205.000 keer medische gegevens succesvol via MedMij opgehaald in PGO

Nieuws20 februari 2023

Steeds meer mensen verzamelen medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het PGO-gebruik neemt geleidelijk toe, waarbij de piek in 2022 lag op het vierde kwartaal.

Hoeveel PGO-gebruikers eind 2022?

Inmiddels zijn er 87.846 PGO-gebruikers en in 2022 zijn bijna 205.000 keer medische gegevens succesvol via de MedMij-verbinding opgehaald in een PGO.

Actief uitwisselen via MedMij-deelnemers

13 van de 24 PGO-leveranciers die als DVP (dienstverlener persoon) het MedMij-label hebben, wisselen actief gezondheidsgegevens uit. Aan de kant van zorgaanbieder zijn er 17 DVA-leveranciers die ervoor zorgen dat 5.403 zorgaanbieders gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen richting een PGO.

Aantallen geregistreerde zorgverleners

5.403 zorgaanbieders in Nederland staan met het MedMij-label op de zorgaanbiederslijst. Het is inmiddels bij 97% van de huisartsen mogelijk om gegevens op te halen in een PGO. Zoals een kopie van een deel van jouw medisch dossier, het advies van je huisarts en documenten. In het vierde kwartaal van 2022 zijn huisartsgegevens 70.071 keer succesvol verzameld in een PGO. Documenten werden maar liefst 19.042 keer opgehaald.

Ook steeds meer andere sectoren sluiten zich aan bij MedMij en maken digitale gegevensuitwisseling richting een PGO mogelijk. Het is bij 51 ggz-instellingen, met meerdere vestigingen, mogelijk een kopie van een deel van het medisch dossier op te halen. Dit gebeurde in 2022 733 keer.

Een kopie ophalen van een deel van een medisch dossier kan inmiddels bij 70% van de 198 Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandig klinieken (zoals oogziekenhuizen en revalidatie-instellingen). In 2022 waren er 21.718 succesvolle uitwisselingen binnen de gegevensdienst ‘Verzamelen Basisgegevens Zorg’.

Op stapel voor 2023

In het voorjaar van 2023 wordt het mogelijk om covid-vaccinatiegegevens op te halen bij het RIVM. Later in het jaar zullen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de reizigersvaccinaties volgen. Voor 2023 staat ook het grootschalig ophalen van een deel van het medisch dossier in de Langdurige Zorg en Geboortezorg op de planning. Beide worden op dit moment regionaal getest.

Kijk voor de laatste kwartaalrapportage op deze pagina: Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2022.