Afsprakenstelsel – Extensie – Vertegenwoordigen Business

Alle in de MedMij Core beschreven onderwerpen vormen de essentie van het MedMij Afsprakenstelsel. Deze onderwerpen zijn noodzakelijk om de Persoon in de regie te stellen over de eigen gezondheidsgegevens. Extensies vormen een uitbreiding van functionaliteiten, waarmee de regie van de gebruiker uitgebouwd en zijn niet verplicht. De extensies zijn Abonneren/Notificeren en Vertegenwoordigen.

De onderwerpen worden gevisualiseerd volgens de basislagen van een architectuur: Business, Applicatie en Technologie te navigeren via de buttons rechtsonder.

Use cases Dienstverlener DienstverlenerPersoon DienstverlenerAanbieder Use cases: Opvragen lijsten Dienstverlener Aanmelden Aanbieder Beheer GNL Use case: Abonneren / Notificeren Use case: Vertegenwoordigen ZAL OCL Mijn PGO Vleet Ziekenhuis Zorgcentrum Oost Huisartsenpraktijk Visser Persoon(of vertegenwoordiger/gebruiker) Authenticeren Machtigen Uitwisseling Regie Coördinatie Catalogus gegevensdiensten Whitelist Use case:Delen/Verzamelen

Vertegenwoordigen

Een vertegenwoordiging houdt in dat de ene persoon (de Vertegenwoordigde) zich laat vertegenwoordigen door een andere persoon (de Vertegenwoordiger). Met de juiste machtigingen mag een Vertegenwoordiger gemachtigd worden voor het uitvoeren van de functie Verzamelen.

Meer informatie

Abonneren/notificeren

De dienstverlener persoon (de PGO) kan de Zorggebruiker ook de use case abonneren worden aangeboden, waarmee de zorggebruiker een abonnement op notificaties kan aangaan met een Zorgaanbieder. Het afsprakenstelsel regelt dat gezondheidsinformatie kan worden uitgewisseld tussen deelnemende dienstverleners van persoonlijke gezondheidsomgevingen (Dienstverlener Persoon) en deelnemende dienstverleners van zorgaanbiedersystemen (Dienstverlener Aanbieder).

Meer informatie