Eindrapportage PoC ‘Vaccinatiegegevens uitwisselen’ gepubliceerd

Nieuws09 februari 2023

Op 1 februari 2023 is de eindrapportage van de Proof of Concept (PoC) ‘Vaccinatiegegevens uitwisselen’ vanuit PROVES opgeleverd aan Stichting MedMij.

Ontwikkeling nieuwe gegevensdienst vaccinatiegegevens

Verschillende zorgaanbieders dienen vaccinaties toe, met als gevolg dat vaccinatiegegevens op meerdere plekken worden bijgehouden. Nictiz ontwikkelde in opdracht van MedMij een gegevensdienst voor de ontsluiting van vaccinatiegegevens vanuit een (zorg)aanbieder naar de PGO. PROVES heeft deze gegevensdienst vervolgens beproefd in een PoC in opdracht van MedMij.

Verzamelen vaccinatiegegevens uit verschillende bronnen

De nieuwe gegevensdienst ‘Vaccinatiegegevens’ biedt de mogelijkheid om vaccinatiegegevens uit verschillende bronnen te verzamelen. Naast de bestaande zorgaanbieders is nu ook plaats voor een nieuwe categorie: Aanbieders zonder Behandelrelatie (AzB). In de Proof of Concept ( PoC) vervult het RIVM de rol van AzB.

Uitgangspunt verzamelen vaccinatiegegevens

Het uitgangspunt van de PoC is dat het technisch mogelijk moet zijn om dezelfde vaccinatiegegevens bij meerdere aanbieders te verzamelen.  Ook heeft PROVES gekeken naar de user experience (UX). Hiervoor zijn met leveranciers en PGO-gebruikers zogenaamde modelschermen opgesteld en geëvalueerd. De PoC biedt met deze schermen en de opgehaalde reacties van PGO-leveranciers enkele tips om vaccinatiegegevens logisch en gebruiksvriendelijk weer te geven.

Downloads eindrapportage PoC

Website van VZVZ: