Afsprakenstelsel  – Core – Applicatie

De basis van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel wordt gevormd door de MedMij Core. Hierin staan rollen, functies en verantwoordelijkheden beschreven die voor het gehele afsprakenstelsel van belang zijn. De in MedMij Core beschreven uses case Verzamelen/delen is verplicht. Als deelnemer moet je je aan deze regels houden. Hiermee wordt uitwisseling van gezondheidsgegevens vanuit de MedMij Core mogelijk gemaakt.

De onderwerpen worden gevisualiseerd volgens de basislagen van een architectuur: Business, Applicatie en Technologie te navigeren via de buttons rechtsonder.

Functies en interfaces Front Channel DVA Dienstverlener Aanbieder DVP Dienstverlener Persoon OAuth Client Resourceclient Authenticatie Provider User Interface BSN Interface Authorization Interface Resource Subscription Resource Subscription Resource Interface Interface Interface Notificationinterface Notificationinterface Token Interface User Interface ZAL Interface WHL Interface GNL Interface OCL Interface Persoon(of vertegenwoordiger/gebruiker) Mijn PGO Vleet Ziekenhuis Zorgcentrum Oost Huisartsenpraktijk Visser AuthorizationServer SubscriptionServer NotificationClient ResourceServer Regie Coördinatie Uitwisseling Registratie NotificationServer User Interface Machtigings-voorziening

Resource Server

De Resource Server handelt verzoeken voor gegevensuitwisseling van de gebruiker af, nadat de identiteit en toegangsrechten van de gebruiker gecontroleerd zijn.

Resource Interface

De Resource Interface is de interface voor bediening van de Resource Server, die verzoeken van de gebruiker afhandelt.

Dienstverlener aanbieder

Dienstverleners die deelnemen aan het afsprakenstelsel en een zorgaanbiedersysteem leveren, noemen we Dienstverlener aanbieder (DVA).

Meer informatie

Zorggebruiker

Zorggebruikers zijn mensen die gebruikmaken van een zorgaanbod, ook wel patiënten of cliënten genoemd. Zij bepalen zelf of ze gebruik willen maken van een PGO.  Zo ja, dan kiezen ze een PGO en kunnen ze controleren of de PGO-dienstverlener ook deelneemt aan MedMij. Hiervoor kunnen ze de deelnemerslijst op de MedMij-website raadplegen.

Overzicht MedMij-deelnemers

User interface (DVP)

De user interface DVP stelt de zorggebruiker in staat de persoonlijke gezondheidsomgeving te bedienen en geeft het systeem de mogelijkheid om informatie aan de zorggebruiker te presenteren.

Authorization Server

De Authorization Server controleert of de gebruiker voor de applicatie toegangsrechten heeft.

User Interface (DVA)

De User Interface is de interface van de Authorization Server waarop de gebruiker toestemming verleent.

Token Interface

De Token Interface is de interface die wordt gebruikt om een token op te halen tegen inwisseling van de authorization code die verkregen is bij de Authorization Server.

Authorization Interface

De Authorization Interface is de gebruikersinterface voor het controleren van toegangsrechten en geven van toestemmingen.

OAuth Client List-interface

De OAuth Client List-interface is de interface voor het opvragen en presenteren van de OAuth Client List. De OAuth Client List beschrijft de gebruikersvriendelijke namen voor leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Deze namen kunnen gebruikt worden in de toestemmingsverklaring waarmee patiënten zorgaanbieders toestemming geven om gegevens uit te wisselen met de PGO-leverancier.

Dienstverlener Persoon

Dienstverlener persoon heeft op applicatieniveau de rol van OAuth client.

Meer informatie

BSN Interface

De BSN Interface waarop de Authorizationserver, na een succesvolle authenticatie van de zorggebruiker, het BSN opgehaald kan worden.

User Interface (Identity provider)

De User Interface identity provider is de interface voor het gebruik van DigiD als identificatiemiddel.

Gegevensdienstnamenlijst-interface

De Gegevensdienstnamenlijst-interface is de interface voor het opvragen en presenteren van de Gegevensdienstnamenlijst. De Gegevensdienstnamenlijst (GNL) beschrijft welke gebruikersvriendelijke namen horen bij welke gegevensdienst.

OAuth Client List-interface

De OAuth Client List-interface is de interface voor het opvragen en presenteren van de OAuth Client List. De OAuth Client List beschrijft de gebruikersvriendelijke namen voor leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Deze namen kunnen gebruikt worden in de toestemmingsverklaring waarmee patiënten zorgaanbieders toestemming geven om gegevens uit te wisselen met de PGO-leverancier.

Identity Provider (DigiD)

De Identity Provider is de dienstverlener die het mogelijk maakt dat de identiteit van de zorggebruiker gecontroleerd wordt. In het afsprakenstelsel wordt als identificatiemiddel momenteel enkel gebruikgemaakt van DigiD.

Zorgaanbiederslijst-interface

De Zorgaanbiederslijst-interface is de interface voor het opvragen en presenteren van de Zorgaanbiederslijst. De Zorgaanbiederslijst (ZAL) beschrijft welke zorgaanbieders welke gegevensdiensten op dat moment aanbieden en via welke technische adressen die diensten toegankelijk zijn.

Registratie MedMij

Stichting MedMij heeft operationele verantwoordelijkheden in het afsprakenstelsel, zoals het beheren en publiceren van een Zorgaanbiederslijst en Gegevensdienstnamenlijst. De functionele rol van de stichting heeft in het stelsel de naam MedMij Beheer. MedMij Beheer ontsluit voor alle betrokkenen een geautomatiseerde dienst. Deze dienst heeft in het stelsel de naam MedMij Registratie.

Meer informatie