Marc van Dijk

‘Vanuit mijn ervaring met en belangstelling voor ICT-ontwikkelingen en innovatie in de zorg werd ik directeur-bestuurder bij Stichting MedMij. Mijn grootste uitdaging is het verder optimaliseren van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals en PGO’s. Daarvoor zet ik mij als verbinder graag in. Ik zie een enorm potentieel van PGO’s met MedMij-label voor iedere inwoner van Nederland.’