Succesvolle eerste VIPPtathon binnen Langdurige Zorg

Nieuws23 februari 2023

Op 27 januari 2023 vond VIPPFriday plaats, de eerste VIPPtathon van VIPP InZicht. Er waren 21 zorgorganisaties en leveranciers om de gegevensuitwisseling te testen binnen de Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ). Uit de test kwamen 72 issues naar voren, waarvan vijf met hoge prioriteit opgelost moeten worden. Dit had vooral te maken met het niet juist tonen of versturen van medische gegevens. De komende tijd werken zorgorganisaties, leveranciers, VIPP InZicht, VZVZ, Nictiz en MedMij samen aan het oplossen van de issues.

Er deden twee dienstverlener aanbieders (DVA’s), vier bronsystemen en drie PGO-leveranciers mee. Binnen de realtime uitwisseling van gegevens (de Basisgegevens Langdurige Zorg) tussen zorgorganisaties en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) konden fouten in de uitwisseling direct worden opgespoord en genoteerd.

Gevonden issues VIPPtathon

Het grootste deel van de 72 gevonden issues gaat over het niet tonen of versturen van gegevens. Ze zijn te herleiden naar drie onderdelen: contactpersonen, zorgomgeving en zorgteam. Contactpersonen worden niet of onvolledig getoond of juist onbedoeld wel getoond. Hetzelfde geldt binnen het zorgplan: de informatie die wordt gedeeld is niet altijd volledig of bevat tegenstrijdigheden. Binnen het zorgteam worden de aan de cliënt gekoppelde zorgverleners en externe partijen niet altijd correct getoond.

Oplossen en doorontwikkelen

Inmiddels zijn 23 van de gevonden issues aangepakt. Een team van specialisten is bezig om de overige 49 fouten te doorgronden en op te lossen. Daarnaast gaan VIPP InZicht en Stichting MedMij kijken naar de gebruiksvriendelijkheid van PGO’s en het uitlezen van de Basisgegevensset Langdurige Zorg (BgLZ). En naar meerdere bronsystemen die gegevens aanleveren binnen de gegevensdienst Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ). Verder ook naar de vragen vanuit deelnemende organisaties over de hoeveelheid aan (privacygevoelige) informatie in de PGO.

Arjo Rozeboom, adviseur bij InZicht: “VIPPFriday was een geslaagde dag. We hebben veel opgehaald en het vertrouwen in het werken met PGO’s is enorm gegroeid. Door nu gericht te kunnen werken aan geconstateerde problemen, komt de uitwisseling van gegevens aan cliënten in de langdurige zorg echt dichterbij. Dat is waarvoor we het allemaal doen.”

Marc van Dijk, directeur Stichting MedMij: “Ons doel is dat alle Nederlanders die dat willen betrouwbaar hun eigen dossier kunnen ophalen en verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Door VIPPFriday is het vertrouwen fors toegenomen dat dit straks ook binnen de Langdurige Zorg mogelijk wordt.”

Vervolg

Omdat VIPPFriday erg leerzaam was en de deelnemers een unieke gelegenheid bood om te kunnen testen, gaat VIPP InZicht wellicht in de toekomst nog een VIPPFriday organiseren. Zodra hier meer over bekend is, delen wij dit.

Meer informatie over VIPP op VIPPprogramma.