Testdag om uitwisseling van vaccinatiegegevens te beproeven

Nieuws09 juli 2024

In 2022 voerde PROVES in opdracht van Stichting MedMij een Proof of Concept (PoC) uit voor de nieuwe gegevensdienst Vaccinatiegegevens. Inmiddels is de gegevensdienst beschikbaar en de ambitie is om deze zo snel mogelijk te implementeren via een gecontroleerde livegang bij het RIVM. Om de implementatie goed te laten verlopen is er aan de hand van een testdag gekeken of de uitwisseling succesvol gaat en ook de MedMij-deelnemers zijn ondersteund bij de implementatie van deze nieuwe gegevensdienst.

Om de uitwisseling van de gegevensdienst Vaccinatiegegevens met MedMij-deelnemers en het RIVM te beproeven, organiseerde PROVES en MedMij in november 2023 een speciale testdag. Tijdens de dag is gekeken naar COVID-19-vaccinaties en naar de vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zoals de DKTP-vaccinatie tegen Difterie, Kinkhoest en Tetanus. De bevindingen zijn te vinden via de link naar de eindrapportage onderaan dit bericht.

Doelstelling

 1. MedMij-deelnemers ondersteunen bij de implementatie van de gegevensdienst Vaccinatiegegevens (specifiek COVID-19-vaccinaties en vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma).
 2. Inzicht krijgen of noodzakelijke bevindingen vanuit de PoC opgelost zijn.
 3. Inzicht krijgen in eventuele resterende issues.

Aanpak

  1. Voorbereiding van de testdag: testcliënten en testscenario’s ontwikkelen. Hierbij waren Nictiz en het RIVM betrokken.
  2. Deelnemers uitnodigen: MedMij-deelnemers met een open uitvraag uitnodigen voor de testdag.
  3. Informatiebijeenkomst: De organisatie van een informatieve bijeenkomst voor de deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst hebben de deelnemers informatie ontvangen over de testdag en de benodigde voorbereiding.
  4. Snelcheck: Voorafgaand aan de testdag hebben de deelnemers enkele stappen ondernomen ter voorbereiding.
  5. Testdag:Het begeleiden en faciliteren van de testdag zelf waarbij vijf testcliënten en vier testscenario’s door de deelnemers doorlopen zijn.
  6. Triage: Triëren van issues om de gevonden issues toe te wijzen.
  7. Rapportage: Bevindingen en evaluatie samenvoegen in de eindrapportage.

Bevindingen & conclusie

In totaal zijn vier bevindingen opgenomen in de rapportage. De twee belangrijkste bevindingen worden hieronder kort toegelicht:

 • Unicode-tekens veroorzaken uitval op het moment dat met de Nictiz-XSLT een FHIR-bericht wordt opgesteld.
 • Vaccinaties zonder Handels Product Kenmerken (HPK)-codes worden niet getoond (zelfde issue als eerder in de PoC en punt is belegd bij Nictiz)

Met de testdag Vaccinatiegegevens zijn MedMij-deelnemers ondersteund bij de uitwisseling van de gegevensdienst Vaccinatiegegevens (ID:63. COVID-19-vaccinaties en RVP-vaccinaties). De testdag was een succes en heeft geleid tot belangrijke stappen in de doorontwikkeling van de gegevensdienst Vaccinatiegegevens.

Vind hier de eindrapportage.