Toekomst van MedMij

Dit is het vierde en voorlopig laatste deel van het verhaal van MedMij: de toekomst van MedMij en PGO's. De komende drie jaar zal de gebruiksvriendelijkheid van PGO’s verbeteren en komen er steeds meer functionaliteiten beschikbaar.

Bedankt voor je inschrijving

Marc van Dijk: “We staan aan de vooravond van verdere opschaling. Dat betekent dat we alles in het werk stellen om onze ambitie ‘veilige gegevensuitwisseling tussen zorggebruiker en zorgverlener voor alle inwoners van Nederland via een PGO met MedMij-label’ mogelijk te maken. We zijn echte pioniers; we doen iets nieuws en innovatiefs op nooit eerder vertoonde schaal. We bevinden ons in een continu leerproces, waarbij we de ervaringen die we onderweg opdoen gebruiken om onze droom te realiseren.”

Daarom zal de komende periode dan ook de gebruiksvriendelijkheid van PGO’s vooropstaan. Er komt een PGO-aanbesteding vanuit het ministerie waar nog maar drie PGO-leveranciers overheidssubsidie zullen ontvangen. En er komen steeds meer functionaliteiten beschikbaar in de PGO. Dit alles om te zorgen voor een goed gevulde PGO in 2025, die begrijpelijke informatie bevat en van meerwaarde is in het zorgproces.

De RVP-vaccinaties worden inzichtelijk in de PGO voor volwassenen. Verder zijn er steeds meer ziekenhuisgegevens (BgZ, Medicatiegegevens, BgLZ) beschikbaar in PGO’s. Ook wordt de Integrale Zwangerschapskaart inzichtelijk in voor zwangeren. En voorts worden gegevens van steeds meer klinieken uit de langdurige zorg beschikbaar voor PGO-gebruikers.

En in 2024 is het ook mogelijk om gegevens te delen met een aantal zorgaanbieders. Het gaat hierbij om zowel het delen van zelfmetingen als het inzien van afspraken. En ook het invullen van vragenlijsten van de huisarts via de PGO.

Perspectief in het jaar 2025

In 2025 zullen ook medicatiegegevens en reisvaccinaties inzichtelijk zijn voor PGO-gebruikers. Verder kunnen gebruikers eenvoudig toestemming geven aan meerdere zorgaanbieders voor het ophalen van de gegevens. Die toestemming is door de gebruiker zelf vastgelegd in de PGO. Ook is het vereiste niveau geauthenticeerd en opgeslagen in een toestemmingenregister dat door zorgaanbieders geraadpleegd kan worden.

Zorgverzekeraars Nederland: “Een PGO brengt alle beschikbare informatie van verschillende zorgverleners in één omgeving bij elkaar en stelt gebruikers ook in staat eigen (meet)gegevens toe te voegen. Daarom zijn we van mening dat PGO’s bij uitstek een middel is om verzekerden meer regie op hun eigen gezondheid te kunnen geven. Daarom financieren we de totstandkoming van het MedMij Afsprakenstelsel, waarbij we dit zo efficiënt mogelijk en passend binnen de zorginfrastructuur willen inregelen. Hierbij staat veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling voorop.”

Verder lezen?

De belangrijkste mijlpalen van MedMij vind je hier.

Lees hier deel 1 – Geschiedenis MedMij tot en met 2022

Lees hier deel 2 – Nut en noodzaak open gegevensuitwisseling in de zorg

Lees hier deel 3 – Gebruikerservaringen PGO’s noodzakelijk voor verbeteringen