Voorlichting voor PGO-gebruikers

Ga je beginnen met het ophalen van je gezondheidsgegevens? Dan is het goed om te weten wat het betekent om op de MedMij-manier via je PGO gegevens op te halen. Ook heb je een aantal rechten en plichten waarover we je graag meer vertellen.

informatieberaad-afsprakenstelsel-medmij

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een PGO is een digitale omgeving (bijvoorbeeld een website, of een app op je smartphone of tablet) waarmee jij kunt beschikken over gezondheidsgegevens die verschillende zorgverleners over jou hebben opgeslagen. Je kunt ze ook aanvullen met je eigen gegevens (bijvoorbeeld je bloeddruk, je gewicht, een medicatiedagboek, enzovoorts).

Wat is MedMij?

MedMij zorgt voor een veilige en betrouwbare manier waarop PGO’s gegevens kunnen uitwisselen met (zorg)organisaties. MedMij maakte spelregels voor deze uitwisseling. Die staan in het MedMij Afsprakenstelsel. PGO’s en organisaties die het MedMij-label gebruiken, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en veilig en betrouwbaar met deze gegevens omgaan.

Hoe veilig is het gebruik van PGO’s?

Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk. PGO’s die volgens de MedMij-afspraken gegevens kunnen uitwisselen moeten daarom aan zeer strenge beveiligingsmaatregelen voldoen.

Hoe kan ik mijn medische gegevens ophalen?

Jouw eigen medische gegevens ophalen kan veilig en vertrouwd. Om je gegevens op te halen kies je zelf een PGO die voldoet aan MedMij. Die kun je herkennen aan het MedMij-label. Je kunt dat controleren op medmij.nl en pgo.nl. In je PGO maak je verbinding met je zorgaanbieder. Je logt hiervoor in met je DigiD zodat ook je zorgaanbieder zeker weet dat de juiste persoon jouw gegevens ophaalt.

Zijn er anderen die informatie in mijn PGO kunnen zien?

Jij en personen die jij daarvoor gemachtigd hebben, kunnen inloggen in jouw PGO. Niemand anders heeft toegang tot jouw gegevens in jouw PGO.

Kan in geval van nood iemand anders bij mijn gegevens komen?

Daarover doet MedMij geen uitspraak. In geval van nood wordt meestal een zorgaanbieder, bijvoorbeeld je huisarts, gevraagd om jouw actuele medische gegevens.

Kan ik via MedMij informatie delen met andere zorgaanbieders?

Ja, als die zorgaanbieder ook het MedMij-label heeft, kun je (een deel van) je gegevens via je PGO delen met andere zorgaanbieders.

Kan een zorgaanbieder, of een andere partij, mij verplichten een PGO te gebruiken?

Nee, een zorgaanbieder, of een andere partij, kan jou niet verplichten een PGO te gebruiken. Het gebruik van een PGO is altijd vrijwillig.

Kan een zorgaanbieder via MedMij informatie delen met andere zorgaanbieders?

Nee, zorgaanbieders kunnen onderling geen informatie uitwisselen via MedMij.

Waarvoor geef ik toestemming als ik op de MedMij-manier ga uitwisselen?

Je geeft toestemming aan je PGO om je persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en je geboortedatum. Als je hiervoor geen toestemming geeft, dan kun je geen PGO gebruiken. Wanneer je verbinding maakt met een zorgaanbieder moet je nog eens uitdrukkelijk bevestigen dat je toestemming geeft om gegevens uit te wisselen naar je PGO. Deze toestemming is alleen geldig voor de gegevensuitwisseling die je op dat moment doet.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik van PGO wissel?

Als gebruiker heb je het recht om je gegevens mee te nemen. Dus als je wilt overstappen naar een andere PGO, kun je je gegevens meenemen naar die nieuwe PGO. Op de website van jouw PGO-leverancier kun je vinden hoe hij dit regelt.

Heb ik recht op alle gegevens uit mijn medisch dossier?

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht je medisch dossier ter inzage aan jou aan te bieden en sinds 2020 digitaal te delen. Helaas kunnen nog niet alle gegevens op de MedMij-manier worden uitgewisseld met PGO’s. Voor alle verschillende soorten gegevens moeten aparte informatiestandaarden worden ontwikkeld. Hierdoor zijn nog niet alle gegevens beschikbaar. Daarnaast is het verstrekken van het medisch dossier aan regels gebonden. Zo gelden er bijvoorbeeld regels voor de inzage door minderjarigen jonger dan 16 jaar en kan je arts in bepaalde situaties een ander besluit nemen. Hierdoor zijn mogelijk niet al jouw gegevens beschikbaar zijn via de MedMij-manier van uitwisseling.

Hoelang blijven gegevens zichtbaar in mijn PGO?

De gegevens blijven zichtbaar zolang je gebruik blijft maken van de PGO. Je kunt de gegevens natuurlijk wel zelf wissen. De leverancier van je PGO mag jouw gegevens wissen als je geen gebruik meer maakt van je PGO. Informatie over de bewaartijd van jouw gegevens vind je op de website van je PGO-leverancier.

Wat gebeurt er met mijn gegevens na overlijden?

Bekijk de website van jouw PGO-leverancier om te lezen hoe zij dit regelen.

Wie is verantwoordelijk voor de data als ze in de PGO zijn opgeslagen?

Je bent als eigenaar van de PGO verantwoordelijk voor je eigen gegevens. Jouw zorgaanbieder, zoals je huisarts of het ziekenhuis, is niet verantwoordelijk voor de informatie in jouw PGO.

Bekijk ook de veelgestelde vragen op medmij.nl

Voor meer informatie over het uitwisselen op de MedMij-manier, bekijk je de veelgestelde vragen.

Waar kan ik terecht met vragen en/of een klacht?

Neem voor vragen over het gebruik van je PGO altijd contact op met de leverancier van je PGO. Kijk hier voor overige contactmogelijkheden.

Bron: MedMij Afsprakenstelsel

Let op!

Je (bijzondere) persoonsgegevens zijn van grote waarde. Je moet ze goed te beschermen. De verwerking van je persoonsgegevens vindt plaats op een manier die overeenkomt met bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Naast de verwerkers van je persoonsgegevens, zoals de leverancier van je PGO,  moet je zelf je eigen gegevens ook goed beschermen.

Het is belangrijk is dat je je bewust bent van de risico’s en bewust handelt. Deel bijvoorbeeld nooit inloggegevens, zodat die gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen. Ook is het verstandig goed na te denken met wie je welke informatie wilt delen. Je bent nooit verplicht je (medische) gegevens met derden te delen.

Verder heb je verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens – die staan in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) – waarop je een beroep bij je PGO-leverancier kunt doen. Bijvoorbeeld: het recht op het verbeteren van onjuiste informatie, het recht om vergeten te worden en het recht om al je persoonsgegevens op te vragen om die mee te nemen naar een andere PGO. Bekijk de website van je PGO-leverancier om de privacyverklaring in te zien.