MedMij ook gecontroleerd live in regio Utrecht

Nieuws14 februari 2020

Na Asten en Zoetermeer zijn ook in Utrecht voor het eerst echte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van de patiënt uitgewisseld op de MedMij-manier. Een groep geselecteerde patiënten van vijf apotheken in Utrecht, De Meern en Houten kan nu medicatiegegevens van hun apotheek ophalen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Deze gegevensuitwisseling is onderdeel van de zogenoemde gecontroleerde livegangen van MedMij. Op verschillende plekken in Nederland wordt in een gecontroleerde setting het MedMij Afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht.

Als de gecontroleerde livegang inzichten ter verbetering opleveren, zullen die mee worden genomen in de doorontwikkeling van MedMij en verdere livegangen. Deze gaan ook helpen om zicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. Deze resultaten worden gebruikt om andere partijen zo goed mogelijk te helpen bij de uitrol en implementatie van PGO’s in Nederland met het MedMij Afsprakenstelsel.

Medicatiegegevens

Ook bij deze gecontroleerde livegang gaat het om het uitwisselen van medicatiegegevens van apothekers naar een persoonlijke gezondheidsomgeving, in dit geval PGO ZorgDoc. Ook burgerportaal PAZIO is erbij betrokken. PAZIO is een overkoepelend e-Health platform waarin online diensten van meerdere zorg- en welzijnsorganisaties worden samengevoegd voor de inwoner. Het platform is uitgebreid met de functionaliteit van ZorgDoc

Bij deze drie livegangen treedt LSP+ op als DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder). De DVZA is een rol die beschreven is in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten namelijk niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Daarvoor wordt nu LSP+ – een applicatie van VZVZ – ingezet.

MedMij wil de werking ervan eerst beproeven in deze gecontroleerde setting. MedMij staat voor veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling. Om zeker te weten dat alles werkt zoals het afsprakenstelsel beschrijft wordt LSP+ voorlopig alleen in deze gecontroleerde setting gebruikt.

‘Met beide handen aangegrepen’

De vijf apotheken die meedoen aan deze gecontroleerde livegang zijn: Apotheek de Dame (Utrecht), Apotheek Medisch Centrum Dorp (Houten), Apotheek Fleir (De Meern), Apotheek Oog in Al (Utrecht) en Stichtse Apotheek De Bilt (Utrecht). Patiënten van deze apotheken kunnen zich bij deze apotheken nog aanmelden als deelnemer.

Apotheker Chaandeni Ramesar (foto, 2de van links) van Apotheek De Dame is blij dat ze deel uitmaakt van de gecontroleerde livegang. “Als apotheker vind ik het belangrijk dat mijn patiënten toegang hebben tot hun eigen gegevens”, vertelt Ramesar. “Toen ik de kans kreeg om dit aan mijn patiënten aan te bieden, heb ik heb ik deze kans met beide handen aangegrepen. Tot nu toe kon ik alleen een uitgeprinte lijst van hun medicatie-overzicht meegeven. Nu kunnen ze dat overzicht zelf veilig en digitaal ophalen. Dat is heel handig en heeft veel voordelen. Zo kan een patiënt nu zelf makkelijk controleren of het overzicht nog wel actueel is en heeft hij altijd zijn overzicht bij de hand.”

Meneer Rutting (foto, 2de van rechts) is de allereerste Utrechter die zijn medicatiegegevens op deze manier kan inzien en beheren. “Ik gebruik behoorlijk wat medicijnen en voor mij is het erg nuttig om een overzicht te hebben. Ik zag bijvoorbeeld al dat er een medicijn in de lijst staat dat ik niet meer gebruik. Dat heb ik meteen doorgegeven aan de apotheker, zodat er geen fouten gemaakt worden.”

Ronald Gorter, voorzitter van Stichting MedMij, is trots dat de eerste patiënten succesvol hun gegevens hebben kunnen ophalen in een PGO. “Dit is echt een heel mooie en belangrijke mijlpaal in het MedMij-traject. Hier is jarenlang keihard aan gewerkt. Mooi om daar resultaat van te zien. We hebben bewust gekozen om eerst in een betrekkelijk kleine, gecontroleerde setting live te gaan. Stapje voor stapje, want MedMij staat voor veilig en betrouwbaar uitwisselen. Ik hoop dat we hiermee de basis legen voor een grotere uitrol en implementatie in 2020.”

Ook Aris Prins, voorzitter van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) is verheugd met deze ontwikkelingen. “Goede communicatie met de patiënt is essentieel voor adequate zorgverlening door de apotheker”’, aldus Prins. “De pilots zullen de komende maanden informatie opleveren over de manier waarop een PGO ondersteunt bij de gegevensuitwisseling tussen patiënt en apotheker. De KNMP onderschrijft het belang van de livegangen en kijkt uit naar de eerste resultaten.”

PROVES

Alle deelnemende partijen zetten afgelopen zomer al hun handtekening onder de overeenkomst om deel te nemen aan de gecontroleerde livegang. De afgelopen periode zijn alle voorbereidingen getroffen, zodat er deze maand echt kan worden begonnen met de drie maanden durende pilots.

Elke pilot wordt intensief ondersteund door het PROVES programma. PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst met Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen.

Het MedMij Afsprakenstelsel is klaar om veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Het is mogelijk dat naast de gecontroleerde livegangen elders ook gegevensuitwisseling op de MedMij-manier gaat plaatsvinden. MedMij stimuleert en monitort alle initiatieven waar gegevensuitwisseling gaat plaatsvinden