25 MedMij-labels behaald in 2019!

Nieuws19 december 2019

Het einde van 2019 nadert. Een mooi moment om eens terug te kijken naar het aantal nieuwe MedMij-deelnemers. Het aantal PGO’s met het MedMij-label is de afgelopen jaar fors gegroeid. In april 2019 ontvingen de eerste PGO’s het MedMIj-label. Ruim acht maanden later zijn er in totaal al 23 persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die het toetredingsproces van MedMij met succes hebben doorlopen.  

Afgelopen weken werd bekend dat pGO-zwanger, Careweb, MijnGezondheidsPlatformen, MedischeKluis ook deelnemer van MedMij zijn geworden.

LSP+ heeft deze maand ook het MedMij-label gehaald. LSP+ is een uitbreiding van het bestaande LSP (Landelijk Schakelpunt) waarmee nu ook gegevensuitwisseling plaats kan vinden tussen zorgverleners en zorggebruikers met een PGO. Het LSP+ is een zogenoemde DVZA.

De DVZA is een rol die beschreven is in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten namelijk niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij.

LSP+ is na Asterisque de tweede  DVZA die het label haalt.