207.000 PGO-gebruikers maken gebruik van MedMij in 1e kwartaal 2024

Nieuws13 mei 2024

Steeds meer burgers in Nederland verzamelen medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In het eerste kwartaal van 2024 waren er 207.000 unieke PGO-gebruikers. Ook het PGO-gebruik groeit gestaag. In de eerste drie maanden van 2024 werden ruim 280.000 keer medische gegevens opgevraagd in een PGO met MedMij-label.

Sinds eind januari 2024 is logging een verplicht onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel waardoor Stichting MedMij de uitwisselingen beter kan monitoren. Op basis van de nieuwe loggegevens over het eerste kwartaal van 2024 werden er gemiddeld genomen in 40% van de gevallen gegevens succesvol opgevraagd. Bij 30% lukte dit niet vanwege een foutmelding tijdens het ophalen. Uit analyse blijkt dat deze fouten veelal ontstaan bij de bron waar de gegevens staan opgeslagen en bij de ID-check via DigiD. Van de overige 30% van de opvragingen kan, vanwege ontbrekende loggegevens, niet goed worden vastgesteld of de uitwisseling succesvol of onsuccesvol was. We werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de aangeleverde loggegevens waardoor we beter zicht krijgen op de hoeveelheid succesvolle uitwisselingen en de uitval.

Gegevensdiensten

Als we kijken naar de gegevensdiensten dan zien we dat, net als vorig jaar, de BgZ, Huisartsgegevens en Documenten het meest zijn opgevraagd. In de maand maart werd de Basisgegevensset Zorg zo’n 43.000 keer opgevraagd. Daarmee ligt het aantal verzoeken voor het ophalen van medische gegevens van ziekenhuizen en klinieken voor het eerst hoger dan voor het ophalen van huisartsgegevens. Huisartsgegevens werden 40.000 keer opgevraagd, daarmee neemt deze gegevensdienst bijna 35% van het totaal aantal uitwisselingen voor haar rekening. Voor de gegevensdienst Documenten zoals brieven en verslagen (zowel bij huisartsen als in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) kwamen zo’n 31.500 verzoeken binnen. De vierde en de vijfde plek waren voor de gegevensdienst Afspraken met bijna 1.900 verzoeken en voor de gegevensdienst Basisgegevensset GGZ. Hier kwamen ruim 800 verzoeken voor binnen.

Zorgsectoren

Het is inmiddels bij 83% van de medisch-specialistische instellingen, 97% van de huisartsen en 49 GGZ-instellingen mogelijk om een kopie van een deel van het medisch dossier op te vragen. Dit jaar volgen de eerste vaccinatiegegevens en geboortezorggegevens.