Patiënten evalueren gebruiksvriendelijkheid PGO’s

Nieuws11 juli 2023

VIPP Live, het evenement vanuit VIPP 5 op 20 juni 2023, leverde 78 bevindingen op. Tijdens het evenement evalueerden PGO-leveranciers, designers en zorggebruikers gezamenlijk acht persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) op gebruiksvriendelijkheid. Het evenement was de derde in een reeks van VIPPtathons binnen VIPP 5. Deze keer lag de nadruk op gebruiksgemak in plaats van de uitwisseling zelf. Uit de kwalitatieve analyse kwam naar voren dat er verbeterpunten liggen op taalgebruik en keuzevrijheid bij het indelen van informatie.

Voorafgaand aan VIPP Live konden zorggebruikers aangeven wat zij verstaan onder gebruiksvriendelijkheid. Dat leverde een voorlopige definitie op: ‘Simpele taal, duidelijk waar je op moet klikken, makkelijk persoonsgegevens aanpassen, overzichtelijk wat nu ingevoerd is en wat niet.’ Tijdens het evenement gingen PGO-leveranciers, designers en gebruikers daarover verder in gesprek en evalueerden zij hoe patiënten de gebruiksvriendelijkheid van PGO’s ervaren.

Overzichtelijk maar soms moeilijk te begrijpen

Tijdens het evenement bleek dat patiënten hun zorgverlener goed konden vinden en dat de meeste PGO’s (medicatie)gegevens overzichtelijk tonen. Verbeterpunten waren volgens de zorggebruikers het taalgebruik en ontbrekende functionaliteiten. Enkele gehoorde opmerkingen waren: “Wat betekent BgZ?” en “Waarom kan ik niet zelf kiezen welke informatie ik in een overzicht wil presenteren en welke niet?”  In totaal zijn er tijdens VIPP Live 78 unieke bevindingen opgehaald die in 23 categorieën zijn ingedeeld. De meest voorkomende categorieën zijn: functionaliteit, taalgebruik, vorm & minimalisme, hulp & documentatie en overzichtelijkheid.

Door de bril van designers

De aanwezige designers keken tijdens VIPP Live met de gebruikers mee en vroegen hen door op hun ervaring en op het gebruiksgemak. De belangrijkste bevindingen vanuit de designers zijn:

  • PGO-gebruikers vinden het aanmeld- en inlogproces complex
  • PGO-gebruikers ervaren de oriëntatie en navigatie als ingewikkeld
  • PGO-gebruikers willen graag de weergave van de interface en informatie kunnen aanpassen
  • PGO-gebruikers willen graag duidelijke informatie over de omgang met en bescherming van hun persoonlijke gegevens en data;
  • PGO-gebruikers vinden de communicatie bij PGO-gebruik onduidelijk of inconsistent en dat leidt tot verwarring.

Vervolg

Nu de bevindingen in kaart zijn gebracht zal er gekeken worden naar oplossingsrichtingen en hoe MedMij deze samen met Nictiz, VZVZ en de leveranciers kan oppakken.