunnen vanaf 1 oktober gegevens ontsluiten naar PGO’s, het gebruik groeit in het eerste half jaar met 200% (van 4.000 bij aanvang Q1 tot 12.000 aan het einde van Q2). 
2023  VIPP 5 – 5% gebruik ziekenhuizen, vragenlijsten, eHealth, wijzigingsverzoeken en uitwisselen gegevens zorgverleners onderling

VIPP InZicht (BgLZ)

We verwachten in 2023 een verdere stijging van het gebruik van PGO’s.