KPN Health haalt MedMij-label als DVZA

Nieuws14 september 2022

KPN Health heeft als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label behaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.

De DVZA is een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) het MedMij-label halen én ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Dit moet de zorgaanbieder doen via een DVZA.

Een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) is een ICT-leverancier van een zorgaanbieder met het MedMij-label binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De zorgaanbieder slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem. De DVZA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een persoon. Andersom kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.

KPN DVZA is één van de diensten van KPN Health Exchange – een platformdienst van KPN Health die zorginformatie toegankelijk maakt en op een veilige en gestandaardiseerde manier de gegevensuitwisseling faciliteert tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten. Zij kwalificeerden zich voor de gegevensdienst 51. Documenten. 

Een overzicht van alle DVZA’s met MedMij-label vind je op de pagina MedMij-deelnemers.