Patiënten kunnen voor het eerst labuitslagen verzamelen in PGO met MedMij-label

Nieuws23 februari 2021

Een geselecteerde groep patiënten van drie Utrechtse huisartsenpraktijken kan de komende maanden hun laboratoriumuitslagen verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met het MedMij-label. Het is de eerste keer dat labuitslagen kunnen worden uitgewisseld op de MedMij-manier.

Mensen die bloed hebben laten prikken bij Saltro, een groot diagnostisch centrum in Midden Nederland, kunnen de uitslag van het onderzoek al bekijken op het online portaal van Saltro. Maar wat Saltro betreft is het gebruik van PGO’s de volgende stap, zodat je als patiënt niet alleen je uitslagen in kan zien, maar ze ook – naast andere medische gegevens van bijvoorbeeld je huisarts en ziekenhuis – kan verzamelen, beheren en delen in je eigen PGO.

Daarom is het diagnostisch centrum betrokken bij de nieuwe gecontroleerde livegang (GLG) van MedMij. In een GLG worden echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van een geselecteerde groep patiënten uitgewisseld op de MedMij-manier. MedMij werkt hierbij samen met PROVES, een programma dat de werking van MedMij in de praktijk toetst. Eerder vonden er al succesvolle GLG’s plaats bij verschillende huisartsen en apotheken.

Twee PGO’s

Bij deze livegang zijn twee persoonlijke gezondheidsomgevingen betrokken: Quli en Ivido. Het is de bedoeling dat na afloop van de GLG alle patiënten van Saltro hun uitslagen kunnen verzamelen in een zelfgekozen PGO met MedMij-label.
De gecontroleerde livegangen duren drie maanden. De inzichten en verbeteringen die deze eerste GLG’s opleveren, worden meegenomen in de doorontwikkeling van MedMij en verdere livegangen. Ook worden gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners verzameld. Deze resultaten worden gebruikt om andere partijen te helpen bij de uitrol en implementatie van PGO’s in Nederland.

Bezoek Erik Gerritsen

Donderdag 18 februari kwam Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op digitaal werkbezoek bij deze gecontroleerde livegang. Gerritsen sprak met een patiënt, huisarts en een klinisch chemicus van Saltro. Het werkbezoek is terug te kijken via deze link.

Het MedMij-label

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgverleners. Alle partijen die aan MedMij voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op een persoonlijke gezondheidsomgeving en zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals die via hun ICT-leverancier zijn aangesloten bij MedMij. Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.