Afsprakenstelsel – Extensie – Vertegenwoordigen – Technologie

Alle in de MedMij Core beschreven onderwerpen vormen de essentie van het MedMij Afsprakenstelsel. Deze onderwerpen zijn noodzakelijk om de Persoon in de regie te stellen over de eigen gezondheidsgegevens. Extensies vormen een uitbreiding van functionaliteiten, waarmee de regie van de gebruiker uitgebouwd en zijn niet verplicht. De extensies zijn Abonneren/Notificeren en Vertegenwoordigen.

De onderwerpen worden gevisualiseerd volgens de basislagen van een architectuur: Business, Applicatie en Technologie te navigeren via de buttons rechtsonder.

PGO Node Aanbieder Node Certification Authority Whitelist TLS TLS Authenticatie Machtigen Aanbieder Stelselnode Back Channel

Machtigen

Met Machtigen wordt het proces tot bedoeld om tot een machtiging te komen. De term Machtiging wordt de juridische vertegenwoordigingsbevoegdheid bedoeld zoals deze tussen partijen wordt afgesproken en niet de registratie daarvan die daarna in een Machtigingsregister wordt vastgelegd.