Verplicht testbeleid voor MedMij-deelnemers in voorjaarsrelease

Nieuws14 mei 2024

De voorjaarsrelease van het MedMij Afsprakenstelsel staat dit jaar in het teken van het op orde krijgen van beheer- en kwaliteitssystemen. Denk hierbij aan het verbeteren van het kwalificatieproces, het zetten van verdere stappen op het gebied van logging om de betrouwbaarheid van de uitwisselingen te verhogen en een verplicht testbeleid voor deelnemers.

Verplicht testen is een belangrijk onderdeel van release 2.2 van het MedMij Afsprakenstelsel. Dit betekent dat MedMij-deelnemers bij kwalificatie en acceptatie maar ook bij nieuwe releases en wijzigingen van het MedMij Afsprakenstelsel verplicht worden om via een test-PGO of een test-DVA te laten zien dat ze voldoen aan de richtlijnen.  Pas als de uitkomsten van de testen positief zijn, wordt een kandidaat-deelnemer geaccepteerd, kunnen MedMij-deelnemers zich voor een gegevensdienst kwalificeren en kunnen deelnemers laten zien dat ze voldoen aan de verplichte versie van het afsprakenstelsel.

Versie 2.2 MedMij Afsprakenstelsel

Stichting MedMij heeft alle processen op het nieuwe testbeleid inmiddels ingericht. De nieuwe teksten voor het afsprakenstelsel zijn klaar en worden vandaag gereleaset in versie 2.2 van het MedMij Afsprakenstelsel. De bijbehorende teststraat aan de DVA-kant staat inmiddels en wordt al gebruikt. Vanaf najaar 2023, het moment van oplevering, zijn er 1.800 bevragingen op de test-DVA gedaan door 346 unieke gebruikers. Deze bevragingen zijn gedaan door leveranciers van PGO’s die onze DVA bevragen en data ophalen om die vervolgens te tonen in de eigen PGO.

Gegevensdiensten testen

Op dit moment kunnen deelnemers onder andere testen of het ophalen van de gegevensdiensten BgZ en Pdf/a goed werkt en ook de test-PGO is inmiddels opgetuigd. Met de test-PGO kunnen DVA’s checken of de medische gegevens van hun aangesloten zorgaanbieders goed in de test-PGO komen. Via een dashboard worden alle testen 24/7 gemeten en inzichtelijk.

Testplatform

Elke (kandidaat-)deelnemer of zorgaanbieder kan zich aanmelden op het testplatform en een account aanmaken. Bij een nieuwe aanmelding geeft MedMij de deelnemer toegang tot de test-PGO en de test-DVA zodat alle deelnemers, zowel aan de kant van de zorgaanbieder als aan de kant van de PGO, kunnen testen.

Nabije toekomst

Op korte termijn worden de mogelijkheden van de teststraat uitgebreid met de gegevensdiensten Huisartsgegevens, Zelfmetingen, eAfspraak, BgLZ, BGGZ, en AllergieIntolerantie (alle op basis van de usecase ‘verzamelen’). Ook zal MedMij de usecase ‘delen’ en de extensie ‘vertegenwoordigen/machtigen’ beschikbaar stellen. Tot slot kunnen deelnemers straks testen op de nieuwe gegevensdienst Mondzorg en kunnen deelnemers binnen de testomgeving verschillende testscenario’s doorlopen ter voorbereiding op kwalificatie en acceptatie.

Najaar 2024

De bestaande kwalificatie en acceptatie zal stapsgewijs worden overgezet naar de geautomatiseerde teststraat voor de onderdelen die daarvoor geschikt zijn. Aangezien het een minor release is zal versie 2.2 van het MedMij Afsprakenstelsel, en daarmee ook de teststraat, direct verplicht worden gesteld.

Klik hier door naar het MedMij Afsprakenstelsel.