Nieuw in PGO’s: koppeling met Thuisarts.nl

Nieuws27 juni 2024

Er is weer een belangrijke stap gezet in het vergroten van het nut en de impact van PGO’s. Stichting MedMij en Thuisarts.nl stellen namelijk de Thuisarts-koppeling beschikbaar aan MedMij-gecertificeerde PGO’s waardoor de Thuisarts-content in de PGO’s beschikbaar wordt.  

PGO-gebruikers kunnen hiermee bijvoorbeeld relevante informatie en uitleg van Thuisarts.nl vinden bij specifieke diagnoses of klachten. Ook kan het mogelijk gemaakt worden om keuzehulpen of checklisten en andere persoonsgerichte informatie vanuit Thuisarts.nl op te slaan en deze binnen de beveiligde PGO-omgeving delen met hun huisarts of medisch specialist, mits deze functionaliteit beschikbaar is in de PGO.

Zeven PGO’s

De PGO’s Digi.me, Ivido, Medxpert, Selfcare, Spreekuur.nl, Uw Zorg Online en Zodos hebben hun interesse kenbaar gemaakt om de komende tijd deze koppeling in hun PGO te implementeren. PGO-leveranciers zijn vrij in de manier waarop ze de integratie doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de toevoeging van een ‘i’ aan een aandoening, waarop geklikt kan worden waarna de toelichting van Thuisarts.nl volgt. Het kan ook gaan om een zoekwidget zodat op elk gewenst moment een uitleg in de PGO opgevraagd kan worden. Thuisarts.nl kan PGO-leveranciers helpen met het inzichtelijk maken van de opties.

Context en begrijpelijke taal

De overeenkomst tussen Thuisarts.nl en Stichting MedMij is deze week getekend. Directeur-bestuurder Marc van Dijk zegt hierover: “We zijn heel blij met deze stap. Het primaire doel van MedMij is om burgers regie over hun gezondheidsgegevens te geven door inzage in hun dossier via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Context en begrijpelijke taal is hiervoor cruciaal, en de koppeling met Thuisarts.nl vergroot dat inzicht. Voor de ruim 800.000 PGO-gebruikers is de samenwerking dus goed nieuws!”

De directeur van Thuisarts.nl, Swanet Woldhuis, is ook blij met deze mijlpaal: “De samenwerking met MedMij is in lijn met de doelstellingen van Thuisarts.nl om betrouwbare informatie over ziekte, gezondheid en leefstijl zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk te maken. Aanwezig zijn daar waar de doelgroep is, op het juiste moment en in de juiste context, vergroot de positieve impact van Thuisarts.nl op de zorg en de maatschappij.”

Over Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een onafhankelijke publiekswebsite met betrouwbare en toegankelijke informatie over gezondheid en ziekte. Thuisarts.nl wordt ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland. De informatie van Thuisarts wordt de komende jaren domeinoverstijgend geïntegreerd binnen het zorglandschap. Met Thuisarts.nl hopen we de zoektocht van mensen te verkorten bij het vinden van antwoorden op vragen over ziekte en gezondheid, te ondersteunen bij het maken van keuzes en zelfzorg te bevorderen.

Over MedMij

Steeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheid. Dat kan via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dat is een app of website voor je medische gegevens en gezondheidsgegevens die je zelf meet. Een veilige verbinding tussen jouw PGO en je huisarts, ziekenhuis of therapeut is belangrijk. Stichting MedMij heeft regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens. PGO’s en zorgverleners met een MedMij-label volgen deze regels. Via MedMij kun je op een veilige manier een kopie van je medische gegevens in je PGO zetten.