Onze financiers

Onze financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Hieronder leggen het ministerie en ZN uit waarom zij Stichting MedMij financieren.

Onze financiers

‘De komende jaren steeds meer gegevens veilig uitwisselen’

‘Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt het initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en het Informatieberaad Zorg om mensen via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) toegang te geven tot de eigen gezondheidsgegevens.

Daarbij is het belangrijk dat gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden tussen zorgaanbieders en de PGO’s van mensen. Daarom maakten zorgaanbieders, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie Nederland afspraken om gegevens veilig en betrouwbaar uit te wisselen. Deze afspraken noemen we het MedMij Afsprakenstelsel.

Het ministerie van VWS financiert samen met Zorgverzekeraars Nederland Stichting MedMij als onafhankelijke partij voor (door)ontwikkeling en beheer van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden. Zo kunnen ook de komende jaren steeds meer gegevens over gezondheid en zorg van mensen veilig worden uitgewisseld.’

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

‘PGO bij uitstek een middel voor meer regie op eigen gezondheid’

‘Een PGO brengt alle beschikbare informatie van de diverse zorgaanbieders over jou als patiënt handzaam in één omgeving bij elkaar en stelt je ook in staat eigen (meet)gegevens toe te voegen. Zorgverzekeraars Nederland is van mening dat PGO’s bij uitstek een middel zijn om hun verzekerden meer regie op hun eigen gezondheid kunnen geven. Daarom financieren we de totstandkoming van het MedMij Afsprakenstelsel. Hierbij kijken we vooral naar het zo efficiënt mogelijk en passend binnen de zorginfrastructuur in te regelen. Daarom staat veilige en betrouwbare uitwisseling van die gegevens voor ons voorop.’

ZN