Onderzoek naar Aanbiedermodules binnen MedMij afgerond

Nieuws24 juni 2024

Door zorgaanbieders worden vele vormen van eHealth-applicaties via portalen aangeboden aan de patiënt, vaak onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en als onderdeel van het zorgproces. Naadloze toegang tot deze functionaliteiten vanuit de PGO kan de cockpitfunctie die we voor ogen hebben met de PGO, verstevigen. Om de koppeling tussen eHealth-applicaties en de PGO te realiseren, ontwierp Stichting MedMij de functionaliteit Aanbiedersmodules. Aan de hand van een Proof of Concept (PoC) heeft PROVES, in opdracht van Stichting MedMij, de afgelopen maanden de technische specificaties voor deze functie uitgewerkt en beproefd. De beproeving was succesvol en de koppeling met eHealth-modules in de PGO is mogelijk.

Hoe werken Aanbiedermodules?

Aanbiedermodules maken het mogelijk om een portaal of module van de (zorg)aanbieder op te starten vanuit de PGO. De zorgaanbieder stelt een aanbod van modules beschikbaar voor (specifieke) PGO-gebruikers zoals bijvoorbeeld een vragenlijst. De PGO haalt dit aanbod voor de PGO-gebruiker op en de PGO-gebruiker start met één druk op de knop een module. Dit gebeurt naadloos: de PGO-gebruiker hoeft niet opnieuw in te loggen met DigiD (door een uitbreiding van Langdurige Toestemming). Nadat de PGO-gebruiker handelingen heeft uitgevoerd in de module, wordt deze naar de PGO gestuurd. De resultaten van de module, zoals een ingevulde vragenlijst, worden vervolgens ook verzameld als PDF/A bij de desbetreffende zorgaanbieder.

Wat is er beproefd?

De beproeving van de functionaliteit Aanbiedermodules toont aan dat het mogelijk is om vanuit de PGO toegang te krijgen tot het portaal van, in het geval van de PoC, een huisartseninformatiesysteem. De PGO-gebruiker kan via de PGO een handeling uitvoeren in het huisartsinformatiesysteem. De handelingen in de PoC betroffen het inplannen van een afspraak en het aanvragen van herhaalmedicatie.

Ook is de combinatie tussen Aanbiedermodules en Workflow succesvol beproefd. Het concept Workflow stelt een zorgverlener in staat om een taak voor een PGO-gebruiker klaar te zetten (1). In de PoC is beproefd dat een zorgaanbieder een taak heeft klaargezet voor de PGO-gebruiker, namelijk het invullen van een vragenlijst. De PGO-gebruiker haalt de taak op bij de zorgaanbieder en wordt met deze taak automatisch naar de aanbiedermodule geleid om deze vragenlijst te beantwoorden in het portaal. De PGO-gebruiker vult de vragenlijst in en keert vervolgens terug naar de PGO.

Deze beide beproefde toepassingen (met en zonder Workflow) zijn te zien in deze demonstratievideo. Aan de PoC deden vier deelnemers mee: UwZorgOnline (moduledienst), Carepoint Nederland (DVP), Zodos (DVP) en ChipSoft (DVA/XIS/moduledienst).

Belangrijkste bevindingen

De PoC leidde tot 24 bevindingen met aanbevelingen en een verdere uitwerking van de technische specificaties. De belangrijkste ontwerpkeuzes van de functionaliteit Aanbiedermodules omvatten:

 • Voorstellen voor aanpassingen en uitbreidingen van de MedMij-lijsten en het gebruik van dynamische adresgegevens om te communiceren tussen MedMij-deelnemers;
 • Een methodiek om een Single Sign-on (SSO) beleving te creëren voor het gebruik van Aanbiedermodules. Hierbij is gekeken naar methoden die worden gebruikt in Koppeltaal en OpenID Connect.

De voornaamste bevindingen van het onderzoek zijn:

 • Voor de gebruiksvriendelijkheid, en het creëren van een SSO-beleving, moet Langdurige Toestemming:
  • De functionaliteit Aanbiedermodules ondersteunen;
  • Ervoor zorgen dat PGO-gebruikers altijd genotificeerd mogen worden over Aanbiedermodules;
  • Technisch uitgebreid worden om een module veilig(er) te kunnen starten (met o.a. een id_token).
 • Voor een compleet, kloppend en actueel moduleaanbod is het belangrijk dat:
  • Duidelijk vastgelegd wordt wie verantwoordelijk is voor het bijeenbrengen van het moduleaanbod, aangezien diverse modules door één Aanbieder kunnen worden gebruikt.
  • Er wordt nagedacht over hoe een PGO-gebruiker een gebruikersspecifiek aanbod van modulediensten vanuit de Aanbieder kan ontvangen.

Alle bevindingen zijn opgeleverd aan Stichting MedMij.

Vervolgstappen

Gedurende de PoC zijn veel van de bevindingen overgenomen door de ontwikkelaars van het MedMij Afsprakenstelsel. Naar verwachting zal later in 2024 (de eerste versie van) de functionaliteit Aanbiedermodules gepubliceerd worden in het MedMij Afsprakenstelsel. PoC-deelnemers geven wel aan dat na het oplossen van noodzakelijke bevindingen verdere beproeving gewenst is.

Download hier de rapportage met alle uitkomsten. met alle uitkomsten.

(1) Workflow maakt het ook mogelijk om als PGO-gebruiker een taak te maken voor een zorgverlener.