In 2023 1,1 miljoen keer medische gegevens via MedMij opgevraagd in de PGO

Nieuws23 januari 2024

Steeds meer burgers in Nederland verzamelen medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In 2023 waren er maar liefst 490.515 unieke PGO-gebruikers. Een groei van maar liefst 458% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2022 lag dit aantal nog op 87.846 gebruikers. Ook het PGO-gebruik zelf neemt toe. Afgelopen jaar zijn 1,1 miljoen (1.153.261) keer medische gegevens opgevraagd in een PGO met MedMij-label.

Opvragen kopie van dossier

Vooral het laatste halfjaar van 2023 zien we een mooie groei in het aantal opvragingen met gemiddeld 110.000 verzoeken per maand. In vergelijking: in heel 2022 lag het aantal voor 12 maanden op bijna 205.000 keer. We kunnen dus spreken van een enorme groei in 2023.

Actief uitwisselen via MedMij-deelnemers

18 van de 20 PGO-leveranciers die als DVP (dienstverlener persoon) het MedMij-label hebben, wisselden in 2023 actief gezondheidsgegevens uit. Aan de kant van zorgaanbieder zijn er 15 DVA-leveranciers die ervoor zorgen dat ongeveer 5.000 zorgaanbieders gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen richting een PGO.

Aangesloten zorgaanbieders

Steeds meer zorgsectoren sluiten zich aan bij MedMij en maken digitale gegevensuitwisseling richting een PGO mogelijk. Het is inmiddels bij 83% van de medisch-specialistische instellingen, 98% van de huisartsen en 63 GGZ-instellingen mogelijk om een kopie van een deel van het medisch dossier op te vragen. Zoals een kopie van een deel van het medisch dossier, het advies van de huisarts en documenten. In 2023 zijn huisartsgegevens 482.323 keer opgevraagd in een PGO. Documenten werden maar liefst 264.691 keer opgevraagd en een kopie van het dossier bij medische instellingen 370.162 keer. Hiermee nemen deze drie gegevensdiensten 97% van het verkeer voor hun rekening.

2024

Vanaf 2024 is het ook mogelijk om covid-vaccinatiegegevens en geboortezorggegevens in de PGO op te halen. Het uitwisselen van medicatiegegevens rondom het programma Medicatieoverdracht is gestart en per 1 juli 2024 moeten alle huisartspraktijken de medicatievoorschrift beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt, wanneer deze daarom vraagt.