Visie en missie

Iedereen die dat wil moet kunnen beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die voldoet aan de MedMij-afspraken. Die omgeving ontwikkelt zich tot cockpit van je zorg en gezondheid. Veilige, betrouwbare en gestandaardiseerde uitwisseling van gezondheidsgegevens zijn daarvoor noodzakelijke basisvoorwaarden. Dat is onze visie.

Corporate story

Visie én missie

Stichting MedMij wil continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid bieden uitgaande van het afsprakenstelsel en de standaarden van MedMij. Voortzetting en doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel vanuit gebruikersperspectief met oog voor andere perspectieven is onze missie. Dat doen we onafhankelijk, veilig en betrouwbaar, daarom zijn dit de kernwaarden van Stichting MedMij.

Strategische doelstelling

Iedereen die dat wil kan zijn eigen gezondheidsgegevens levenslang veilig en betrouwbaar verzamelen, beheren en delen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met MedMij-label. Die omgeving ontwikkelt zich tot cockpit van je zorg en gezondheid.

Kerntaken

Onze kerntaken vind je ook in onze statuten (artikel 3):

  • Het beheren van het MedMij Afsprakenstelsel
  • Het doorontwikkelen van het MedMij Afsprakenstelsel
  • Het waarborgen van de optimale vertrouwelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling volgens het MedMij Afsprakenstelsel
  • Het stimuleren van het gebruik van het MedMij Afsprakenstelsel door (potentiële) deelnemers en eindgebruikers
  • En alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.