Afsprakenstelsel – Core – Business

De basis van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel wordt gevormd door de MedMij Core. Hierin staan rollen, functies en verantwoordelijkheden beschreven die voor het gehele afsprakenstelsel van belang zijn. De in MedMij Core beschreven use case Verzamelen/delen is verplicht. Als deelnemer moet je je aan deze regels houden. Hiermee wordt uitwisseling van gezondheidsgegevens vanuit de MedMij Core mogelijk gemaakt.

De onderwerpen worden gevisualiseerd volgens de basislagen van een architectuur: Business, Applicatie en Technologie te navigeren via de buttons rechtsonder.

Use case:Delen/Verzamelen Use cases Dienstverlener DienstverlenerPersoon Use cases: Opvragen lijsten DienstverlenerAanbieder Dienstverlener Aanmelden Aanbieder Beheer GNL Use case: Abonneren / Notificeren Use case: Vertegenwoordigen ZAL OCL Mijn PGO Vleet Ziekenhuis Zorgcentrum Oost Huisartsenpraktijk Visser Persoon(of vertegenwoordiger/gebruiker) Authenticeren Machtigen Uitwisseling Regie Coördinatie Catalogus gegevensdiensten Whitelist

Vertegenwoordigen

Een vertegenwoordiging houdt in dat de ene persoon (de Vertegenwoordigde) zich laat vertegenwoordigen door een andere persoon (de Vertegenwoordiger). Met de juiste machtigingen mag een Vertegenwoordiger gemachtigd worden voor het uitvoeren van de functie Verzamelen.

Meer informatie

Use case delen/verzamelen

Uitgever (de PGO) kan de Zorggebruiker use cases aanbieden voor het delen met of verzamelen van gegevens bij zorgaanbieders. Het afsprakenstelsel regelt dat gezondheidsinformatie kan worden uitgewisseld tussen deelnemende dienstverleners van persoonlijke gezondheidsomgevingen (DVP) en deelnemende dienstverleners van zorgaanbiedersystemen (DVA).
Het door de DVP, namens de persoon, verzamelen van informatie bij zijn zorgaanbieder is uitgewerkt in de use case verzamelen. Het door de DVP, namens de persoon, delen van informatie met zijn zorgaanbieder is uitgewerkt in de use case delen.

Meer informatie

Authenticeren en toestemming verlenen

Voordat een dienstverlener zorgaanbieder gezondheidsinformatie ontsluit wordt gecontroleerd of de zorggebruiker daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn (authenticatie) en geeft de zorggebruiker toestemming aan de zorgaanbieder (autorisatie) om de informatie beschikbaar te stellen aan zijn PGO.

Meer informatie over Toestemming verlenen

Meer informatie over identificeren

Zorggebruiker

Zorggebruikers zijn personen die gebruikmaken van een zorgaanbod, ook wel patiënten of cliënten genoemd. Zij bepalen zelf of ze gebruik willen maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo ja, dan kiezen ze een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en kunnen ze controleren of de PGO-dienstverlener ook deelneemt aan MedMij. Hiervoor kunnen ze de deelnemerslijst op de MedMij-website raadplegen.

Overzicht MedMij-deelnemers

Kiezen zorgaanbieder/gegevens

Het afsprakenstelsel regelt dat zorggebruikers de regie hebben over de gezondheidsinformatie in hun PGO. Ze kunnen kiezen welke gegevens ze willen opvragen of delen en bij of met welke zorgaanbieder. DVP maakt gebruik van de Aanbiederslijst om te tonen welke zorgaanbieder welke gegevensdienst aanbiedt.

Meer informatie 

Gegevensdienst

Een gegevensdienst is een gestandaardiseerde dienst voor gegevensuitwisseling die een deelnemende dienstverlener namens de zorgaanbieder over het MedMij-netwerk kan aanbieden, zoals uitwisseling van medicatie- of labgegevens.

Meer informatie over de Catalogus 

Meer informatie over actuele gegevensdiensten

Dienstverlener Aanbieder

Dienstverleners zorgaanbieder ontsluiten namens zorgaanbieders gegevensdiensten, zoals medicatie- of laboratoriumgegevens voor zorggebruikers. Zorgaanbieders kunnen gedeelde zorginformatie van zorggebruikers laten inlezen, bijvoorbeeld informatie over de inname van medicatie. Eén Dienstverlener Zorgaanbieder vertegenwoordigt één of meerdere resources en elke resource vertegenwoordigt één aanbieder.

Meer informatie over aangesloten aanbieders

Dienstverlener Persoon

Deelnemende leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen – Dienstverleners persoon – hebben in het afsprakenstelsel de functionele rol van Uitgever. Via de Uitgever bepaalt de zorggebruiker welke gegevens er verzamelt bij of gedeeld worden met de zorgaanbieder. MedMij geeft hiermee personen de regie over de gezondheidsinformatie waarvan zijzelf het onderwerp zijn. Eén Dienstverlener persoon vertegenwoordigt één of meerdere Uitgevers en elke Uitgever vertegenwoordigt één Dienstverlener persoon

Meer informatie over gekwalificeerde deelnemers

Administratieve lijsten

MedMij Beheer beheert en publiceert voor de MedMij-uitwisseling de volgende administratieve lijsten:
⦁ Zorgaanbiederslijst (ZAL): beschrijft welke gegevensdiensten zorgaanbieders op dat moment aanbieden en via welke technische adressen die diensten toegankelijk zijn.

Meer informatie

⦁ Gegevensdienstnamenlijst (GNL): beschrijft welke gebruikersvriendelijke namen horen bij welke gegevensdienst.

Meer informatie

⦁ OAuth Client List: beschrijft gebruikersvriendelijke namen voor leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Deze namen kunnen gebruikt worden in de toestemmingsverklaring waarmee patiënten zorgaanbieders toestemming geven om gegevens uit te wisselen met de PGO-leverancier.

Meer informatie

Use cases: Administratief

MedMij Beheer biedt deelnemende dienstverleners van persoonlijke gezondheidsomgevingen de mogelijkheid om de actuele versie van de Zorgaanbiederslijst (ZAL), Gegevensdienstnamenlijst (GNL) en OAuth Client List (OCL) op te vragen.

Meer informatie

Aanmelden zorgaanbieder

De Deelnemer zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het kenbaar maken dat zij een gegevensdienst namens een zorgaanbieder wil ontsluiten of juist daarmee stopt.

Meer informatie

MedMij Beheer

Stichting MedMij heeft operationele verantwoordelijkheden in het afsprakenstelsel, zoals het beheren en publiceren van een Zorgaanbiederslijst (ZAL) en Gegevensdienstnamenlijst (GNL). De functionele rol van de Stichting heeft in het stelsel de naam MedMij Beheer.

Meer informatie