MedMij komt met release 2.0 van het afsprakenstelsel

Nieuws09 mei 2023

MedMij komt op dinsdag 9 mei 2023 met een nieuwe versie van het afsprakenstelsel en wel release 2.0. Deze grote release is de start van een nieuwe cyclus van het afsprakenstelsel. Release 1.6.0 wordt hiermee de verplichte versie voor de gegevensuitwisseling binnen de MedMij-standaarden en release 2.0 krijgt, tot de volgende release in oktober 2023, de status ‘optioneel’.

De focus van release 2.0 ligt op de betrouwbaarheid van het afsprakenstelsel, de gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde van PGO’s. MedMij wil hiermee het vertrouwen in kwalitatief goede gegevensuitwisseling richting PGO’s laten groeien en voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving van het Integraal Zorgakkoord en de Wegiz. In de Wegiz, die in april 2023 unaniem door de Eerste Kamer is aangenomen, staat dat gezondheidsgegevens uitgewisseld moeten kunnen worden via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Een betrouwbare en veilige uitwisseling is hierbij essentieel.

Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord staat dat alle inwoners van Nederland die dat willen in 2025 moeten beschikken over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat. Om hieraan te voldoen, heeft MedMij geluisterd naar de wensen van zorggebruikers, zorgverleners en leveranciers. Release 2.0 bevat dan ook een aantal belangrijke nieuwe onderdelen.

Gebruiksgemak verhogen

Toestemmingen worden binnen de huidige versie van het afsprakenstelsel voor een duur van 15 minuten gegeven. Hierdoor moet je iedere keer dat je gegevens in de PGO wil verzamelen opnieuw het hele proces door, inclusief identificatie en authenticatie. In release 2.0 kun je langdurig toestemming geven en hoef je als gebruiker niet na 15 minuten opnieuw via DigiD in te loggen. Daarnaast zorgt de PGO-leverancier ervoor dat als je langdurige toestemming geeft, de actuele informatie automatisch voor je klaarstaat. Gebruikers hoeven minder handelingen uit te voeren, het gebruiksgemak neemt toe.

Betrouwbaar afsprakenstelsel

Fouten binnen de gegevensuitwisseling worden nu vaak niet of niet goed getoond aan de gebruiker, dan wel aan MedMij. Hierdoor ontstaan onduidelijkheden over benodigde vervolgstappen om de betrouwbaarheid van de uitwisseling naar PGO’s te verbeteren. Binnen release 2.0 pakken we dit probleem gezamenlijk aan. We zorgen ervoor dat fouten bij het authenticatieproces en bij de uitwisseling van gegevens worden getoond aan de gebruiker. Zowel fouten aan de bron en de DVA-kant als aan de kant van de PGO-leverancier. Hierdoor wordt begrijpelijk waar het misgaat in de uitwisseling. Ook zorgen we er met release 2.0 voor dat MedMij – uiteraard geanonimiseerd – de gegevensuitwisseling van bron tot PGO kan monitoren. Zo kunnen we direct anticiperen op problemen. Tot slot zullen verantwoordelijkheden en rechten van zorgaanbieders in het afsprakenstelsel worden omschreven om zo ook te voldoen aan de Wegiz. Het zijn belangrijke stappen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling toe te laten nemen.

PGO’s voor kinderen

Er is veel behoefte aan het beschikbaar stellen van PGO’s aan kinderen. Met release 2.0 krijgen deelnemers de mogelijkheid om PGO’s beschikbaar te maken voor kinderen van 0 tot 12 jaar De ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen toegang krijgen tot de PGO van hun kind voor inzage en het delen van gegevens van hun kind.Uiteraard werken we er ook aan om kinderen van 12 tot 16 jaar op de duur regie te laten voeren op hun eigen gegevens in een PGO.

Verplichte en optionele release

Met de nieuwe release op dinsdag 9 mei vervalt release 1.5.1. Die krijgt de status ‘verouderd’ en is daarmee niet meer actief. Release 1.6.0 is vanaf 9 mei de nieuwe verplichte versie en release 2.0 de optionele versie. Hiermee geeft Stichting MedMij alle deelnemers de tijd om de veranderingen, die een nieuwe release met zich meebrengt, te implementeren.

Benieuwd naar de plannen van MedMij voor 2023 en wat er op korte termijn mogelijk is met een PGO? Publieke versie MedMij-releasekalender

Meer weten over het afsprakenstelsel of een totaaloverzicht zien van de wijzigingen? Kijk hier:
Changelog release 1.6.0 – MedMij Afsprakenstelsel – Optioneel – MedMij Afsprakenstelsel