Afsprakenstelsel – Core – Technologie

De basis van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel wordt gevormd door de MedMij Core. Hierin staan rollen, functies en verantwoordelijkheden beschreven die voor het gehele afsprakenstelsel van belang zijn. De in MedMij Core beschreven use case Verzamelen/delen is verplicht. Als deelnemer moet je je aan deze regels houden. Hiermee wordt uitwisseling van gezondheidsgegevens vanuit de MedMij Core mogelijk gemaakt.

De onderwerpen worden gevisualiseerd volgens de basislagen van een architectuur: Business, Applicatie en Technologie te navigeren via de buttons rechtsonder.

PGO Node Aanbieder Node Certification Authority Whitelist TLS TLS Authenticatie Machtigen Aanbieder Stelselnode Back Channel

Aanbieders Node

Bij het opzetten van de verbinden tussen de PGO node en DVZA node wordt altijd gecontroleerd of deze nodes behoren tot een MedMij-deelnemer, oftewel op de Whitelist staan.

Meer informatie

TLS

Al het verkeer over het MedMij-netwerk is beveiligd met Transport Layer Security (TLS). Dit zijn versleutelingsprotocollen om het verkeer tussen computers te beveiligen. In het afsprakenstelsel zijn de TLS-specificaties opgenomen waaraan een deelnemer moet voldoen.

Meer informatie

MedMij-deelnemer

Bij het opzetten van de verbinding tussen de PGO node en de Aanbieder node wordt altijd gecontroleerd of deze nodes behoren tot een MedMij-deelnemer, oftewel op de Whitelist staan.

Meer informatie

PGO node

Bij het opzetten van de verbinding tussen de PGO node en DVA node wordt altijd gecontroleerd of deze nodes behoren tot een MedMij-deelnemer, oftewel op de Whitelist staan.

Meer informatie

Authenticatie

In het MedMij-verkeer dient te worden gecontroleerd of een persoon die via zijn of haar PGO informatie wil uitwisselen met zijn zorgaanbieder daadwerkelijk de persoon is die deze beweert te zijn. Dit heet Authenticatie. Authenticatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder bij een door het ministerie van binnenlandse zaken geaccepteerd middel. Het enige middel dat momenteel geaccepteerd wordt, is DigiD. De wijze waarop het netwerkverkeer met de voorziening plaatsvindt is geen onderdeel van het afsprakenstelsel maar wordt voorgeschreven door de authenticatievoorziening.

Meer informatie

Whitelist

In de Whitelist kunnen deelnemers zien welke nodes, ofwel servers, aan het MedMij-verkeer mogen deelnemen. De beheerorganisatie beheert en publiceert de Whitelist.

Meer informatie

Stelselnode MedMij

Stichting MedMij heeft operationele verantwoordelijkheden in het afsprakenstelsel: het beheren en publiceren van administratieve lijsten. Het afsprakenstelsel schrijft voor dat er één stelselnode (server) is, die de geautomatiseerde afhandeling van deze lijsten regelt.

Meer informatie