Toekomst van MedMij

Dit is het vierde en voorlopig laatste deel van het verhaal van MedMij: Toekomst van MedMij. De komende drie jaar zal de gebruiksvriendelijkheid van PGO’s verbeteren en komen er steeds meer functionaliteiten beschikbaar.

Bedankt voor je inschrijving

Marc van Dijk: “We staan aan de vooravond van verdere opschaling. Dat betekent dat we alles in het werk stellen om onze ambitie ‘veilige gegevensuitwisseling tussen zorggebruiker en zorgverlener voor alle inwoners van Nederland via een PGO met MedMij-label’ mogelijk te maken. We zijn echte pioniers; we doen iets nieuws en innovatiefs op nooit eerder vertoonde schaal. We bevinden ons in een continu leerproces, waarbij we de ervaringen die we onderweg opdoen gebruiken om onze droom te realiseren.”

Toekomst van MedMij – de komende jaren

2023

Waarschijnlijk is het begin 2023 mogelijk om gegevens te delen met een aantal zorgaanbieders. Het gaat hierbij om het delen van zelfmetingen, het inzien van afspraken en het invullen van vragenlijsten van de huisarts via de PGO. Verder werken we aan een pilot voor het inzichtelijk maken van de integrale zwangerschapskaart in de regio PGO Netwerk Noord. Door de Kickstart Medicatieoverdracht zullen in twee regio’s Medicatiegegevens inzichtelijk zijn. Verder wordt in een aantal regio’s gewerkt aan het ophalen van gegevens in de PGO uit de langdurige zorg.  

Zo’n 200 instellingen uit de Medisch Specialistische Zorg zullen in 2023 zijn aangesloten op MedMij, waardoor zorggebruikers van deze instellingen hun gegevens op kunnen halen. De meeste ziekenhuizen kiezen ervoor om op kleine schaal te beginnen. Voor het einde van het tweede kwartaal van 2023 gaan zij dan richting de 5% gebruikers.  

2024

Bij meerdere klinieken wordt het mogelijk je dossier te wijzigen. De RVP-vaccinaties worden inzichtelijk in de PGO voor volwassenen. Verder zijn er steeds meer ziekenhuisgegevens (BgZ, Medicatiegegevens, BgLZ) beschikbaar in PGO’s. De Integrale Zwangerschapskaart is inzichtelijk in heel Nederland. Ook gegevens van steeds meer klinieken uit de langdurige zorg komen beschikbaar voor PGO-gebruikers. 

Zorggebruikers kunnen langer toestemming aan hun zorgverleners geven om gegevens te delen met hun PGO (dit was vijftien minuten en wordt straks enkele maanden, waardoor je niet iedere keer via DigiD hoeft in te loggen). Die toestemming kan ook weer makkelijk worden gewijzigd of ingetrokken. Vanuit deze toestemming kan een PGO op verzoek (één handeling) van de gebruiker na het inloggen met een substantieel middel, nieuwe gegevens bij zorgverleners ophalen.   

2025

In 2025 zullen ook Medicatiegegevens inzichtelijk zijn voor PGO-gebruikers. Gebruikers kunnen verder eenvoudig toestemming geven aan meerdere zorgaanbieders, die per zorgaanbieder vastleggen en op het vereiste niveau geautentiseerd en opgeslagen in een toestemmingenregister dat door zorgaanbieders bevraagd kan worden. 

Zorgverzekeraars Nederland:

“Een PGO brengt alle beschikbare informatie van verschillende zorgverleners in één omgeving bij elkaar en stelt gebruikers ook in staat eigen (meet)gegevens toe te voegen. ZN is van mening dat PGO’s bij uitstek een middel zijn om verzekerden meer regie op hun eigen gezondheid te kunnen geven. Daarom financieren we de totstandkoming van het MedMij Afsprakenstelsel, waarbij we dit zo efficiënt mogelijk en passend binnen de zorginfrastructuur willen inregelen. Veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling staat hierbij voorop.”

Samenwerking essentieel

Buiten naar binnen halen is voor MedMij enorm belangrijk. Het afsprakenstelsel is van iedereen, niet alleen van MedMij, daarom vinden we samenwerking essentieel. Hiervoor hebben we al veel contacten met onze partners, financiers, deelnemers, VIPP-programmabureaus en andere stakeholders. Verder werken we nauw samen met Patiëntenfederatie Nederland als het gaat om kennisdeling en optimaal gebruikmaken van elkaars kracht en ervaring. 

Continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid

Stichting MedMij wil continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid bieden vanuit het afsprakenstelsel en de MedMij-standaarden. Onze missie is het afsprakenstelsel te blijven doorontwikkelen vanuit gebruikersperspectief, met oog voor andere perspectieven. Daarin is het voor ons essentieel om onafhankelijk te blijven en veiligheid en betrouwbaarheid van gegevensuitwisseling in en met PGO’s centraal te stellen.  

Belangrijk hierin zijn: 

  • De stichting waarborgt continuïteit van de werkzaamheden zoals deze vanaf 2016 zijn begonnen. 
  • We streven naar een permanente en duurzame inrichting en personeelssamenstelling (in balans met de financiering). 
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars Nederland financieren MedMij. 
  • Stichting MedMij heeft een Eigenaarsraad met een evenredige vertegenwoordiging van zorggebruikers en -aanbieders. VWS en ZN zijn waarnemer in de Eigenaarsraad. 
  • Buiten naar binnen halen. Externe stakeholders hebben een structurele rol, de deelnemers vervullen hun rol in de leverancierstafel. Dit doen we om kennis en knowhow te optimaliseren, ambassadeurs te verzamelen en draagvlak te vergroten. 

Verder lezen?

De belangrijkste mijlpalen van MedMij vind je hier.

Lees hier deel 1 – Geschiedenis MedMij tot en met 2022

Lees hier deel 2 – Nut en noodzaak open gegevensuitwisseling in de zorg

Lees hier deel 3 – Gebruikerservaringen PGO’s noodzakelijk voor verbeteringen