Jaarstukken 2022 over Stichting MedMij zijn opvraagbaar

Rapportages05 juni 2023

Stichting MedMij heeft over 2022 verantwoording afgelegd over haar activiteiten en uitgaven in de jaarrekening, het bestuursverslag, het activiteitenverslag en het activiteitenverslag MEdElkaar. De stukken zijn openbaar en opvraagbaar via info@medmij.nl.

  • Jaarrekening Stichting MedMij 2022
  • Bestuursverslag Stichting MedMij 2022
  • Activiteitenverslag Stichting MedMij 2022
  • Activiteitenverslag MedElkaar 2022