Publicatie BgZ Wijzigingsverzoek

Nieuws01 september 2022

Nu ook verzoek tot wijziging zorgdossier mogelijk vanuit PGO

Zorggebruikers kunnen bij (onder meer) hun huisarts of medisch specialist een verzoek indienen tot wijziging van het medisch dossier. Het wordt nu ook mogelijk zo’n verzoek te sturen vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Na een Proof of Concept (PoC) door PROVES en een periode van openbare consultatie publiceerde Nictiz op 1 september jl. de MedMij-standaard Dossierwijzigingsverzoek en de MedMij-gegevensdienst BgZ Wijzigingsverzoek.

Over de standaard Dossierwijzigingsverzoek 

De informatiestandaard maakt het mogelijk dat een zorggebruiker vanuit een PGO, via een vrij tekstveld, een bericht stuurt naar een zorgverlener. In dit bericht kan de zorggebruiker een verzoek doen tot aanpassing van (delen van) het medisch dossier. Denk hierbij aan het wijzigen van een contactpersoon, een diagnose of een allergie. Na ontvangst van het wijzigingsverzoek is de zorgverlener zelf verantwoordelijk voor het verwerken van dit verzoek.  

Openbare consultatie en PoC 

Tijdens de consultatieperiode (5 juli tot 15 augustus 2022) gaven diverse zorgverleners, PGO-leveranciers en patiënten feedback op de ontwikkelversie van de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek. Daarnaast voerde PROVES de afgelopen maanden een PoC uit voor de MedMij-gegevensdienst BgZ Wijzigingsverzoek, die in het kader van VIPP 5 ontwikkeld werd. De publicatie van het rapport van de PoC wordt later verwacht.  

BgZ Wijzigingsverzoek zorgt op termijn voor meer regie bij de zorggebruiker 

Na publicatie van deze eerste versie van de standaard en de gegevensdienst gaat de ontwikkeling verder. Vanuit ervaringen die, vooral in het kader van VIPP 5 module 2, worden opgedaan, wordt gewerkt aan een uitgebreidere versie. Hierin worden ook de opvolging van het wijzigingsverzoek door de zorgverlener en de overdracht van dossiergegevens opgenomen.  

Reactie VIPP 5-programmabureau 

“Voor patiënten is deze nieuwe functionaliteit een goede ontwikkeling. Zij kunnen direct vanuit hun PGO een wijzigingsverzoek van hun medisch dossier indienen. Naast gebruiksgemak beïnvloedt dit ook de regie van de patiënt over zijn eigen gezondheid positief”, stelt het VIPP 5-programmabureau. 

Voor VIPP 5 moeten deelnemende instellingen voor module 2 voldoen aan minimaal twee van de drie subdoelen. Deze subdoelen zijn: 

  • Ingevulde vragenlijsten
  • Resultaten eHealth
  • BgZ Wijzigingsverzoek  

In totaal 86 klinieken ontvangen subsidie voor module 2 van VIPP 5. Tot nu toe gaven 32 klinieken al aan dat zij kiezen voor subdoel 3: BgZ Wijzigingsverzoek. Op basis hiervan verwacht VIPP 5 dat zo’n 60 tot 70 klinieken (76%) voor dit subdoel zullen kiezen. 

Om de klinieken te ondersteunen maakt VIPP 5 een implementatierichtlijn, die binnenkort wordt gepubliceerd.