Eerste patiënten kunnen nu verwijsbrieven en verslagen ophalen in PGO

Nieuws07 april 2021

Patiënten van twee huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen en Uden kunnen sinds kort niet alleen hun huisartsgegevens, maar ook belangrijke documenten ophalen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het gaat om verwijsbrieven, radiologieverslagen en brieven van medisch specialisten aan een huisarts.

In verschillende gecontroleerde livegangen is aangetoond dat deze gegevens veilig kunnen worden verzameld in een PGO, waarna huisartspraktijk UGC Heyendael in Nijmegen en Medipark in Uden hun gegevens beschikbaar hebben gemaakt voor al hun patiënten.

Ook bij de huisartspraktijken Oosterhout en Thermion Lent wordt op korte termijn gestart met de uitwisseling van PDF/A documenten in de praktijk. Eind vorig jaar hadden patiënten in de regio Nijmegen ook al een primeur na succesvolle praktijkproeven voor de uitwisseling van huisartsgegevens. Patiënten van deze praktijken kunnen dus naast hun huisartsgegevens ook belangrijke documenten ophalen in hun PGO, waardoor ze een steeds completer beeld krijgen van hun gezondheidsgegevens.

Liesbeth Rutjes is een van die patiënten. ‘Ik heb graag eigen regie over mijn persoonlijke gezondheid’, zegt Rutjes. ‘Ik vind het prettig om de documenten die daarbij horen, zoals brieven van huisarts en specialisten, laboratoriumonderzoeken en resultaten van metingen over een langere periode in een veilige omgeving te kunnen inzien. Een eigen ruimte in een digitale gezondheidsomgeving langs de weg van mijn DigID heb ik als een belangrijke toegevoegde waarde ervaren die aansluit op hoe ikzelf met mijn gezondheid omga.’