Axians behaalt MedMij-label voor de rol van DVA

Nieuws28 september 2023

Axians heeft als DVA (dienstverlener aanbieder) het MedMij-label behaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.

De DVA is een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) het MedMij-label halen én ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Dit moet de zorgaanbieder doen via een DVA.

Een Dienstverlener in het (zorg)aanbiedersdomein (DVA) is een ICT-leverancier van een zorgaanbieder met het MedMij-label binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De zorgaanbieder slaat gezondheidsgegevens op in zijn bronsysteem. De DVA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een persoon. Andersom kan een DVA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen.

Axians omschrijft zichzelf als veelzijdig specialist in digitale transformatie. Digitalisering van de zorg leidt volgens Axians tot betere en meer plezierige zorg voor patiënt en zorgverlener. Digitale informatie – en gegevensuitwisseling is hier een onderdeel van en Axians helpt zorgorganisaties dit te realiseren.Zij kwalificeerden zich voor de gegevensdienst 61. Basisgegevens Langdurige Zorg.

Een overzicht van alle DVA’s met MedMij-label vind je op de pagina MedMij-deelnemers.