Afsprakenstelsel – Extensie – Vertegenwoordigen Applicatie

Alle in de MedMij Core beschreven onderwerpen vormen de essentie van het MedMij Afsprakenstelsel. Deze onderwerpen zijn noodzakelijk om de Persoon in de regie te stellen over de eigen gezondheidsgegevens. Extensies vormen een uitbreiding van functionaliteiten, waarmee de regie van de gebruiker uitgebouwd en zijn niet verplicht. De extensies zijn Abonneren/Notificeren en Vertegenwoordigen.

De onderwerpen worden gevisualiseerd volgens de basislagen van een architectuur: Business, Applicatie en Technologie te navigeren via de buttons rechtsonder.

Functies en interfaces Front Channel DVA Dienstverlener Aanbieder DVP Dienstverlener Persoon OAuth Client Resourceclient Authenticatie Provider User Interface BSN Interface Authorization Interface Resource Subscription Resource Subscription Resource Interface Interface Interface Notificationinterface Notificationinterface Token Interface User Interface ZAL Interface WHL Interface GNL Interface OCL Interface Persoon(of vertegenwoordiger/gebruiker) Mijn PGO Vleet Ziekenhuis Zorgcentrum Oost Huisartsenpraktijk Visser AuthorizationServer SubscriptionServer NotificationClient ResourceServer Regie Coördinatie Uitwisseling NotificationServer User Interface Machtigings-voorziening Registratie

Persoon 

Persoon kan bij vertegenwoordiging één van twee rollen hebben:
⦁ Vertegenwoordiger, die informatie uitwisselt via een PGO, of
⦁ Vertegenwoordigde, waarop de informatie betrekking heeft.

Machtiging-svoorziening

De voorziening van een partij die de verantwoordelijkheid heeft voor het registreren, beheren, controleren van machtigingen en andere bevoegdheden en het afleggen van verklaringen over bevoegdheden (c.q. het op verzoek van de handelende natuurlijk persoon verstrekken van machtigingsverklaringen).

Subscription Interface

Met het subscription request biedt de PGO Server aan de Subscription Server een nieuwe Abonnements-resource aan, met daaraan verbonden de vooralsnog eenzijdige instemming van de Persoon. De PGO Server verzoekt daarmee bovendien om een subscription response, waarmee ook de instemming van de Zorgaanbieder is verbonden.

Subscription Server

Wanneer Bron de UC Abonneren aanbiedt dan biedt deze een geautomatiseerde dienst voor het namens Zorgaanbieders aangaan van Abonnementen, bestaande uit Authorization Server en Subscription Server.

Notification Client

Bron biedt, indien deze UC Notificeren aanbiedt, een geautomatiseerde rol voor het namens Zorgaanbieders plaatsen van Notificaties, genaamd Notification Client.

Resource Notification Interface

Op deze interface van de Notification Server worden notificaties gedaan wanneer er inhoudelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden op het Resource waar het abonnement betrekking op heeft.

Subscription Notification Interface

Op deze interface van de Notification Server worden (administratieve) wijziging op een abonnement doorgegeven.

Notification Server

De Uitgever stelt, indien deze UC Notificeren aanbiedt, aan Zorgaanbieder een geautomatiseerde rol Notification Server ter beschikking, waarop de Zorgaanbieder Notificaties kan aanbieden.