Primeur voor Oosterhout en Lent: voor het eerst huisartsgegevens in PGO

Nieuws14 september 2020
Patiënten van enkele huisartsenpraktijken in Oosterhout en Lent kunnen binnenkort als eersten in Nederland hun huisartsgegevens verzamelen in een PGO.

In de Gelderse dorpen (nabij Nijmegen) gaat binnenkort een gecontroleerde livegang (GLG) van start. Met een GLG wordt het MedMij Afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht, waarmee gegevens op een veilige manier uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverlener en patiënt. In een gecontroleerde setting kan een geselecteerde groep patiënten huisartsgegevens ophalen naar hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In dit geval gaat het zelfs om huisartsgegevens én medicatiegegevens bij de apotheek, voor zowel Oosterhout als Lent.

Dubbele primeur

In de eerdere drie GLG’s van PROVES-MedMij, werden alleen medicatiegegevens uitgewisseld. Dat betekent dat Oosterhout en Lent een dubbele primeur hebben. Voor het eerst kunnen er huisartsgegevens opgevraagd worden én het is de eerste keer dat deelnemende patiënten hun gezondheidsgegevens van twee verschillende zorgaanbieders (huisarts en apotheek) kunnen verzamelen in een PGO.

De deelnemende huisartsen zijn:
– Huisartenpraktijk Oosterhout (Gld)
– Huisartspraktijk Thermion Lent
– Huisartspraktijk Heyendaal

Apotheek De Waal is betrokken met een vestiging in Oosterhout en Lent.

De huisartspraktijken gaan gegevens uitwisselen vanuit bronsysteem TransHis, leverancier Orfeus. De apotheekgegevens komen uit het bronsysteem CGM. LSP+ treedt voor alle zorgverleners op als DVZA. Drimpy en Medxpert zijn de PGO’s die bij deze gecontroleerde livegang betrokken zijn.

Gegevens voor alle patiënten

Na afronding van de drie maanden durende gecontroleerde livegangen, blijven de deelnemende huisartsen en apotheken aangesloten op MedMij. Dat betekent dat niet alleen de patiënten die deelnemen aan deze GLG, maar álle patiënten van deze zorgverleners hun gezondheidsgegevens kunnen ophalen in een zelfgekozen PGO.