Onze financiers

Stichting MedMij wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Hieronder leggen het ministerie en ZN uit waarom ze dit doen.

‘De komende jaren steeds meer gegevens veilig uitwisselen’

‘Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt het initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en het Informatieberaad Zorg om mensen via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) toegang te geven tot de eigen gezondheidsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden tussen zorgaanbieders en de PGO’s van mensen, hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie Nederland afspraken gemaakt om gegevens veilig en betrouwbaar uit te wisselen. Deze afspraken noemen we het MedMij Afsprakenstelsel.

Het ministerie van VWS financiert samen met Zorgverzekeraars Nederland de onafhankelijke Stichting MedMij voor (door)ontwikkeling en beheer van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden. Zo kunnen ook de komende jaren steeds meer gegevens over gezondheid en zorg van mensen veilig worden uitgewisseld.’

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

‘PGO bij uitstek een middel voor meer regie op eigen gezondheid’

‘Een PGO brengt alle beschikbare informatie van de diverse zorgaanbieders over jou als patiënt handzaam in één omgeving bij elkaar en stelt je ook in staat eigen (meet)gegevens toe te voegen. Zorgverzekeraars zijn van mening dat PGO’s bij uitstek een middel zijn om hun verzekerden meer regie op hun eigen gezondheid kunnen geven. Om deze reden financieren we de totstandkoming van het MedMij Afsprakenstelsel, waarbij wij vooral kijken hoe dit zo efficiënt mogelijk en passend binnen de zorginfrastructuur kan worden ingeregeld. Veilige en betrouwbare uitwisseling van de betreffende gegevens staat hierbij voorop.’

ZN