Benoeming nieuwe directeur-bestuurder Stichting MedMij

Nieuws11 januari 2024

Het bestuur en de Eigenaarsraad van Stichting MedMij benoemen Marc van Dijk per 1 februari 2024 tot directeur-bestuurder bij Stichting MedMij. Theo Hooghiemstra, expert-bestuurder bij Stichting MedMij, trekt zich per 1 februari 2024 terug. Hij blijft aan Stichting MedMij verbonden als adviseur.

Het bestuur en de Eigenaarsraad van Stichting MedMij zijn ervan overtuigd dat de ervaring en de gedrevenheid en bezieling van Van Dijk hem in staat zullen stellen de ontwikkeling van veilige gegevensuitwisseling via PGO’s verder te leiden. Vanaf 2020 vervulde Van Dijk de rol van manager en later directeur bij de stichting.

Marc van Dijk: “Ik ben bij MedMij komen werken omdat ik geloof in een gelijkwaardige informatiepositie tussen zorgverlener en patiënt. Zorgen voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen beide via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), daar staan wij als MedMij voor. Het aantal mensen dat zijn gezondheidsgegevens ophaalt in een PGO met MedMij-label groeit snel, daar zijn wij heel blij mee. Het is een voorrecht om binnen mijn nieuwe functie als directeur-bestuurder met het team deze maatschappelijke opdracht verder op te pakken.”

Ronald Gorter, voorzitter van Stichting MedMij: “Marc combineert bestuurlijke vaardigheid met een enorme inhoudelijke kennis over de digitalisering van de gezondheidszorg. Zo vertegenwoordigt hij het patiëntenperspectief en de PGO in het Digitaal Transitie Orgaan. De inhoudelijke en politiek-bestuurlijke perspectieven binnen het veld van de digitalisering wisselen voortdurend. Dat vergt wendbaarheid, ook van ons als organisatie. Ik kijk ernaar uit om de doelstelling van Stichting MedMij verder samen met Marc vorm te geven.”

De Eigenaarsraad en het bestuur van Stichting MedMij danken Theo Hooghiemstra voor de grote bijdrage die hij de afgelopen jaren binnen zijn rol als expert-bestuurder heeft geleverd aan het Afsprakenstelsel van Stichting MedMij en vertrouwde digitale gegevensuitwisseling via PGO’s. Gorter: “We zijn verheugd dat Theo met zijn visie, drive en expertise als adviseur aan de stichting verbonden blijft.”