Resultaten Proof of Concept BgZ-wijzigingsverzoek

Nieuws12 januari 2023

Patiënten van ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen op dit moment de Basisgegevensset Zorg (BgZ) verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met behulp van de gegevensdienst Verzamelen BgZ. Het is nog niet mogelijk een verzoek tot wijziging van deze gegevens te versturen vanuit een PGO. De subsidieregeling VIPP 5 bevat een module om dit te veranderen. Nictiz ontwierp hiervoor een nieuwe informatiestandaard; de gegevensdienst BgZ-wijzigingsverzoek. Hiermee kan de PGO-gebruiker met behulp van een vrijetekstbericht een wijzigingsverzoek (van BgZ-gegevens) indienen bij de zorgaanbieder. Stichting MedMij gaf PROVES opdracht de nieuwe gegevensdienst BgZ-wijzigingsverzoek te beproeven via een Proof of Concept (PoC).

PoC BgZ-wijzigingsverzoek – doelstellingen en uitdagingen

De PoC had als doel de gegevensdienst BgZ Wijzigingsverzoek technisch te realiseren en te beproeven. Daarnaast beoogde Stichting MedMij met de PoC bij te dragen aan de doorontwikkeling van de gegevensdienst. Hiervoor verzamelde PROVES de bevindingen en deed aanbevelingen over de aansluiting van de gegevensdienst op de werkprocessen van de zorgaanbieder. Bovendien werd in samenwerking met PGO-leveranciers en PGO-gebruikers nagedacht over een gebruiksvriendelijke user experience (UX). Een samenvatting van de UX-aanbevelingen voor PGO-leveranciers staan in onderstaande informatiekaart en zijn uitgebreider terug te lezen in de rapportage.

Download de Informatiekaart PoC BgZ-wijzigingsverzoek

Download de Eindrapportage PoC BgZ-wijzigingsverzoek

In deze PoC vormden de vele praktische vraagstukken over de toepassing van de gegevensdienst een uitdaging. Denk hierbij:

  • Is het wijzigingsverzoek te structureren (i.p.v. vrije tekst)?
  • Hoe kan de zorgaanbieder tijdig en correct alle wijzigingsverzoeken verwerken, en
  • Welke interactiemogelijkheden tussen patiënt en zorgaanbieder over het ingediende wijzigingsverzoek zijn haalbaar en wenselijk?

Voor deze gegevensdienst werd voor het eerst FHIR-versie R4 gebruikt, dit vereiste van de deelnemende PGO-leveranciers extra aandacht.

Aanpak

De PoC bestond uit een aantal hoofdactiviteiten:

  • Een theoretische verdieping op de gegevensdienst, praktische vraagstukken en aansluiting op werkprocessen bij de zorgaanbieder. Hieruit kwamen een aantal kleine aanpassingen voort aan de informatiestandaard. PROVES verzamelde de bevindingen en deed aanbevelingen die als input dienen voor de doorontwikkeling.
  • Het UX-traject, waarvoor PGO-leveranciers samen met een UX-expert mock-up user interfaces opstelden, werd gereviewd door de PGO-leveranciers en geëvalueerd door PGO-gebruikers. Een samenvatting van de resultaten staat in de informatiekaart.
  • Een eindtest; tijdens een gezamenlijke testdag testten we de uitwisseling van het wijzigingsverzoek. Samen met de PGO-leveranciers werden, op basis van diverse evaluatiecriteria, de bevindingen verzameld en verwerkt in de rapportage.

Belangrijkste bevindingen

In totaal werden 17 bevindingen vastgelegd, de belangrijkste zijn:

  • Er is duidelijkheid nodig over welke juridische risico’s verbonden zijn aan het wijzigingsverzoek als gevolg van de huidige werking, interactiemogelijkheden en gebruikersverwachtingen.
  • PGO-gebruikers hebben meer duidelijkheid nodig over de workflow en wat zij daarvan mogen verwachten.
  • Voor PGO-leveranciers is de business case om de gegevensdienst in de te bouwen te mager/ontbreekt op dit moment. Veel grote XIS-leveranciers (van buiten de PoC) zullen de gegevensdienst niet inbouwen en het gebruik van de gegevensdienst zal naar verwachting beperkt zijn.
  • De PGO-gebruiker is volledig vrij om het wijzigingsverzoek te gebruiken voor ieder(e) willekeurig doeleinde, verzoek of melding. Dit kan leiden tot moeilijk te verwerken wijzigingsverzoeken voor de zorgaanbieder. Dit vraagt om structuur in het wijzigingsverzoek.