Geschiedenis MedMij tot en met 2022

Lees in dit eerste deel van de corporate story van MedMij meer over onze geschiedenis - vanaf de start van het programma tot en met 2022.

Corporate story

Wat is het belangrijkste in het leven? Wanneer je mensen deze vraag stelt is het meest gehoorde antwoord: gezondheid. Daarover hebben we niet vanzelfsprekend controle; ziekten en gezondheidsklachten horen bij het leven. Wel kunnen we zelf bijdragen aan onze gezondheid door voldoende te bewegen, te ontspannen en gezond te eten. Hiervoor is eigen regie essentieel. Hoe kan technologie hierin een rol spelen? Het antwoord komt van MedMij.

Regie over je gezondheid

Vanuit digitale mogelijkheden ontstonden in het vorige decennium nieuwe kansen om de regie over onze gezondheid te vergroten. Die regie begint bij het inzicht in de eigen gezondheidssituatie. Denk aan welke zorg je hebt ontvangen, welke medicijnen je gebruikt, of een overzicht van je allergieën, bloeduitslagen of vaccinaties. 

Hiervoor bestond nog geen actueel en compleet inzicht. Onze gezondheidsgegevens staan verspreid over tal van losse systemen, die niet vanzelf met elkaar communiceren, laat staan dat we er veilig op één plek over kunnen beschikken. 

Bundeling van krachten

De techniek was klaar om mensen te laten beschikken over hun eigen relevante gezondheidsgegevens. Vanuit de waarde die dat vertegenwoordigt voor het individu en de zorg in het algemeen, bundelden de Patiëntenfederatie Nederland, de koepels van zorgaanbieders, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zorgverzekeraars in 2016 hun krachten en initieerden zij het programma MedMij. 

Het Informatieberaad Zorg, waarin deze partijen samenwerken aan een verbeterde informatievoorziening in de zorg, werd formeel opdrachtgever van het tijdelijke programma. 

De keuze voor MedMij was zeker geen keuze voor een makkelijke weg. Wel maakte het de weg vrij voor keuzevrijheid en meerwaarde voor iedere inwoner van Nederland van 16 jaar en ouder. Met het programma MedMij schreven we geschiedenis en stonden we aan de start van een pad met obstakels die lang niet allemaal te voorzien waren.  

Van programma naar stichting

Stichting MedMij werd in 2018 opgericht. De twee jaar die volgden zou de stichting bestaan naast het programma. In datzelfde jaar legde toenmalig minister Bruno Bruins ook de basis voor de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg). De wet moet een einde maken aan de gedateerde uitwisseling van gegevens – via dvd’s en faxen – tussen en binnen zorgorganisaties.  

In de vier jaar dat het programma MedMij bestond werd het MedMij Afsprakenstelsel ontwikkeld en verder ook een krachtig fundament voor het gebruik van PGO’s: een uitgebreide set aan informatiestandaarden. De theorie werd praktijk: de eerste gegevensuitwisselingen in een gecontroleerde livegang vormden een mijlpaal in de geschiedenis van MedMij. Al waren we eind 2020 minder ver dan we eerder hoopten. Gegevensuitwisseling in de praktijk van de grond krijgen, bleek omvangrijker en ingewikkelder dan we dachten. 

Gaandeweg liep ook MedMij aan tegen obstakels uit het verleden. Bijvoorbeeld dat gegevens ver weggestopt zaten in systemen en dat informatiebeveiligingsoplossingen niet op orde waren. Ook daarvoor moest een oplossing komen in het MedMij Afsprakenstelsel.   

Vanaf de start van MedMij is er een continue focus op de doorontwikkeling van de standaarden en het afsprakenstelsel én de implementatie PGO’s met een MedMij-label in de praktijk. Al leek de prioriteit te liggen bij het laten vliegen van gegevensuitwisseling; onze ontwikkelkalender is essentieel. Dat leverde soms tegenstrijdige gevoelens op, toch horen implementatie en doorontwikkeling hand in hand te gaan.  

Er werd door steeds meer mensen aan MedMij gewerkt.

“MedMij werd van een heleboel mensen.”

Vertelde toenmalig programmanager Mark Elsgeest. De oprichting van Stichting MedMij in 2018 en het onderbrengen van het beheer van het MedMij Afsprakenstelsel bij VZVZ en het beleggen van de continue ontwikkeling van de MedMij Standaarden bij Nictiz, markeerden het einde van het programma. 

Ambitie Stichting MedMij

Kersverse directeur Marc van Dijk van Stichting MedMij zei in 2020:

We werken met elkaar aan een mega-operatie, want MedMij wil alle inwoners van Nederland op een veilige manier de mogelijkheid bieden om hun gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen in een zelfgekozen PGO met MedMij-label.”  

Ook Corona onderdeel geschiedenis

Ook wij konden, net als de rest van de wereld, niet om Corona heen. Daaraan hadden zorgverleners in 2020 en 2021 hun handen vol (voornamelijk aan zorg voor patiënten). Logischerwijs was er minder tijd voor een nieuwe ontwikkeling als PGO’s. Ook kandidaat-deelnemers, op weg naar het MedMij-label en het benodigde NEN 7510-certificaat, moesten meer geduld hebben. Fysieke afspraken waren voor de auditors in die periode niet mogelijk.  

Verder lezen?

De belangrijkste mijlpalen van MedMij vind je hier.

Lees hier deel 2 – Nut en noodzaak open gegevensuitwisseling in de zorg

Lees hier deel 3 – Gebruikerservaringen PGO’s noodzakelijk voor verbeteringen 

Lees hier deel 4 – Toekomst van MedMij