Mijn medisch dossier toegevoegd aan de lijst MedMij-deelnemers

Nieuws22 januari 2024

Curasoft b.v. heeft met haar persoonlijke gezondheidsomgeving Mijn medisch dossier als DVP (dienstverlener persoon) het MedMij-label behaald. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten zowel PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) het MedMij-label halen en moeten de zorgaanbieders hun ICT-systemen laten aansluiten op MedMij.

Een DVP is een ICT-leverancier van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) mét het MedMij-label, binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De zorgaanbieder slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem. De dienstverlener aanbieder (DVA) zorgt vervolgens voor uitwisseling van deze gegevens met de PGO van de zorggebruiker. Andersom kan een DVA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.

Curasoft is onderdeel van de I&DT Software Groep en omschrijft zichzelf als een innovatieve speler die zich toelegt op het bevorderen van efficiëntie in de zorgsector. Hun doelstelling is het bewerkstelligen van aanzienlijke tijdsbesparing door middel van geavanceerde en proces ondersteunende softwareoplossingen en diensten. Zij kwalificeerden zich voor de gegevensdienst Basisgegevens Zorg.

Een overzicht van alle DVP’s met MedMij-label vind je op de pagina MedMij-deelnemers.