Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de vragen van leveranciers die die wij vaak krijgen met daarop onze antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op met het MedMij-loket, wij helpen je graag verder. Bel tijdens kantooruren 070-317 3434 of stuur een mail.

Faq-leveranciers-medmij

MedMij-deelnemer worden

overleg-issues-oplossen-medmij
Wat houdt het MedMij-label in?
Je ontvangt het MedMij-label als PGO- of ICT-leverancier zodra je bent goedgekeurd als MedMij-deelnemer. Het MedMij-label geeft aan dat je voldoet aan de afspraken uit het MedMij Afsprakenstelsel voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens.
Wat levert het MedMij-label mij op?
Het MedMij-label straalt vertrouwen uit naar zorggebruikers en zorgaanbieders. Je helpt inwoners van Nederland meer regie te hebben over hun gezondheid. MedMij-deelnemers zijn voor zorggebruikers en zorgverleners te herkennen aan het MedMij-label. Dat staat voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling volgens de regels uit het MedMij Afsprakenstelsel. Meedoen met MedMij is toekomstbestendig door gebruik van informatiestandaarden. De set van MedMij-afspraken zorgt voor standaardisatie en interoperabiliteit zodat partijen niet zelf één op één afspraken hoeven te maken over gegevensuitwisseling. Dit is efficiënter, sneller en kostenbesparend.
Welke leveranciers hebben al een MedMij-label?
Op onze website staat een actueel overzicht van de MedMij-deelnemers. Deze organisaties hebben voor één of meerdere gegevensdiensten het MedMij-label ontvangen. Hoe meer zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers meedoen, hoe completer het aanbod van gezondheidsgegevens voor de zorggebruiker. Denk hierbij, naast ziekenhuisgegevens, ook aan gegevens van de huisarts of apotheek en informatie vanuit de langdurige zorg of zelfmeetgegevens.
Hoe kan ik MedMij-deelnemer worden en een MedMij-label krijgen?
Overweeg je je aan te melden als kandidaat-deelnemer van MedMij? Dan plannen we eerst een kennismakingsgesprek met een van onze Leveranciersmanagers. Je kunt ons vragen stellen en we maken samen een inschatting of je een goed beeld hebt van het traject dat je gaat starten. Daarna volgt de administratieve toets. Alle benodigde formulieren vul je digitaal in en stuur je samen met de gevraagde documenten aan het MedMij-loket: info@medmij.nl. Lees meer in dit factsheet.
Ik moet een planning aanleveren bij het aanmelden. Hoe gedetailleerd moet deze zijn?
Een goede planning past op één A4 en bevat in elk geval: - De gegevensdiensten die je wilt ontsluiten en wanneer je daar de benodigde kwalificaties voor wilt behalen. - Je planning van de implementatie van het afsprakenstelsel en de betreffende use case(s) (acceptatie). - De planning van je NEN 7510-certificering, inclusief de audit op het aanvullende normenkader en de pentest (zie ook de factsheets op deelnemers.medmij.nl voor meer informatie). - Je beschikbare interne resources.

Over het MedMij Afsprakenstelsel en informatiestandaarden

leveranciers-faq1-medmij
Wat is het MedMij Afsprakenstelsel?
Het MedMij Afsprakenstelsel is de set van afspraken waaraan organisaties (vaak zijn dit PGO-leveranciers en ICT-leveranciers van zorginformatiesystemen) moeten voldoen om MedMij-deelnemer te worden. Het stelsel bevat afspraken over onder meer juridische -, technische - en informatiebeveiligingsaspecten. Door MedMij-deelnemer te worden verbinden partijen zich aan de set van afspraken en zo zijn gebruikers verzekerd van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Alles over het afsprakenstelsel lees je hier.
Schrijft het MedMij Afsprakenstelsel voor welke functionaliteiten een PGO moet hebben?
Nee. Apps en websites die voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel kunnen verschillen in functionaliteit. Elke PGO biedt weer andere, handige functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om online herhaalrecepten aan te vragen of een dagboek bij te houden. In het afsprakenstelsel staan koppelvlakken, beveiligingseisen en een aantal functies rondom toestemming en login, waaraan deelnemende leveranciers zich moeten houden.
Welke informatiestandaarden hanteert MedMij?
MedMij hanteert een groeimodel, er zijn steeds meer informatiestandaarden beschikbaar. Alles over de huidige MedMij-standaarden en de ontwikkeling van de informatiestandaarden lees je hier: www.medmij.nl/informatiestandaarden.
Wat is het MedMij-netwerk?
Alle MedMij-deelnemers - die dienstverleners persoon (DVP's, oftewel de PGO-leveranciers) en de dienstverleners aanbieder (DVA's, oftewel de ICT-leveranciers die de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders ontsluiten naar persoonlijke gezondheidsomgevingen - PGO's) samen noemen we het MedMij-netwerk. Dit is geen fysieke infrastructuur. De afspraken uit het MedMij Afsprakenstelsel tussen de DVP’s en DVA’s vormen een netwerk van verbindingen. Via dit netwerk wisselen zij informatie met elkaar uit. Dat betekent dat een DVP kan verbinden met alle DVA’s en omgekeerd kan een DVA ook verbinding maken met alle DVP’s.
Zijn er technische specificaties beschikbaar?
Ja, deze vind je in het MedMij Afsprakenstelsel: afsprakenstelsel.medmij.nl
Zijn er bouwstenen (o.m. Ruby, Java, .Net, Python en PHP) beschikbaar?
Ja. Voor MedMij-deelnemers onderscheiden we verschillende rollen. Als leverancier geef je invulling aan deze rollen. Je gebruikt dan soortgelijke bouwstenen om deze rollen in te vullen. Denk hierbij aan autoriseren in de use case verzamelen, het opvragen van de whitelist, de ZAL en de OCL. Je hoeft niet te concurreren op deze bouwstenen, die voor elke leverancier gelijk zijn. Je kunt versnellen door deze bouwstenen te gebruiken. MedMij is geen eigenaar van deze bouwstenen. Deze bouwstenen staan je ter beschikking onder AGPLv3-licentie. Deze mag je in je product verwerken en doorontwikkelen, als je de doorontwikkeling (van de bouwsteen) op jouw beurt, weer deelt met de community. Je vindt de bouwstenen hier.
Zijn er testvoorzieningen voor kandidaat-deelnemers van MedMij?
Ja, er zijn testvoorzieningen ingericht voor zowel het kwalificatie- als acceptatiedeel. Meer informatie hierover ontvang je na aanmelding als kandidaat-deelnemer. Je kunt als kandidaat-deelnemer wel alvast met je NEN 7510-certificering beginnen.
Wat is FHIR?
MedMij heeft gekozen voor FHIR. FHIR (spreek uit fire) staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources en is de HL7-standaard voor informatie-uitwisseling in de zorg. Het biedt met name kansen voor uitwisseling met mobiele apps en andere internettoepassingen. Meer weten? Ga naar deze site.
Wij zijn al NEN 7510-gecertificeerd, voldoen we dan aan dit deel van het afsprakenstelsel?
Nee, niet per se. Een deelnemer moet NEN 7510-gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde of een certificerende instelling die een NEN 7510-licentieovereenkomst heeft met NEN. Zie het overzicht op de website van NEN. Daarnaast vragen wij een aanvullende verklaring.
Wij zijn ISO-gecertificeerd. Is NEN 7510-certificering dan nog nodig?
Ja. Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige NEN 7510-certificering, ongeacht hun grootte en of ze dienstverlener in het persoonsdomein (DVP) of aanbiedersdomein (DVA) zijn. Ook de MedMij Beheerorganisatie is voor de uitvoering van haar diensten binnen het MedMij-netwerk gebonden aan de NEN 7510-norm.
Wat is een zorginformatiebouwsteen (zib)?
In de praktijk zie je dat niet alle zorgverleners informatie op dezelfde manier vastleggen. Hierdoor wordt gegevensuitwisseling lastig. Met behulp van Zorginformatiebouwstenen (zibs) kunnen zorgverleners informatie op dezelfde manier registreren waardoor hergebruik en uitwisseling mogelijk is. Een zib is eigenlijk een stukje informatie en is uniek. Een zib kan bijvoorbeeld de onderdruk en bovendruk van de bloeddruk beschrijven. Heel specifiek. Maar het beschrijft ook de eisen waaraan die informatie moeten voldoen. Zoals het gegevenstype (tekst, code, getal, etc.) en de waarden die zijn toegestaan. De beschrijving is heel precies. Een programmeur kan deze heel goed gebruiken om software te maken die gegevens opslaat, presenteert of communiceert, zoals in een PGO.
Mag de PGO gebruikt worden om medische gegevens van PGO-gebruikers te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek?
Niet zomaar. Alleen onder bepaalde voorwaarden. Het verzamelen en delen van gegevens uit de PGO van een patiënt met de zorgaanbieder is bedoeld om informatie uit te wisselen over de gezondheid en behandeling. Wanneer een partij wetenschappelijk onderzoek met gegevens in de PGO wil doen, is dit een ander doel. En gelden aanvullende voorwaarden: • De patiënt moet goed geïnformeerd worden over het doel van het onderzoek en waarvoor de gegevens gebruikt worden. En voorafgaand toestemming geven middels een toestemmingsformulier voor het gebruik van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. • De partij moet ervoor zorgen dat alleen die gezondheidsgegevens verzameld worden die relevant zijn voor het onderzoek. En er geen tot de persoon herleidbare gegevens in zitten, zoals bijvoorbeeld naam, adres, of BSN. • De partij en/of PGO betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek moet een passende oplossing aanbieden om de gegevens uit de PGO aan te leveren. De gegevens kunnen niet aangeleverd worden via de functie Delen zoals opgenomen in het MedMij Afsprakenstelsel. Wanneer een PGO-gebruiker medische gegevens deelt vanuit een PGO, dan verwerkt de DVA automatisch het BSN-nummer van de betreffende persoon. Voor wetenschappelijk onderzoek mag BSN echter niet verwerkt worden. Daarnaast kan bij de huidige functie Delen alleen alle documenten gedeeld worden of alle meetwaarden en niet alleen een relevante subset voor het onderzoek.

Over dienstverlener aanbieder (DVA) kwalificaties

leveranciers-faq2-medmij
Kunnen er in bijvoorbeeld de GGZ of Langdurige Zorg meerdere DVA’s zijn?
Ja, dat kan. De Zorgaanbieder (ZA) en de door hem gekozen DVA vormen het aanbiedersdomein. De ZA kiest een of meer DVA’s. Per gegevensdienst kan er een andere DVA actief zijn voor de ZA. Een DVA kan daarnaast zelf ook actief zijn voor een of meerdere ZA’s.
Kan een PGO meerdere DVA’s bevragen?
Ja. MedMij zorgt voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Waarbij de patiënt de regie heeft en medische gegevens van verschillende zorgaanbieders kan verzamelen en delen in de PGO. De persoon en de door hem of haar gekozen DVP vormen het persoonsdomein. De DVP levert de PGO. De DVP en de DVA zijn MedMij-deelnemers. Alle DVP’s en DVA’s vormen samen het MedMij-netwerk. Elke DVP moet elke DVA kunnen bereiken, en vice versa. Dit is het ‘all-to-all’-principe.
Worden de DVA en een XIS apart gekwalificeerd?
Nee, we kwalificeren de combinatie DVA met XIS(sen).
Waarom moet er in combinatie gekwalificeerd worden?
We combineren inhoud en vorm om een uitspraak te kunnen doen over de interoperabiliteit.
Zijn er kwalificaties denkbaar waar, naast een DVA en een XIS, nog andere XIS-sen betrokken zijn?
Ja. Binnen het MedMij Afsprakenstelsel is de DVA verantwoordelijk voor de uitwisseling van de gegevens van de zorgaanbieder. Hij komt in combinatie met zijn XIS(sen) kwalificeren, dus de combinatie is dan gekwalificeerd.
Wat was de afweging om alle DVA-/XIS(sen)-combinaties te kwalificeren?
MedMij wil een uitspraak kunnen doen over de interoperabiliteit. We maken hierbij gebruik van MedMij-gegevensdiensten aan de kant van de zorgaanbieders. Om goed te kwalificeren is het belangrijk hierbij te kijken naar alle mogelijke DVA-/XIS(sen)-combinaties. Wij begrijpen dat dit inspanning van DVA’s vraagt, maar wij willen en kunnen geen concessies doen op de kwaliteit van kwalificeren. Deze moet hoog blijven, zodat de PGO-gebruiker relevante gezondheidsinformatie in zijn of haar PGO krijgt. Samen met betrokkenen bekijken we de doorontwikkeling van het kwalificatieproces, met behoud van kwaliteit van kwalificeren.
Wanneer een broker/integrator zich kwalificeert met XIS A, en dezelfde broker een combinatie vormt voor dezelfde gegevensdienst met XIS B, moet de broker zich dan opnieuw kwalificeren voor deze combinatie?
Ja. De DVA moet dan de nieuw ontstane combinatie kwalificeren. Dat een DVA de gegevens van XIS A succesvol kan ontsluiten, betekent nog niet dat diezelfde DVA succesvol kan ontsluiten voor XIS B.
Mogen gekwalificeerde DVA’s en XISsen nieuwe combinaties met elkaar vormen?
Ja, zij mogen nieuwe combinaties vormen. Maar ook hier geldt: elke nieuwe combinatie moet gekwalificeerd worden.
Geldt de eis dat voor de gegevensdienst BgGGZ tenminste 90% (oftewel 21 zibs) gevuld moet zijn?
Ja, deze geldt altijd. Daarom is de DVA de regisseur binnen de zorginstelling en moet vanuit meerdere bronsystemen de gegevensset opgebouwd worden. Dit kan een behoorlijk complexe activiteit zijn.
Kunnen XISsen op een deel van de gegevensdienst kwalificeren? Of zelfs per zib van een gegevensdienst?
Nee. Bij MedMij kwalificeer je de gehele gegevensdienst.
Zijn er genoeg kwalificatieslots beschikbaar voor (kandidaat-)deelnemers?
De kwalificatiecapaciteit is afgestemd en evalueren we regelmatig. Het is wel belangrijk dat (kandidaat-)deelnemers zich houden aan de afspraken en de planning. Wanneer je verwacht je planning niet te kunnen halen, laat ons dit dan tijdig weten.
Wat is het releasebeleid van MedMij?
Voorafgaand aan de kwalificatie kan een DVA (kandidaat-)deelnemer zelf testen op Touchstone. Dit kan zonder XIS. Echter, een kwalificatie dient altijd in combinatie te zijn met een XIS en pas dan kan er een volledige controle worden gedaan. De voorgenomen wijzigingen zijn inzichtelijk per release per informatiestandaard. Bij elk afzonderlijk issue wordt vastgelegd wat de voorgestelde oplossing is en wat de classificatie (patch, mineur, majeur) daarvan is, de impact, en de voorgenomen publicatieversie. Hierin wordt de inbreng van MedMij-deelnemers nadrukkelijk meegenomen. Over de kwalificatie naar aanleiding van een backwards incompatibele release communiceren we met de deelnemers. Hierin zal planning een belangrijk onderwerp zijn. In samenspraak met het MedMij Afsprakenstelsel wordt een geldigheidsperiode per gegevensdienst vastgesteld.
Wat zijn de afspraken voor het opnieuw kwalificeren?
Een leverancier kan opnieuw kwalificeren op het moment dat uit testen op de testomgeving blijkt dat het systeem niet meer voldoet aan de eisen die aan de kwalificatie gesteld worden. Nictiz biedt, naast het reguliere kwalificatie-aanbod, de mogelijkheid applicaties te testen op de testomgeving om te kijken of deze nog voldoen aan de kwalificatie-eisen. Een DVA kan het testen inzetten bij wijzigingen met een hoog risico voor de interoperabiliteit en kwaliteit van de gegevensuitwisseling. Wanneer de testen niet succesvol zijn kan een DVA opnieuw kwalificeren voor de gegevensdienst met de nieuwe versie of combinatie van het bronsysteem. In de volgende situaties adviseren DVA’s om te gaan testen (en daarmee zelf te bepalen of het nodig is om opnieuw te kwalificeren): - Een versie-update aan de kant van het bronsysteem en/of overige betrokken partijen. - Er vindt een update plaats aan de kant van de DVA. Neem voor vragen rondom het opnieuw kwalificeren contact met ons op via kwalificatie@medmij.nl.
Kan en mag een XIS-leverancier inspanningskosten voor kwalificatie in rekening brengen bij zijn klanten?
Over de inspanningskosten en toerekening daarvan doet het MedMij Afsprakenstelsel geen uitspraak. Dit moeten betrokken partijen onderling afstemmen.
Stel dat een XIS-leverancier niet mee wil werken aan de combinatiekwalificatie DVA/XIS. Kan en mogen zorginstellingen die gebruikmaken van het XIS, medewerking verlenen in het aanleveren van schermprints?
Zorgaanbieders zullen daarover moeten overleggen met de bewuste leverancier(s). Zorgaanbieders moeten zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de AVG en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.
Waarom moeten schermprints van het XIS worden aangeleverd tijdens een DVA-/XIS-combinatiekwalificatie?
MedMij realiseert zich dat er meerdere schakels tussen bron en uiteindelijke FHIR-bericht kunnen zitten. Dat is ook juist het belangrijkste argument om schermprints van de bron mee te nemen in de kwalificatie. We combineren inhoud en vorm om een uitspraak te kunnen doen over de interoperabiliteit.
Voor het kwalificatietraject moeten schermprints van een XIS aangeleverd worden. Welke eisen gelden voor deze schermprints?
Uit het functioneel ontwerp (FO), het kwalificatiescript en het addendum zou voldoende duidelijk moeten zijn wat er verwacht wordt van de schermprints. In het desbetreffende functioneel ontwerp worden de functionele eisen toegelicht. Hierin staat welke zibs worden ondersteund per gegevensdienst. Bij een aantal gegevensdiensten zijn er ook aanvullende kwalificatievoorwaarden. Daarnaast beschrijft het kwalificatiescript per gegevensdienst de doelen en verwachtte uitkomsten van de kwalificatie. Het addendum benoemt exact welke data opgeleverd moeten worden voor de kwalificatie.
De MedMij-standaarden zijn opgebouwd uit een set zibs. Als een zib wordt geüpdatet, worden dan ook de informatiestandaarden geüpdatet?
Voor de zibs geldt een eigen beheercyclus. Bij nieuwe publicaties van zibs bepalen we met betrokkenen of dit ook in de MedMij-standaarden moet worden verwerkt. Dit kan impact hebben op de kwalificatie.
Hoe wordt bepaald wanneer een nieuwe versie landelijk ondersteund moet worden? Hoe worden de (kandidaat-)deelnemers hierover geïnformeerd?
De gegevensdiensten worden ontsloten via bijbehorende usecases uit de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel. Zolang nieuwe gegevensdiensten passen binnen de bestaande usecases, kunnen ze onafhankelijk van een release van het MedMij Afsprakenstelsel worden toegevoegd aan de Catalogus. Mocht voor een gegevensdienst (een) nieuwe usecase nodig zijn, dan moet eerst deze nieuwe usecase worden toegevoegd volgens het reguliere change- en releaseproces. Pas daarna kan ook deze nieuwe gegevensdienst worden toegevoegd aan de Catalogus. Besluiten over de creatie, wijziging en beëindiging van een gegevensdienst en de wijze waarop een gegevensdienst wordt opgenomen in de Catalogus worden genomen door het bestuur van stichting MedMij.
Is er rekening gehouden met ‘continuous integration’?
Versionering van de XIS is uiteraard aan de XIS-leverancier. De deelnemer moet goed inschatten wat de aard van de wijzigingen is en wat de impact is op implementaties en ondersteuning van gegevensdiensten. De deelnemer kan zelftesten uitvoeren om de impact te testen.
Hoe werkt kwalificeren voor vertalingsgegevensdiensten?
Voor een aantal gegevensdiensten die gebaseerd zijn op een uitwisselingsrol op de AORTA-zorginfrastructuur gelden uitzonderingen. Deze zogeheten vertalingsgegevensdiensten kun je herkennen aan de toevoeging van de letter a in de systeemrolcode in de MedMij Catalogus. De uitzondering houdt in dat de beoordeling uitsluitend plaatsvindt op de correcte implementatie van FHIR-berichten. De originele berichten van het bronsysteem die uitgewisseld worden in een andere communicatiestandaard moeten meegestuurd worden. Aan de hand van deze twee sets berichten toetst Nictiz de vertaling naar een kwalitatief goed bericht richting de DVP. De uitzondering geldt alleen als het bronsysteem al een passende AORTA-kwalificatie heeft.
Hoe wordt omgegaan met geïmporteerde data in plaats van ingevoerde data in het XIS?
Een zorgaanbieder heeft als doel de gegevens uit het dossier van een patiënt beschikbaar te stellen aan de desbetreffende persoon. Volgens MedMij valt dit buiten de scope van een DVA/XIS-kwalificatie als een XIS voor de input van sommige data, zoals labuitslagen, een ander medium gebruikt. Dit moet wel aangegeven worden voorafgaand aan de kwalificatie. Als we in de FHIR-berichten iets afwijkends tegenkomen, kan er tijdens de kwalificatie ter controle aanvullend om een schermprint worden gevraagd van de ingelezen gegevens.

Over Stichting MedMij

leveranciers-faq3-medmij
Hoe is Stichting MedMij ontstaan?
Stichting MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. In 2015 startten het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen verschillende organisaties uit de zorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma MedMij. Dat ontwikkelde het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde IT-taal veilig te kunnen uitwisselen. Nadat de eerste partijen het MedMij-label behaalden, werd Stichting MedMij opgericht. Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten wie tot MedMij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een MedMij-deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Stichting MedMij bepaalt de strategische koers samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruikers is altijd gelijk. De Eigenaarsraad is vergelijkbaar met de ledenraad van een vereniging.
Hoe ziet het bestuur van Stichting MedMij eruit?
Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Ook bepaalt Stichting MedMij de strategische koers, samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruikers is altijd gelijk. De Eigenaarsraad is vergelijkbaar met de ledenraad van een vereniging. Partijen met het MedMij-label hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol. VZVZ Servicecentrum en Nictiz beheren en doorontwikkelen het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden in opdracht van Stichting MedMij. Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum. Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van Stichting MedMij.
Hoe kan ik als leverancier invloed uitoefenen op de ontwikkeling van MedMij?
Alle deelnemers vormen samen de Deelnemersraad. Deze raad heeft een duidelijke plek in de governance van Stichting MedMij. Meer hierover lees je in het MedMij Afsprakenstelsel.
Hoe past MedMij in de wet?
Het ontsluiten van gegevens via het MedMij-stelsel past binnen de wet, waaronder het digitaal beschikbaar stellen van medische dossiers aan patiënten:
-Samen met de zorg en ict-leveranciers werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: de Wegiz. De wet regelt dat gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders voortaan verplicht elektronisch verlopen. De wet is op 18 april 2023 aangenomen en op termijn wordt ook de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en zorggebruikers hierin geregeld. -De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg zegt dat sinds 2020 iedereen die zijn of haar zorgverlener daar om vraagt, elektronisch inzage in en afschrift van het medisch dossier moet krijgen. -Tot slot is sinds 2018 de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen in heel de Europese Unie. Organisaties moeten (nog) duidelijk(er) maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe lang de data wordt bewaard. Ook moeten ze mensen, als die dat willen, inzage geven in de opgeslagen data. Dat geldt dus ook voor zorginstellingen. MedMij biedt de oplossing voor het digitaal delen van gegevens met de patiënt. Met MedMij weet je zeker dit op een veilige manier plaatsvindt.
Hoe stimuleert MedMij het PGO-gebruik?
Het stimuleren van PGO-gebruik is primair een taak van PGO on Air. Dit programma van Patiëntenfederatie Nederland startte in 2020. In de aan het programma verbonden PGO-alliantie werken meer dan 50 organisaties (MedMij, burgers- patiëntenorganisaties, consumentenorganisaties, zorgverleners en zorginstellingen) samen, met als doel iedereen wegwijs te maken in de wereld van PGO’s. Speciaal voor dit doel werd de website PGO.nlontwikkeld. Hier vind je meer informatie over PGO's en een keuzehulp. Stichting MedMij voert veel gesprekken en we geven regelmatig presentaties en workshops aan ICT-leveranciers, zorgaanbieders, patiënten(organisaties) en op congressen en beurzen om het MedMij Afsprakenstelsel en PGO's meer bekendheid te geven. Verder is MedMij regievoerder binnen MedElkaar, waarin het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland en Stichting MedMij samenwerken aan het stimuleren van PGO-gebruik en het wegnemen van drempels in de digitale gegevensuitwisseling via PGO's.
Waarom ontwikkelt MedMij niet zelf een PGO?
MedMij is van mening dat de markt goed in staat is oplossingen te ontwikkelen passend voor alle inwoners van Nederland. Er zijn al diverse handige apps en websites. Op dit moment zitten belemmeringen voor opschaling vooral in het feit dat partijen op verschillende manieren gegevens uitwisselen. MedMij stimuleert dat deze leveranciers gegevens uitwisselen op de MedMij-manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er, door marktwerking, ook meer keuze in PGO’s.