In eerste tien maanden van 2023 911.000 keer medische gegevens opgevraagd

Nieuws14 december 2023

Het aantal PGO-gebruikers blijft gestaag groeien. Er waren in oktober 47.282 nieuwe gebruikers. Daarmee stijgt het aantal PGO-gebruikers met ruim 7% ten opzichte van de maand september. De eerste tien maanden van 2023 zijn er bijna 395.000 PGO-gebruikers die 911.000 keer medische gegevens opvraagden in hun PGO.

Aantal PGO-gebruikers blijft groeien

Na een kleine dip in juli groeit het aantal burgers dat gegevens in een PGO ophaalt. Het aantal nieuwe PGO-gebruikers ligt in de maand oktober ruim 1,5 keer zo hoog als in de maand februari van dit jaar. Het aantal nieuwe gebruikers is daarmee al meer dan het totaal aantal gebruikers in de maand februari. Het aantal verzoeken in oktober stijgt met bijna 10% ten opzichte van de vorige maand naar ruim 122.000. Hiermee blijft de stijgende lijn over de laatste maanden doorzetten. Er is opnieuw een maandrecord voor de hoeveelheid verkeer. In de maand oktober zijn er bijna twee keer zo veel verzoeken als in de maand februari van dit jaar.

Gegevensdiensten

Als we kijken naar de gegevensdiensten stijgt ook in oktober met name de gegevensdienst Huisartsgegevens met 14% naar 48.000 verzoeken. Basisgegevens Zorg stijgt na de flinke stijging vorige maand in oktober minder hard met 7% naar 44.000 verzoeken. Hiermee is de hoeveelheid verzoeken voor Basisgegevens Zorg bijna net zo veel als die voor Huisartsgegevens. De stijging in het opvragen van de gegevensdienst Documenten blijft zo goed als gelijk met 27.000 verzoeken.

MedMij-deelnemers

Het aantal zorgaanbieders op de Zorgaanbiederslijst blijft licht stijgen. Op dit moment staan er 5.078 zorgaanbieders op die in totaal 12 verschillende gegevensdiensten aanbieden. In de maand oktober zijn er 20 zorgaanbieders bijgekomen, waarvan 15 huisartsen. 17 PGO-leveranciers die als DVP (dienstverlener persoon) het MedMij-label hebben, wisselen actief gezondheidsgegevens uit. Aan de kant van zorgaanbieder zijn er 15 DVA-leveranciers die ervoor zorgen dat de 5.078 zorgaanbieders gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen richting een PGO.

Zorgsectoren

Steeds meer zorgsectoren sluiten zich aan bij MedMij en maken digitale gegevensuitwisseling richting een PGO mogelijk. Het is inmiddels bij 83% van de medisch-specialistische instellingen, 98% van de huisartsen en 63 GGZ-instellingen mogelijk om een kopie van een deel van het medisch dossier op te vragen. Vanaf 2024 is het ook mogelijk om covid-vaccinatiegegevens en geboortezorggegevens in de PGO te verzamelen.