“Het gaat bij elke ontwikkeling in de zorg om zelfbeschikking en zelfredzaamheid voor de patiënt”

Nieuws28 september 2023

Interview met Barry van ’t Padje, teamleider Ontwikkeling bij Stichting MedMij

Barry van ’t Padje is sinds een half jaar teamleider Ontwikkeling bij Stichting MedMij. Samen met zijn team en de ontwikkelaars bij Nictiz en VZVZ werkt hij hard aan het beschikbaar maken van medische gegevens voor persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Barry is filosofisch bestuurskundige en werkt al ruim twintig jaar aan het versterken van democratie en burgerschap en de bestuurbaarheid van de publieke sector. Data en informatietechnologie spelen daarin een steeds belangrijkere rol. De laatste jaren werkte hij bij de gemeente Amsterdam aan hun dataplatform en nu zet hij zijn tanden in de zorg. Een uitdaging, want hij is nieuw in de zorg. “Wat opvalt na dat half jaar? De zorg is ingewikkeld georganiseerd maar desondanks is er een vrij uitgebreid MedMij-stelsel ontwikkeld en geïmplementeerd. Daar mogen we wat mij betreft wel wat trotser op zijn. We hebben hogere ambities en verwachtingen en er is ook meer nodig hoor, dat zeker. Maar zo’n 80 mensen werken heel hard binnen een complex veld en hebben al veel bereikt. Ik vind dat ze te weinig horen dat ze echt lekker bezig zijn.”

Toekomst van PGO’s
Team Ontwikkeling is een klein team dat samen met een netwerk van ontwikkelaars bij Nictiz en VZVZ het MedMij Afsprakenstelsel doorontwikkelt en de gegevensdiensten beschikbaar maakt.  Het interne team met architecten bij Stichting MedMij denkt na over de mogelijkheden van een PGO. Barry: “Hierbij ligt de nadruk op samenhang en productvisie en aan de hand van die twee beoordelen we wat nodig is en op welke termijn. Hierbij kijken we uiteraard naar wensen van eindgebruikers en de deelnemers, wensen van onze opdrachtgevers zoals VWS en ZN maar ook naar de politieke ambities en ontwikkelingen. Binnen de zorg zijn verwachtingen en visies en daar moeten wij voor openstaan en vervolgens op reageren.”

Marktwerking
Het MedMij Afsprakenstelsel is een set aan regels en afspraken en is continu in ontwikkeling. En dat hoort ook zo volgens Barry. “Een afsprakenstelsel moet dynamisch zijn en ruimte bieden aan PGO-leveranciers om extra functionaliteiten in te bouwen. Het is niet opgesteld als one size fits all, het is opgesteld als stelsel waarmee verschillende aanbieders hun product kunnen aanbieden. En door te kiezen voor marktwerking en door concurrentie toe te staan vind je ook betere antwoorden op hybride zorgvraagstukken. Zeker in de huidige fase van ontwikkeling is diversiteit van belang, denk ik.”

Waar staat MedMij?
MedMij, en daarmee veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling via PGO’s, zit volgens Barry op dit moment in een scale-up fase. “Er is een basis, we hebben de eerste stappen gezet en nu moeten we nadenken: hoe gaan we dit schalen? We hebben nu 250.000+-gebruikers maar hoe gaan we naar 1 miljoen groeien? We moeten de stabiliteit van de uitwisseling verhogen, de kwaliteit van de gegevens verbeteren en de kinderziektes er uithalen. Je moet je nu als deelnemer kwalificeren voor een hele gegevensdienst terwijl je wellicht alleen een stukje van de gegevensdienst aan kan bieden. Hoe lossen we dit op? Zorgverleners hebben misschien een deel van medische gegevens gestructureerd opgeslagen maar een ander deel ongestructureerd. Die ongestructureerde gegevens kun je nu moeilijk delen, maar wat als we zeggen dat ook die informatie via de PDF/A-standaard over de lijn kan komen? Daar moeten wij aan gaan werken.”

Lokalisatie en BSN-gebruik
Naast databeschikbaarheid zijn lokalisatie en BSN-verwerking hot topics binnen PGO-implementatie. Beide worden gezien als randvoorwaarden voor de succesvolle uitrol van PGO’s en groei in gebruik.  Lokalisatie maakt het mogelijk dat een PGO-gebruiker direct ziet waar zijn medische gegevens staan opgeslagen in plaats van het zelf actief op zoek moeten gaan. “Lokalisatie en BSN-verwerking maken het allemaal zo veel gebruiksvriendelijker. Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen rondom het autoriseren, lokaliseren en identificeren. Ze moeten eenvoudiger gemaakt worden op één gestandaardiseerde manier. Daar verwachten we als MedMij dan ook heel veel werk aan te hebben tot aan 2025.”

Patiënt centraal
Barry vervolgt: “Het is gewoon heel belangrijk om patiënten zelfbeschikking te geven. Het is een recht dat geborgd moet worden en dat zit in de haarvaten van MedMij en van alle collega’s. Soms zit je in een technische discussie maar we moeten het perspectief van de patiënt consequent in ons achterhoofd houden. Wat levert dit op voor gebruiksgemak? Krijgen patiënten nu de regiefunctie over hun eigen gezondheid? Zelfbeschikking en zelfredzaamheid zijn de kapstok voor de roadmap van team Ontwikkeling. Daar hangen we alle nieuwe functionaliteiten en technische ontwikkelingen aan op. Een PGO past ontzettend mooi binnen de verbreding van zorg richting gezondheid en preventie. Dat is de toekomst.”